Náhledy

Partnerská spolupráce RENOMIA a SV ČR je úspěšná

renomia_agro.jpg RENOMIA, a. s., a SV ČR uzavřely v závěru roku 2012 partnerství pro celou oblast pojištění  s velmi výhodnými podmínkami pro pojištění členů. Na několika pilotních projektech, které byly realizovány na počátku roku 2013, se jednoznačně prokázalo, že spolupráce s RENOMIA přinesla členům úspory v ceně pojistného ve všech druzích pojištění v rozmezí 40 - 50 % a současně výrazně zkvalitnila i rozšířila jejich pojistnou ochranu. O praktických zkušenostech těchto členů se dočtete v červnovém a červencovém čísle Vinařského obzoru.