Nabídka certifikovaných ozeleňovacích směsí do vinic

zelen___sm__s.jpg Vážení vinaři, společšnost BS Vinařské potřeby nabízí speciálně navrhnuté certifikované ozeleňovací směsi do vinic dle nařízení vlády č. 75/2015 (Integrovaná produkce révy vinné). Druhové složení jednotlivých ozeleňovacích směsí bylo konzultováno s prof. Pavlouškem a jeho cílem je zajistit kvalitní ozelenění ve vinici a nejvyšší kvalitu hroznů.

 • Eliminace vodní a větrné eroze
 • Nastartování půdního edafonu
 • Lepší přijatelnost vody v přísušku
 • Zadržení vláhy, minimalizace odparu
 • Zlepšení podmínek pro predátory likvidující škůdce
 • Zvýšení produktivity práce (pojezdová rychlost strojů, chůze pracovníků)
 • Ekologicky šetrné
 • Krajinotvorný efekt

Směs

VINICE STANDARD

VINICE EKONOM

VINICE EXTRA

Jednoleté i víceleté druhy, vhodné k zajištění pokryvu meziřadí minimálně na požadované období 3 let.

Jednoleté i víceleté druhy, snížení rizika přílišného přerůstání a nadměrného odběru vody.

Víceleté druhy převažují nad jednoletými, nižší vzrůstnost, nižší odběr vody a živin, menší zátěž pro vinici

bobovité (%)

Vikev setá

20

Vikev setá

20

Vikev setá

5

Vičenec ligrus

14

Vičenec ligrus

15

Vičenec ligrus

25

Jetel luční

3

Jetel luční

3

Jetel luční

6

Jetel nachový

12

Jetel nachový

15

Jetel nachový

16

Jetel plazivý

1

Jetel plazivý

1

Jetel plazivý

2

Tolice dětelová

1

Tolice dětelová

3

Vojtěška setá

2

Štírovník růžkatý

1

lipnicovité (%)

Kostřava červená

7

Kostřava červená

7

Kostřava červená

7

Kostřava ovčí

3

Kostřava ovčí

3

Kostřava ovčí

3

ostatní dvouděložné (%)

Pohanka setá

22

Pohanka setá

28

Pohanka setá

20

Svazenka vratičolistá

3

Svazenka vratičolistá

5

Svazenka vratičolistá

7

Hořčice bílá

15

Kmín kořenný

2

Kmín kořenný

3

Uvedené směsi lze do 15. 2. 2016 rezervovat na naší prodejně ve Velkých Bílovicích (pí. Mrázová). Standardní balení 10 kg.
Podmínky k založení porostu:
 • Založení porostu nejpozději v 3. roce závazku
 • Hloubka setí by neměla přesáhnout 1,0-1,5 cm
 • Doporučená rozteč: úzké řádky
 • Minimální výsevek 20 kg/ha přepočtený na rozlohu celé vinice (min. 0,5 ha)

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA NAŠICH PRODEJNÁCH NEBO U BS OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ.

LETÁK KE STAŽENÍ ZDE.