Vinařský fond

Infromace z jednání Rady Vinařského fondu, nabídky na prezentace organizované VInařským fondem a jeho další aktivity.

 

‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››

Elektronický zpravodaj VF 5-2010

VZMC.jpg Vinařský fond vydal pravidelný elektronický zpravodaj s pořadovým číslem 5-2010.

 

Informace ke komunikační kampani Vína z Moravy, vína z Čech

VZMC.jpg   Vážení vinaři, Vinařský fond ve spolupráci s komunikační agenturou COMTECH na základě ročního plánu schváleného Radou Vinařského fondu připravil podzimní kampaň na podporu našich vín prostřednictvím značky Vína z Moravy, vína z Čech. Tímto způsobem vás chceme informovat o použitých prostředcích a zejména termínu vysílání televizního spotu a nasazení dalších prostředků. Věříme, že kampaň v čase vinobraní pomůže vašim prodejům a prohloubí vztah konzumentů k našim domácím vínům.  

 

Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 24.8. 2010

VF.jpg Dne 24. srpna 2010 proběhlo letošní šesté zasedání Rady Vinařského fondu. Rada Fondu projednala a:

 

Elektronický zpravodaj VF 3-2010

VZMC.jpg Vinařský fond vydal pravidelný elektronický zpravodaj s pořadovým číslem 3-2010.

 

GASTROFEST České Budějovice

GV.jpg Vážení vinaři, s laskavou pomocí Vinařského fondu se na Vás obracím s touto nabídkou. Gastronomická ag. Gastkom je organizátorem již 14.ročníku mezinárodního gastronomického festivalu GASTROFEST České Budějovice. Festival má každoročně návštěvnost cca 15tis. návštěvníků a cca 200 vystavovatelů.  

 

Země živitelka 2010 - nabídka k účasti

zz.jpg   Společně s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro místní rozvoj a Agrární komorou ČR připravuje Výstaviště České Budějovice a.s. další ročník reprezentativní přehlídky zemědělsko-potravinářského sektoru. Mezinárodní agrosalon Země živitelka společně s výstavami Ekostyl a Mezinárodní výstava družstevnictví představuje jedinečnou možnost navázání a prohloubení obchodních kontaktů, představení Vaší firmy odborníkům i široké veřejnosti.  

 

Informace z jednání Rady VF ze dne 22. 6. 2010

VF.jpg Dne 22. června 2010 proběhlo letošní páté zasedání Rady Vinařského fondu. K hlavním bodům jednání patřila prezentace návrhů vizuálu letošní kampaně na podporu prodeje svatomartinských vín. Schválení konečné podoby vizuálu Svatomartinské 2010 by mělo proběhnout na srpnovém mimořádném zasedání Rady.

 

Elektronický zpravodaj VF 2-2010

VZMC.jpg Vinařský fond vydal pravidelný elektronický zpravodaj s pořadovým číslem 2-2010.

 

Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 20.4. 2010

VF.jpg Dne 20. 4. 2010 proběhlo letošní čtvrté zasedání Rady Vinařského fondu. Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení Podmínek pro poskytnutí podpory Vinařským fondem pro termín podávání žádostí 1.7.-15.8. 2010.

 

Nabídka vinařům - průzkum spol. NIELSEN pro rok 2010

ekonomika.jpg   Vážení vinaři, v rámci rozpočtové kapitoly Průzkum trhu uzavřel v loňském roce Vinařský fond smlouvu se společností Nielsen o nákupu dat o prodeji vín v prodejnách 400+ v ČR (tj. na prodejních místech o ploše 400 m 2 a více).  

 

Elektronický zpravodaj VF 1-2010

VZMC.jpg Vinařský fond vydal pravidelný elektronický zpravodaj s pořadovým číslem 1-2010.

 

Informace z jednání Rady VF ze dne 9. 3. 2010

VF.jpg Dne 9. 3. 2010 proběhlo třetí letošní zasedání Rady Vinařského fondu, jehož hlavním bodem bylo projednání žádostí o podporu podaných v termínu 1.1.-15.2. 2010.

 

Informace z jednání Rady VF ze dne 1. 12. 2009

VF.jpg V úterý 1. prosince proběhlo letos poslední zasedání Rady Fondu. Stěžejním materiálem byl návrh rozpočtu na příští rok. Výdaje na propagaci dle ust. § 31 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, jsou nastaveny na částku cca 72 miliónů korun. Jednotlivé kapitoly rozpočtu jsou uvedeny v tabulce níže (z rozhodnutí Rady může samozřejmě rozpočet ještě doznat změn).

 

Důležité upozornění pro vinaře

VF.jpg Výkaz odvodu o produkci a ploše vinic pro Vinařský fond již můžete podávat elektronicky - a to prostřednictvím portálu farmáře, příp. přes datovou schránku. Prostřednictvím datové schránky je také možno podávat žádosti o podporu. Samozřejmě zůstávají v platnosti další formy podání, ať již poštou či osobně v kanceláři Fondu.  

 

Elektronický zpravodaj VF 5-2009

VZMC.jpg Vinařský fond vydal pravidelný elektronický zpravodaj s pořadovým číslem 5-2009.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››