Aktuality

‹‹   Předchozí   10 20 30 31 32 33 34 35 36

Evropský parlament zvolil členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

EP.jpg Evropský parlament byl ustaven a v rámci tohoto orgánu také Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Česká republika v něm má 2 evropské poslance.

 

Ekonomika vinohradnictví v ČR

ekonomika.jpg Svaz vinařů České republiky pro Vás zpracoval a do stručných a přehledných údajů upravil, ekonomiku vinohradnictví. Údaje vycházejí z dostupných dat, která jsou zprůměrována. Zpracována je jak ekonomika vlastního vinohradnictví, tak ekonomika výsadby vinic.

 

Elektronický zpravodaj VF

VZMC.jpg Vinařský fond vydal pravidelný elektronický zpravodaj s pořadovým číslem 03-2009.

 

Nechtěné se stalo realitou

eu.jpg   V EU byl dokončen proces „zjednodušování“ zemědělských předpisů a nařízením Rady (ES) č. 491/2009 bylo s účinností od 1. 8. 2009 zrušeno nařízení Rady (ES) č. 479/2008 (trh s vínem) a jeho jednotlivá ustanovení byla „roztroušena“ do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotný zemědělský trh).  

 

Informace z jednání Rady VF ze dne 16.6.2009

VF.jpg V úterý 16. června proběhlo letošní páté zasedání Rady Fondu. Rada se zabývala situací odvodů do Fondu.

 

Růžové víno

ruzove.jpg   Komisařka Mariann Fischer Boel po delším nátlaku evropských vinařských organizací (AREV, COPA/COGECA, ….) ve věci výroby růžového vína ustoupila  

 

Informace vinařům – průzkumy trhu

stat.jpg   Vážení vinaři, v rámci rozpočtové kapitoly Průzkum trhu realizovala pro Vinařský fond společnost Focus, Marketing & Social Research rozsáhlý ad-hoc výzkum Víno a spotřebitel 2008. Navazuje na obdobný průzkum realizovaný v roce 2006. V průzkumu bylo osloveno na 1200 respondentů, najdete v něm informace o vztahu české populace k vínu, charakteristiku jednotlivých typů spotřebitelů, preference konzumace jednotlivých druhů vína a další informace.  

 
‹‹   Předchozí   10 20 30 31 32 33 34 35 36