Aktuality

Právní informační systém CODEXIS®

codexis.jpg Je mi potěšením, že Vám mohu představit výsledky práce Svazu vinařů České republiky na poli zajištění jednotného právního informačního systému pro své členy. Po důkladných analýzách, jak samotného právního systému, tak podmínek jeho získání a provozování, jsme se rozhodli pro spolupráci s předním dodavatelem právních informačních systémů v České republice – společností ATLAS consulting spol. s r. o.  

 

Elektronický zpravodaj VF 1-2011

VZMC.jpg Vinařský fond vydal pravidelný elektronický zpravodaj s pořadovým číslem 1-2011.

 

Informace z jednání Rady VF ze dne 19. 1. 2011

VF.jpg   Dne 19. ledna proběhlo první zasedání Rady Vinařského fondu v roce 2011. Rada provedla úpravy v rozpočtu na rok 2011, a schválila jej v následující podobě (rozpočet ještě musí schválit Dozorčí rada):  

 

Termín podání výkazu pro odvod do Vinařského fondu

VF.jpg   Vážení vinaři a vinohradníci, termín pro odvod do Vinařského fondu je 25. ledna 2011 . Jedná se o termín pro podání výkazu o produkci vína za 4. čtvrtletí roku 2010 a výkazu o ploše vinic. Podání lze nejrychleji a bez rizika prodlení učinit rovnou od vašeho počítače a to využitím Registru vinic na Portálu farmáře na adrese http://www.registrvinic.cz . Elektronické podání výkazu i v poslední den termínu zaručí doručení výkazu na Vinařský fond v pořádku a včas.  

 

Informace z jednání Rady VF ze dne 30. 11. 2010

VF.jpg Dne 30. listopadu 2010 proběhlo poslední zasedání Rady Vinařského fondu letošního roku. Hlavním bodem programu bylo projednání rozpočtu na rok 2011.

 

Stanovisko k závěrům SZPI

stanovisko.jpg V souvislosti s informací Státní zemědělské a potravinářské inspekce o zjištěních uvádění do oběhu vín s neznámým původem, vydávají Svaz vinařů České republiky, Českomoravský svaz vinařských podniků, Národní vinařské centrum a Vinařský fond následující stanovisko. (Velké Bílovice 6. 12. 2010)

 

Alkohol a společnost

alkzdravi.jpg Pravidelný monitoring tisku pracovní skupiny Alkohol a společnost při Potravinářské komoře ČR. Materiály zpracovává Vladimír Frič.

 

Informace k podporám PGRLF

PGRLF.jpg PGRLF, a.s. informuje o termínech pro možnost čerpání podpor.

 

Seminář k vinařství v Senátu PČR

sen__t.jpg   V úterý 16. listopadu 2010 proběhnul v Senátu PČR pod záštitou senátora Ing. Jana Hajdy seminář k problematice českého a moravského vinařství.  

 

Stanovisko SV ČR k závěrům SZPI

P__edstavenstvo.jpg Svaz vinařů České republiky vítá kroky pracovníků Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen Inspekce), které byly zveřejněny v tiskových zprávách na webu Inspekce v souvislosti s uváděním na trh vín, u kterých nelze jednoznačně prokázat původ.  

 

Jak na restrukturalizaci v roce 2010!!! - aktuální info

euleg.jpg Vážení vinaři v souvislosti s novým předpisem nařízení Komise (ES) 772/2010, kterým se novelizuje nařízení Komise (ES) č. 555/2008 se podstatně mění přístup ke kontrole při restrukturalizaci vinic. Věnujte prosím pozornost těmto řádkům, tak abyste nepřišli o případné peníze na restrukturalizaci.

 

Zvyšování cukernatosti v roce 2010

rukavice_EU.jpg Po dlouhých peripetiích při jednání v Evropské komisi tato rozhodla 19.10. v rámci své pravomoci uvedené v nařízení Rady (ES) 1234/2007 o zvýšení maximální hranice při zvyšování alkoholu o 0,5 obj. %.

 

Konzumace alkoholu a nádorová onemocnění u žen

alkzdravi.jpg Česká technologická platforma zpracovala další z vydání od MUDr. Bohumila Fišera a kolektivu, tentokráte na téma Konzumace alkoholu v souvislosti s nádorovým onemocněním žen. Svaz vinařů ČR Vám tímto dává k dispozici tento materiál.

 

Informace z jednání Rady VF ze dne 7. 9. 2010

VF.jpg Dne 7. září 2010 proběhlo letošní sedmé zasedání Rady Vinařského fondu. Rada Fondu projednala 98 žádostí o podporu (v následující tabulce najdete přehled všech žádostí o podporu podaných v termínu 1.7.-15.8. 2010, tj. včetně těch projednaných na srpnovém zasedání Rady):  

 

Nabídka na propagaci – TV pořad UVAŘ CO UMÍŠ - POZNEJ CO PIJEŠ

Publictv.jpg Vážení vinaři, obracíme se na Vás s nabídkou prezentace Vašeho vinařství v rámci TV cyklu UVAŘ CO UMÍŠ - POZNEJ CO PIJEŠ. Tento projekt projednala Rada Vinařského fondu v rámci žádostí o podporu na svém zasedání 7.9. 2010 a rozhodla o podpoře ve výši 10.000 Kč na jeden díl/vinařství (finanční podíl zúčastněného vinařství bude ve stejné výši, tj. 10.000 Kč).