Aktuality

Stanovisko k závěrům SZPI

stanovisko.jpg V souvislosti s informací Státní zemědělské a potravinářské inspekce o zjištěních uvádění do oběhu vín s neznámým původem, vydávají Svaz vinařů České republiky, Českomoravský svaz vinařských podniků, Národní vinařské centrum a Vinařský fond následující stanovisko. (Velké Bílovice 6. 12. 2010)

 

Alkohol a společnost

alkzdravi.jpg Pravidelný monitoring tisku pracovní skupiny Alkohol a společnost při Potravinářské komoře ČR. Materiály zpracovává Vladimír Frič.

 

Informace k podporám PGRLF

PGRLF.jpg PGRLF, a.s. informuje o termínech pro možnost čerpání podpor.

 

Seminář k vinařství v Senátu PČR

sen__t.jpg   V úterý 16. listopadu 2010 proběhnul v Senátu PČR pod záštitou senátora Ing. Jana Hajdy seminář k problematice českého a moravského vinařství.  

 

Stanovisko SV ČR k závěrům SZPI

P__edstavenstvo.jpg Svaz vinařů České republiky vítá kroky pracovníků Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen Inspekce), které byly zveřejněny v tiskových zprávách na webu Inspekce v souvislosti s uváděním na trh vín, u kterých nelze jednoznačně prokázat původ.  

 

Jak na restrukturalizaci v roce 2010!!! - aktuální info

euleg.jpg Vážení vinaři v souvislosti s novým předpisem nařízení Komise (ES) 772/2010, kterým se novelizuje nařízení Komise (ES) č. 555/2008 se podstatně mění přístup ke kontrole při restrukturalizaci vinic. Věnujte prosím pozornost těmto řádkům, tak abyste nepřišli o případné peníze na restrukturalizaci.

 

Zvyšování cukernatosti v roce 2010

rukavice_EU.jpg Po dlouhých peripetiích při jednání v Evropské komisi tato rozhodla 19.10. v rámci své pravomoci uvedené v nařízení Rady (ES) 1234/2007 o zvýšení maximální hranice při zvyšování alkoholu o 0,5 obj. %.

 

Konzumace alkoholu a nádorová onemocnění u žen

alkzdravi.jpg Česká technologická platforma zpracovala další z vydání od MUDr. Bohumila Fišera a kolektivu, tentokráte na téma Konzumace alkoholu v souvislosti s nádorovým onemocněním žen. Svaz vinařů ČR Vám tímto dává k dispozici tento materiál.

 

Informace z jednání Rady VF ze dne 7. 9. 2010

VF.jpg Dne 7. září 2010 proběhlo letošní sedmé zasedání Rady Vinařského fondu. Rada Fondu projednala 98 žádostí o podporu (v následující tabulce najdete přehled všech žádostí o podporu podaných v termínu 1.7.-15.8. 2010, tj. včetně těch projednaných na srpnovém zasedání Rady):  

 

Nabídka na propagaci – TV pořad UVAŘ CO UMÍŠ - POZNEJ CO PIJEŠ

Publictv.jpg Vážení vinaři, obracíme se na Vás s nabídkou prezentace Vašeho vinařství v rámci TV cyklu UVAŘ CO UMÍŠ - POZNEJ CO PIJEŠ. Tento projekt projednala Rada Vinařského fondu v rámci žádostí o podporu na svém zasedání 7.9. 2010 a rozhodla o podpoře ve výši 10.000 Kč na jeden díl/vinařství (finanční podíl zúčastněného vinařství bude ve stejné výši, tj. 10.000 Kč).  

 

Elektronický zpravodaj VF 5-2010

VZMC.jpg Vinařský fond vydal pravidelný elektronický zpravodaj s pořadovým číslem 5-2010.

 

Informace ke komunikační kampani Vína z Moravy, vína z Čech

VZMC.jpg   Vážení vinaři, Vinařský fond ve spolupráci s komunikační agenturou COMTECH na základě ročního plánu schváleného Radou Vinařského fondu připravil podzimní kampaň na podporu našich vín prostřednictvím značky Vína z Moravy, vína z Čech. Tímto způsobem vás chceme informovat o použitých prostředcích a zejména termínu vysílání televizního spotu a nasazení dalších prostředků. Věříme, že kampaň v čase vinobraní pomůže vašim prodejům a prohloubí vztah konzumentů k našim domácím vínům.  

 

Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 24.8. 2010

VF.jpg Dne 24. srpna 2010 proběhlo letošní šesté zasedání Rady Vinařského fondu. Rada Fondu projednala a:

 

Poslední možnost podání povinného prohlášení o zásobách

dohoda.jpg   Vážení vinaři a vinohradníci, zbývají poslední dny k podání povinného prohlášení o zásobách ke dni 31. 7. 2010. Stejně jako loňský rok je 10. září posledním dnem kdy prohlášení o zásobách musí být doručeno na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.  

 

Zájezd do Austrálie za vínem - konkrétní informace

australia.jpg Australská vína a vinařství pod Jižním křížem, 7 - 21. března 2011, 15 dní. Zájezd s českým průvodcem po nejvýznamnějších vinařsk ých oblastí Austrálie a Tasmánie v kombinaci s poznáváním přírodních krás Austrálie. Čtěte více.....