Aktuality

Konference RÉVA A KRAJINA

VOCmodrehory.jpg Po loňské konferenci Apelace, která měla velký úspěch pokud se týká návštěvnosti i zpětných ohlasů, organizuje VOC MODRÉ HORY o.s. další konferenci pojednávající o apelacích a teroir, tentokráte s názvem RÉVA A KRAJINA. VOC MODRÉ HORY tak opět pomocí setkání tohoto typu otevírá často skloňovanou otázku výroby vín s originálním charakterem, vín z určité apelace.

 

Dny růžových vín v Mikulově

ruzove.jpg Vážení vinaři, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou prezentace vašich růžových vín na již tradiční akci Dny růžových vín v Mikulově. Letošní, již pátý ročník pokračuje v úspěšném rozvíjení filosofie prezentace tuzemských růžových vín jako moderního svěžího nápoje, ideálního právě pro letní období.  

 

Změny systému dotované Integrované produkce révy vinné

ekovin.jpg Vážení vinaři a vinohradníci hospodařící v systému integrované produkce. Na základě zájmu vinařů o zevrubnější seznámení s nově navrženým systémem dotované Integrované produkce pro roky 2014 - 2020 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na pracovním semináři.  

 

Informace k účasti na jednání valné hromady

Logo_SVCR_160_100.jpg 29. 4. 2013 proběhne jednání mimořádné valné hromady SV ČR. Aby bylo postupováno dle stanov, které si členská základna odsouhlasila v roce 2009 je třeba postupovat následovně.

 

Cenové zvýhodnění vozů Ford platné od 1.4.2013

Ford.jpg Společnost CARent nabízí členům Svazu vinařů České republiky následující cenové zvýhodnění při nákupu vozů Ford  

 

Pracovní seminář ke značce Svatomartinské

sm_v.jpg Vážení vinaři, dovolujeme si vás pozvat na pracovní seminář ke značce "Svatomartinské". Cílem semináře je prodiskutovat dosavadní podmínky užívání značky „Svatomartinské“, její medializaci a možnosti možných úprav pro budoucnost, např. možnost rozšíření o další odrůdy, diskuse nad termínem zahájení prodeje Svatomartinských vín apod.

 

Kdo pije dobré víno, má i dobré srdce

Vinarstvi_roku_12_small.jpg Součástí prestižní soutěže Vinařství roku 2012 je již tradičně i charitativní projekt, jehož prostřednictvím přední čeští umělci podporují aktivity obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius. Zhruba dvacítka českých umělců, kteří se do projektu zapojili, dostali možnost svá díla prezentovat na dřevěném víku vinného soudku. Do prodejní expozice tak budou zařazena práce pocházející například od Borise Jirků, Stanislava Žampacha, Sáry Saudkové, Vítězslava Stoklasy, Ivana Baboráka, Světlany Žalmánkové, Vlasty Kahovcové a mnoha dalších.  

 

Držitelem titulu "Vinařství roku 2012" se stala firma společnost Znovín Znojmo, a.s.

Vinarstvi_roku_12_small.jpg Vítězem soutěže Vinařství roku 2012, pořádané Svazem vinařů ČR, se stala společnost Znovín Znojmo, a.s.. Ocenění pro nejlepší tuzemské vinařství za práci a úspěchy v uplynulém roce převzal během slavnostního galavečera 28. března v pražské Lucerně zástupce vinařství Ing. Zdeněk Palát. Cenu za celoživotní přínos pro tento obor získal Prof. Vilém Kraus, po kterém bude toto ocenění pro následující roky pojmenováno.

 

Nový předpis EU pro podpory ve vinohradnictví a jeho dopady na vinohradníky v České republice

euleg.jpg Tisková zpráva – V březnu 2013 vstoupil v platnost nový předpis Evropské komise č. 202/2013, který upravuje podmínky pro podpory EU ve vinohradnictví.

 

Studijní cesta do Německa

IVIF.jpg Výstaviště ve Štutgartu (Messe Stuttgart), organizuje při příležitosti veletrhu Intervitis - interfructa 2013 studijní cestu po německých vinařských zajímavostech v zemi Rheinland Pfalz, a to ve dnech 21.4. - 26.4.2013 spojenou s návštěvou veletrhu Intervitis - Interfructa 2013 ve Stutgartu.

 

Informace z jednání představenstva ze dne 20. 2. 2013

Logo_SVCR_160_100.jpg V uvedený den zasedalo představenstvo Svazu k projednání důležitých bodů. Úvodem předseda Svazu informoval o činnosti od minulého jednání představenstva konaného 12. 12. minulého roku. Tajemník Svazu informoval i situaci v souvislosti s přijetím rozpočtu v Radě Evropské unie na následující období od roku 2014 – 2020.

 

Vinařské Litoměřice 2013

VL.jpg   V letošním roce se koná již jedenáctý ročník soutěžní výstavy vín Vinařské Litoměřice.  Výstava probíhá od pátku 12. 4. 2013 do soboty 13. 4. 2013 vždy od 10:00 do 19:00 hod. v Domě kultury a v prostorách gotického hradu v Litoměřicích. Součástí akce je již každoroční soutěž vín.  

 

VINEX 2013 - informace pro vinaře

vinex_2013_v.jpg Nový termín, nová koncepce = Váš úspěch. Tradičně s podporou Vinařského fondu ČR a Svazu vinařů ČR. Pro VINEX 2013 jsme připravili několik podstatných změn. Veletrh se poprvé koná 24. – 25. 5. 2013 a je pouze dvoudenní. Posunem termínu se podařilo vyhnout významným vinařským zahraničním i tuzemským akcím.  

 

Vindemia publica - cena veřejnosti

Vinarstvi_roku_12_small.jpg Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás informovat o zařazení Vaší společnosti do seznamu vinařství, která se v letošním roce mají možnost ucházet o titul Vindemia Publica 2012 . Cena veřejnosti je již tradiční součástí prestižní vinařské soutěže Vinařství roku 2012 vyhlašované již čtvrtým rokem Svazem vinařů ČR, která vyvrcholí dne 28. března 2013 v pražské Lucerně .  

 

Pozvánka na setkání s Andrejem Babišem

ilustr_foto4.jpg Vážení kolegové, dovolte, abych Vás pozval na neformální setkání a besedu s panem Andrejem Babišem, generálním ředitelem Agrofert Holding. Debata na téma "Perspektivy podnikání v České republice" se jistě dotýká i nás, členů Svazů vinařů ČR.