Letní slavnosti autentických vín – informace pro vinaře

Vážení vinaři, informujeme vás o možnosti přihlásit se na slavnost - otevřené sklepy autentických vinařů, která se uskuteční  27. – 29. 7. 2018 ve Velkých Bílovicích.

Podmínkou účasti je registrace vinaře, produkce vín blízkých zaměření akce, dále se podílet na přípravě akce a úhrada odpovídající části nákladů akce. Do hodnocení dále vstupuje renomé vinaře a schopnosti zajistit vlastní prostory (není podmínkou).

Akce je pořádána z.s. AUTENTISTA MONARCHIA. Účastníci budou vybráni na základě výběrového řízení. Předpokládaný počet zúčastněných vinařů je stanoven na 15 až 20 (dle výsledku bodového hodnocení).

Více informací je možno získat na mailové adrese milan.damborsky@mendelu_cz