Změny systému dotované Integrované produkce révy vinné

ekovin.jpg Vážení vinaři a vinohradníci hospodařící v systému integrované produkce. Na základě zájmu vinařů o zevrubnější seznámení s nově navrženým systémem dotované Integrované produkce pro roky 2014 - 2020 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na pracovním semináři.  

Změny systému dotované Integrované produkce révy vinné a nové technologie podporované v rámci Integrované produkce v letech 2014 – 2020.

Přednáší, Ing. Milan Hluchý, PhD, předseda Svazu Ekovín

kdy: 15. května 2013

kde: Aula Zahradnické fakulty Mendelovy Univerzity v Lednici

Program:

8.30 – 9.15  Navrhované podpory v rámci systému Integrované produkce pro roky 2014 – 2020

Diskuze

9.30 – 10.30 Změny v agrotechnice, péče o půdu, složení a management směsí bylin v meziřadí vinic

10.45 – 12.15  Ochrana révy v novém dotačním programu

Vložné: pro členy Svazu Ekovín a Svazu vinařů ČR zdarma, pro nečleny těchto organizací 500,- Kč.

Zájemce o seminář prosíme o potvrzení účasti na mailovou adresu krivankova@ekovin_cz nejpozději do 13. 5. 2013

Kapacita přednáškové místnosti je omezená a nebudeme moci garantovat účast nepřihlášeným zájemcům, pokud by počet účastníků přesáhl kapacitu sálu!

POZNÁMKA:

Návrh podpor IP pro roky 2014 - 2020 je nyní ve schvalovacím řízení Evropské komise a v jaké podobě a výši podpor bude následně schválen, ještě nyní není známo.