Komise stahuje návrh na biovíno

rukavice_EU.jpg Evropská komise stáhla návrhy na regulaci organické produkce vína (dále jen biovíno).    

Evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Ciolos stáhnul 16. 6. 2010 návrh Komise, který měl nově regulovat produkci biovína.

Produkce biovína byla navržena pod novým konceptem, jehož pravidla měla být zajištěna zvláštním předpisem, postaveným mimo stávající organickou zemědělskou produkci v EU. Stávající značení umožňovalo pouze produkci “biovína” značeného jako “víno z ekologické produkce hroznů”.

Návrh byl diskutován řadu měsíců ve Stálém výboru pro organické potraviny a na řadě dvoustranných jednání. Po všech jednáních se však stále nepodařilo naleznout kompromis, který by respektoval organické standardy.

Na základě výše uvedeného dnes ráno uvedl komisař Dacian Ciolos: “Je jasné, že řada nových pravidel nemá podporu ve většině členských států. Nechci kompromisy v organických standardech, neboť by to vyslalo špatný signál spotřebitelům na úkor kvality potravin. Naše další naděje je praxe a výzkum, na základě kterých se Komise může k návrhům navrátit v budoucnu."

Na základě nezávislé studie (projekt Orwine), předložené návrhy obsahovaly:

  • Nižší limit siřičitanů v biovínech než vínech z konvenční produkce,
  • Menší seznam povolených přídavných a pomocných látek v biovínech než vínech z konvenční produkce
  • Nepovolení 5 enologických postupů a omezení dalších 3 ostatních.

Poznámka:

Pravidla stávající produkce “vína z ekologické produkce hroznů” se nemění a zůstávají v platnosti.

******************************************************************

Informace z ministerstva zemědělství:

Ve středu 16.6.2010 oznámil komisař pro zemědělství Dacian Ciolos (viz přiložená zpráva), že evropská Komise stahuje návrh Nařízení, kterým se doplňuje nařízení 834/2007 o pravidla pro sklepní zpracování biovína.

Ke stažení návrhu došlo po téměř dvou letech práce Stálého výboru pro ekologické zemědělství (SCOF), zejména proto, že nebyl nalezen kompromis týkající se snížení obsahu SO2 ve víně. Přestože členské státy se v dubnu dokázaly shodnout na kompromisu (snížení o 30mg oproti limitům SOT), Komise tento kompromis ignorovala, neboť se snažila prosadit mnohem razantnější snížení.

V současné situaci tedy není platná legislativa pro enologické postupy při výrobě biovína, a Komise se k tomuto návrhu dle svých slov vrátí přibližně za 3 roky.

Do té doby, dle vyjádření právního servisu Komise, není možné žádné v EU vyrobené víno označit jako biovíno (eko, organic), a na etiketu umístit EU biologo, protože to je umožněno pouze výrobkům definovaným v Nařízení 834/2007 a 889/2008. Víno je možné nadále označovat pouze jako „víno vyrobeno z ekologicky pěstovaných hroznů). Případné použití biozebry prověříme a budeme Vás v krátké době informovat.

Proto žádáme zejména kontrolní organizace EZ, aby dodržování tohoto výkladu legislativy kontrolovaly jak u tuzemských výrobců vín, tak i u importů. Dle včerejšího vyjádření se Komise na tyto kontroly zaměří a nebude výskyt klamavého značení biovín tolerovat.

Dále prosím zástupce svazů, které biovinaře sdružují, aby svým členům tuto informaci neprodleně předali, aby se zamezilo případným finančním ztrátám způsobeným tiskem „špatných“ etiket.

V případě dalších dotazů se na mě prosím obraťte.

S pozdravem,

Ing. Jan Gallas

vedoucí oddělení ekologického zemědělství

tel: +420 - 221 81 2233

mob: +420 - 724 335 044

 

 

***********************************************************************