WINE WORDS - English for Wine Professionals & Wine Lovers

winewords.jpg Kniha English for Wine Professionals & Wine Lovers je unikátní učebnicí odborné angličtiny pro všechny, kteří se chtějí naučit mluvit o víně v anglickém jazyce! Veškeré jazykové dovednosti jako je čtení, psaní, poslech a mluvení jsou interpretovány pomocí rozhovorů se čtyřiceti předními producenty vína z šestnácti zemí, osmi držiteli titulu Master of Wine a mnohými dalšími odborníky, kteří se podílejí na procesu výrobě vína a to včetně několika vinařství z České republiky.  

Učebnice je rozdělena do dvou částí. První mapuje proces zpracování od sazenice révy vinné po víno ve sklenici. Druhá část kategorizuje vína od šumivých po fortifikovaná a prezentuje odbornou terminologii na základě rozhovorů s předními představiteli vinařského světa.

Celou knihu doprovází více než sto výukových videí z prostředí špičkových zahraničních i domácích vinařství, které jsou dostupné na webových stránkách www.winewordsthebook.com.

Cena knihy 1499,- Kč včetně DPH (10%)
Knihu objednávejte na:
JUDr. Pavlína Megová, MBA, LL.M.
Jazyková škola, Překladatelská agentura MKM, Jakubská 1, 602 00 Brno
tel.: 602 711 951 • pavlina.megova@gmail_com • www.winewordsthebook.com


Bližší informace o knize:

Oficiální webová stránka
http://www.winewordsthebook.com

virtuální prohlídka a vzorek knihy
http://issuu.com/smodrchlik/docs/winewords_thebook

YouTube kanál s výukovými videi
https://www.youtube.com/channel/UCrW1vneWDK0AWVtebXzhnpg