Jednání s náměstkem ministra Jiřím Machem

MZE.jpg Nově zvolený předseda Svazu JUDr. Tibor Nyitray společně s tajemníkem absolvovali hned v pátek 25. 5. 2012 jednání na ministerstvu zeměděsltví na základě pozvání náměstka ministra zemědělství RNDr. Jiřího Macha.

Byla projednána aktuální problematika stanoviska ministerstva zemědělství k výsadbovým právům v EU. V současné době je jasné, že stávající systém práv nebude zrušen, ale Evropská komise je zásadně proti zachování statusu quo. Ministerstvo zemědělství připravuje pozici, za účelem zefektivnění systému držby a přidělování výsadbových práv.

Na jednání byl také probrán slib ministra zemědělství zabývat se problematikou nelegálního dovozu vína do ČR, který byl přednesen v rámci rozpravy novely zákona o vinohradnictví a vinařství. Pan náměstek přislíbil otevření problematiky v rámci SZPI a projednání možností spolupráce s GŘC. V jednáních se bude dále pokračovat.

Diskuse byl věnována také aktuální problematice návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně na tiché víno. Panu náměstkovi byly ze stranySvazu předneseny desítky argumentů, proč je nejefektivnějším způsobem tiché víno nezdanit.

Schůzka probíhala v přátelském tónu a za MZe se jí zůčastnili Ing. Antonín Králíček, vedoucí oddělení pro víno a Ing. Eva Divišová, ředitelka odboru rostlinných komodit. Schůzky se zůčastnil take prezident ČMSVP a představitelé Vinařské asociace.