Jak na restrukturalizaci v roce 2010!!! - aktuální info

euleg.jpg Vážení vinaři v souvislosti s novým předpisem nařízení Komise (ES) 772/2010, kterým se novelizuje nařízení Komise (ES) č. 555/2008 se podstatně mění přístup ke kontrole při restrukturalizaci vinic. Věnujte prosím pozornost těmto řádkům, tak abyste nepřišli o případné peníze na restrukturalizaci.

Tak jak bylo níže uvedeno (záměrně nechávám stávající text), proběhla dnes (4.11.) schůzka na ministerstvu zemědělství (MZe+SZIF+SV ČR).

Po jednání byl dohodnut následující postup:

 

  • SZIF během příštího týdne (45 týden) vydá formulář pro oznámení záměru klučení, kde bude uveden termín do kdy je třeba tento zaslat na SZIF a uvést jednotlivé reg. čísla vinic a jejich záměr je vyklučit pro účel udělení POV a následné restrukturalizace. Sledujte stránky SZIF (www.szif.cz) následně stránky Svazu.
  • Po přijetí formulářů proběhne kontrola před vyklučením (ta bude administrativní v Registru anebo fyzická pracovníkem SZIFu). SZIF sdělí jakým způsobem bude ke kontrole v příslušném podniku přistupovat.
  • Po provedení kontroly bude teprve možné provést klučení. Po klučení musí dojít opět ke kontrole vyklučení.
  • Stejné pravidlo kontrol musí proběhnout před vlastní restrukturalizací.
  • Výše uvedené vlastně zneplatňuje stávající nařízení vlády č. 245/2004 Sb. v aktuálním znění - bude nutná novela.
  • Dořešuje se použití již udělených POV. Dle výkladu Svazu je bude možno normálně použít na restrukturalizaci.
  • Pro zajištění prostředků z EU v žádném případě nezačínejte klučení, před oznámením a provedením kontroly, v případě že jste nevědomky již začali, zastavte veškeré práce.
  • Probíhá další komunikace mezi námi a SZIFem, tak aby byla zajištěna kontinuita čerpání peněz. Sledujte web Svazu.
******************************

 

Novela nařízení Komise zavádí statut kontrol jednak při udělování práva na opětovnou výsadbu, tak následně při restrukturalizaci. Při udělení práva na opětovnou výsadbu je nutno nejprve ze strany SZIF provést fyzickou kontrolu o tom, zda klučená vinice skutečně existuje a následně druhou kontrolu po jejím vyklučení. Obdobný způsob musí být proveden při vlastní restukturalizaci, tedy před zahájením a po ukončení. Po telefonické konzultaci s pracovníky SZIFu nám bylo sděleno, že při nesplnění těchto požadavků bude SZIF přistupovat k žádosti tak, že ji bude zamítat. Vzhledem, k tomu, že SZIF vykládá onen předpis tak, že potřebuje mít vše uvedeno v nařízení vlády (tedy termíny a postupy při provádění kontrol) a vlastní nařízení hovoří úplně jinak, bude pravděpodobně nutná jeho velmi rychlá novela. Otázkou je jakým způsobem bude danou problematiku vykládat ministerstvo zeměděsltví. Za tímto účelem jsme domluvení na pracovní schůzce (MZe+SZIF+SV ČR) dne 4.11, kde bude daná problematika řešena. Pokud zde nedojde k dohodě, je na datum 12.11. již domluveno jednání s ministrem, kde bychom chtěli sdělit stanovisko ohrožení nemožnosti čerpání prostředků plně hrazených z rozpočtu EU.

Vzhledem k tomu, že nejsou jasná stanoviska, jakým způsobem se bude postupovat, je třeba zajistit, aby nedošlo k vyklučení vinic dříve, než proběhne kontrola ze strany SZIFu. Tato skutečnost je obdobná při provádění restrukturalizace, neboť stávající nařízení vlády je v přímém rozporu s novelou nařízení Komise.

Jakmile budou známy další informace budeme vás touto cestou informovat.

Na dotazy našich členů  jsme v rámci možností a znalostí dané problematiky schopni odpovědět prostřednictvím tajemníka Svazu.