Informace z jednání Rady VF ze dne 7. 9. 2010

VF.jpg Dne 7. září 2010 proběhlo letošní sedmé zasedání Rady Vinařského fondu. Rada Fondu projednala 98 žádostí o podporu (v následující tabulce najdete přehled všech žádostí o podporu podaných v termínu 1.7.-15.8. 2010, tj. včetně těch projednaných na srpnovém zasedání Rady):  

Tematické okruhy

Počet žádostí

Z toho podpořených

Účasti na výstavách

7

7

Výstavy, soutěže, přehlídky

33

32

Semináře, školení, konference

25

16

Tiskoviny, audio, video, internet

20

14

Vinařská turistika, propagační akce

34

26

VOC

1

1

Celkem

120

96

Rada se dále zabývala rozpočtem Fondu na příští rok a předběžně stanovila jeho celkovou výši na 70 miliónů korun. Rada rozhodla o zrušení kapitoly Podpory regionálních akcí; tyto budou dále řešeny v rámci žádostí o poskytnutí podpory. Konkrétní naplnění jednotlivých kapitol rozpočtu bude dále diskutováno na příštím jednání, které je naplánováno na úterý 19. října. Na programu bude také projednání Podmínek pro poskytnutí podpory Vinařským fondem pro termín podávání žádostí 1.1.-15.2. 2011.