Informace z jednání Rady VF ze dne 30. 11. 2010

VF.jpg Dne 30. listopadu 2010 proběhlo poslední zasedání Rady Vinařského fondu letošního roku. Hlavním bodem programu bylo projednání rozpočtu na rok 2011.

Rada provedla v rozpočtu úpravy v některých kapitolách s tím, že kapitola průzkumy trhu bude upřesněna na základě jednání se společností Nielsen. Definitivní podoba rozpočtu tak bude schválena na prvním jednání příštího roku. Výdaje na propagaci v roce 2011 dle schválených kapitol:

Kapitola rozpočtu

Výše v Kč

Mediální podpora a propagace značky "Vína z Moravy, vína z Čech"

10 053 000

Public relations ve spolupráci s PR agenturou

1 500 000

HORECA, výstavy v ČR, propagační akce

2 500 000

SVATOMARTINSKÉ (včetně podpory na Slovensku)

8 000 000

Růžové CZ

5 000 000

Podpora exportu, zahraniční výstavy a soutěže

3 000 000

Vinařská turistika

3 000 000

Průzkumy trhu

Bude upřesněno

Retail - podpora prodeje tuzemských vín v řetězcích

11 000 000

Projekty dle vyhlášky Mze č. 97/2006 Sb. (vč. Podpory regionálních akcí) a smlouvy (Svatováclavská vinice, Vinařství roku)

15 700 000

Servisní a informační činnost /Svaz vinařů, Národní vinařské centrum/

3 000 000

Rada se dále zabývala těmito záležitostmi:

  • Projekt podpory a rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě předložený Národním vinařským centrem
  • Projekt jednotné propagace nominačních soutěží vín, který bude zajišťovat Vinařský fond
  • Podpora účasti na těchto soutěžích vín: Vinalies Internationales (Paříž), Concours Mondial Bruxelles (Luxembourg), Muvina (Prešov), Decanter (Londýn), Terra Vino (Tel Aviv), MUNDUSvini (Neustadt), AWC Vienna (Vídeň), Vinitaly (Verona), Vinoforum (Krakow), The San Frnacisco International Wine Competition (Los Angeles), Sélections mondiales des vins (Montreal). Vinařský fond uhradí vinařům 50% z výše přihlašovacího poplatku za první tři vzorky a dopravu na místo konání soutěže. Případné clo hradí vinař. Organizačně bude vše opět zajišťovat Národní vinařské centrum.

První zasedání Rady Fondu v roce 2011 proběhne ve středu 19. ledna.