Informace z jednání Rady VF ze dne 19. 1. 2011

VF.jpg   Dne 19. ledna proběhlo první zasedání Rady Vinařského fondu v roce 2011. Rada provedla úpravy v rozpočtu na rok 2011, a schválila jej v následující podobě (rozpočet ještě musí schválit Dozorčí rada):  

Kapitola rozpočtu

Výše v Kč

Mediální podpora a propagace značky "Vína z Moravy, vína z Čech"

10 053 000

Public relations ve spolupráci s PR agenturou

1 500 000

HORECA, výstavy v ČR, propagační akce

2 500 000

SVATOMARTINSKÉ (včetně podpory na Slovensku)

8 000 000

Růžové CZ

5 000 000

Podpora exportu, zahraniční výstavy a soutěže

3 000 000

Vinařská turistika

3 000 000

Průzkumy trhu

1 400 000

Retail - podpora prodeje tuzemských vín v řetězcích

11 000 000

Projekty dle vyhlášky Mze č. 97/2006 Sb. (vč. Podpory regionálních akcí) a smlouvy (Svatováclavská vinice, Vinařství roku)

19 200 000

Servisní a informační činnost /Svaz vinařů, Národní vinařské centrum/

3 000 000

Provozní náklady

5 500 000

Návratná část podpory na výsadbu/obnovu vinice - splátka dle rozhodnutí Mze/

280 000

Celková výše rozpočtu na rok 2011 v Kč

73 433 000

Rada se dále zabývala těmito záležitostmi:

· Podpora projektu stálé vinařské expozice v Mikulově /náklady na realizaci expozice budou hrazeny z dotace Jihomoravského kraje/

· Změna formy letošního ročníku veletrhu Vinex /tento bude jednodenní a uskuteční se 2.3./

· Komunikační strategie mediální podpory značky „Vína z Moravy, vína z Čech“, podpora propagace v retailu, projekt na podporu prodeje růžových vín v roce 2011

· Problematika chráněného označení původu z hlediska Komise EU

· Schválení reklamní spolupráce s Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje, dále se společností SNIP&CO /prezentace vinařů v rámci projektu Brno-město uprostřed Evropy/, společností Blue Events /konference Hospitality&Tourism/

Další zasedání Rady Fondu proběhne ve středu 23. února.