Informace z jednání Rady VF ze dne 16.6.2009

VF.jpg V úterý 16. června proběhlo letošní páté zasedání Rady Fondu. Rada se zabývala situací odvodů do Fondu.

Na základě jejich analýzy rozhodla o rozšíření kontrolního oddělení Vinařského fondu o jednoho na celkem 2 zaměstnance. Rada dále schválila pokračování spolupráce a finanční podpory Festivalu otevřených sklepů Nadace Partnerství na celý letošní rok, a to ve vinařských podoblastech slovácké, mikulovské a znojemské. Vzhledem k termínům přihlášení na některé zahraniční veletrhy Rada také odsouhlasila realizaci společných prezentací vinařů na veletrzích Danubius Gastro v Bratislavě a Prowein v Düsseldorfu 2010 (vinaři budou informováni prostřednictvím mailingu Svazu vinařů a Národního vinařského centra). 

Na svém únorovém zasedání (jak bylo uvedeno v Informacích z jednání Rady Fondu dne 24.2. 2009) Rada schválila seznam stěžejních regionálních akcí, ke kterým by měla směřovat větší mediální, resp. finanční podpora. Na tomto zasedání pak Rada ve svém usnesení specifikovala výši finanční podpory pro jednotlivé akce:

Vinařská podoblast / oblast

Akce

Částka v Kč

mikulovská

Valtické vinné trhy  

300.000

Pálavské vinobraní  

1.000.000

Vinobraní v Novosedlích

100.000

Valtické vinobraní

100.000

znojemská

Festival VOC Znojmo

300.000

Znojemské historické vinobraní

1.000.000

velkopavlovická

Vinné trhy Čejkovice

100.000

Velkopavlovické vinobraní

200.000

Burčákové slavnosti Hustopeče

150.000

Ze sklepa do sklepa

100.000

slovácká

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 

300.000

Bzenecké vinobraní 

100.000

Moravská Nová Ves  - den otevřených sklepů 

100.000

Čechy

Vinařské Litoměřice

100.000

Svatováclavské slavnosti v Kutné Hoře

100.000

Mělnické vinobraní

300.000

Rada dále schválila návrh propagace v retailu v roce 2009, finance budou směřovány na označení prodejních míst vín tuzemského původu v obchodních řetězcích, propagaci v místě prodeje (např. formou ochutnávek) a letákové akce. Rada vybrala i motiv vizuálu pro letošní Svatomartinské, který navazuje na loňskou kampaň. Novinkou v podpoře prodeje svatomartinských vín bude i prezentační akce v Bratislavě (obdoba brněnského Svatomartinského koštu).

Další jednání Rady Vinařského fondu je naplánováno na 25. srpna, na jeho programu bude projednání žádostí o podporu podaných v termínu 1.7.-15.8., jejichž realizace proběhne v měsíci září (ostatní žádosti budou projednány na zasedání 8. září).