Informace z jednání představenstva ze dne 31. 10. 2012

Logo_SVCR_160_100.jpg Poslední říjnový den proběhlo jednání představenstva Svazu vinařů ČR, které na svém jednání projednalo řadu důležitých bodů. Úvodem informoval předseda Svazu o průběhu a výsledcích jmenování Rady VF. Aktuální složení Rady je možno nalézt na stránkách Svazu případně na stránkách Vinařského fondu. Podle informací, které jsou, by nová Rada měla začít pracovat co nejdříve, a to svoláním ustavujícího zasedání, na kterém bude zvolen nový předseda a místopředseda Rady VF.

Představenstvo bylo taktéž informováno o situaci s návrhem na zavedení SPD na tiché víno. MF ČR má připravenu novelu zákona a vše projednáno ve vnitřním připomínkovém řízení. Nyní se čeká na závěrečnou poradu vedení ministerstva a uvolnění tohoto textu do vnějšího připomínkového řízení. V souvislosti s nejasným vyřešením situace ohledně vládních balíčků v poslanecké sněmovně se pravděpodobně čeká, jak celá situace dopadne.

Důležitým bodem jednání byla také informace komise pro integrovanou produkci. V současné době jsou zpracovány managementy a rozdíly v nákladech mezi konvenční a integrovanou produkcí a situace vůbec nehraje do rukou vinařům. Předpokládaná dotace od roku 2014 podle stávajících výpočtů vychází na úrovni 5-6 tis. Kč/ha vinice, což je 50 % krácení oproti stávajícímu stavu. Pro SV ČR je IP prioritou číslo jedna a nyní na počátku listopadu se budeme snažit vyargumentovat navýšení těchto prostředků. Představenstvo také projednalo podpory v rámci restrukturalizace vinic a investic od roku 2013/2014 (národní obálka „evropských vinařských peněz“). V současné době je nutno zpracovat nový program národních podpor. Kde se nabízí zachování stávajícího stavu či pozměnění dotovatelných programů, resp. jiné směrování peněz do restrukturalizace a investice. Představenstvo pro tento účel vytvořilo pracovní komisi ve složení Ing. B. Svoboda - předseda, Ing. J. Svoboda, Ing. P. Mayer, Ing. H. Holánek, Ing. T. Martinec, Ing. P. Herko, která představenstvu pro následující jednání předloží ucelený návrh, který bude Svaz prosazovat.

Projednán byl také konečný statut aktuálního ročníku soutěže o titul Vinařství roku 2012, který bude neprodleně vyhlášen. Aktuální ročník počítá s tím, že do soutěže bude nutno se přihlásit. Podrobnosti budou rozeslány zvláštní zprávou. Svaz také uzavřel novou smlouvu s organizátorem LOCOMOTION, která garantuje pořádání soutěže o titul Vinařství roku i v následujících letech. V bodu různé podal předseda komise pro enologické postupy zprávu ze zasedání, kde byly projednání dotazy SZPI na možnou změnu vinařského zákona. Představenstvo toto stanovisko schválilo a takto bude také SZPI odesláno. Představesntvo bylo také informováno z úst projektového managera M. Chlada o PR a marketingových aktivitách Svazu, které již byly uskutečněny, tak také byl schválen plán pro činnost v roce 2013. Z hlediska partnerství s komerčními subjekty je nyní před podpisem dvouletá smlouva o spolupraci se společností Ford.

Předběžný termín jednání nového představenstva byl stanoven na datum 12. 12. 2012

Martin Půček, tajemník Svazu, 1. 11. 2012