Informace z jednání představenstva ze dne 20. 2. 2013

Logo_SVCR_160_100.jpg V uvedený den zasedalo představenstvo Svazu k projednání důležitých bodů. Úvodem předseda Svazu informoval o činnosti od minulého jednání představenstva konaného 12. 12. minulého roku. Tajemník Svazu informoval i situaci v souvislosti s přijetím rozpočtu v Radě Evropské unie na následující období od roku 2014 – 2020.

 

Podrobnosti k tomuto bodu jsou uvedeny v úvodníku časopisu Vinařský obzor, přesto je nutno informovat, že rozhodnutím předsedy vlády ČR došlo ke snížení zemědělského rozpočtu programu rozvoje venkova o 300 milionů €, což v přepočtu znamená rozpočet nižší o necelých 8 miliard Kč na 7 let. Toto snížení bude mít vliv na celkový rozpočet všech zemědělských plateb, a to jak v ose 1, tak v ose 2. Situace v souvislosti s výsadbovými právy je pro nás nyní příznivá, neboť zemědělský výbor evropského parlamentu odhlasoval své stanovisko, které prakticky zachovává stávající situaci. Připomeňme, že již všechny vinařské státy EU požadují zachování výsadbových práv. Faktem zůstává, že stanovisko Komise je v tomto ohledu opačné a je zde veden tlak na změnu. Stanovisko Komise je nyní na systému povolování nových výsadeb, o kterých bylo psáno, také v časopise Vinařský obzor. Výsledek jak vše bude od roku 2014 tak padne na jednání trialogu, kdy bude nutno jednotlivá stanoviska Rady, Komise a Parlamentu přetavit v kompromisní řešení. Národní programy podpor na období 2014 – 2018 (SOT s vínem) budou obsahovat: v rámci restrukturalizace – opatření změnu odrůdové sklady a zvýšení počtu keřů, a to jako 2 vzájemně nekombinovatelná opatření, kde by vlastní výše dotace byla u každého opatření odpovídala skutečným nákladům na každé z opatření. V rámci investic budou financovány investice spojené s produkcí červených vín, a to dřevěné sudy nad 600 litrů, kompletní technologie na výrobu červených vín, (veškeré nakvášecí nádoby s ponořováním klobouku, včetně otevřených zařízení) a dále pak pouze cross flow filtry.

Představenstvo se zabývalo novou organizační strukturou Svazu. Na návrh členské základny bude představenstvo předkládat valné hromadě návrh na změnu funkce stávajícího předsedy na funkci prezidenta Svazu. Nová organizační struktura také mění funkci tajemníka Svazu na funkci výkonného ředitele Svazu a zavádí novou pozici pro výkon marketingového & PR ředitele, kterou bude vykonávat PhDr. Martin Chlad. Změny se týkají také časopisu Vinařský obzor, jehož sazbu, tisk a distribuci bude provádět externí firma, včetně vlastní kompletace článků časopisu. Svaz také výrazně rozšíří informatiku všem vinařům na objednávku Vinařského fondu v podobně měsíčních rešerší domácího i evropského vinařského dění.

Vzhledem k rozšiřující se problematice falšování vína, podvodních dovozů a nekalých praktik rozhodlo představenstvo o financování „Analýzy současného stavu černého trhu s vínem a představení základních nástrojů, které lze pro zvýšení intenzity boje proti černému trhu využít“ zpracované společností Ernst & Young. Pro zpracování této studie budou použity zbývající finanční prostředky, které zůstaly na účtu ze studie dopadů spotřební daně na tiché víno. Na základě této analýzy budou projednání další nekompromisní kroky proti nepoctivým vinařům.

Předseda také podal informaci o připravovaných projektech Vinařství roku, Sauvignon forum & Czech International Wine Competition 2013 a se soutěží spojenou konferenci s tématem „Cesty k velkým terroirovým vínům“. Konference proběhne 17. 6. 2013 a následně 18.6 – 20. 6. 2013 vlastní mezinárodní soutěž vín. Svaz také započal spolupráci na velkém projektu Winebook, jehož výstupem bude jedinečná aplikace pro chytré telefony. Bližší informace o možnosti zapojení všech vinařů budou zveřejněny v průběhu března.

Představenstvo také přijalo nové členy, a to firmu Vinice Lahofer, s.r.o. z Dobšic a Vinařství Libor Vajbar z Kobylí. Stanoven byl také příští termín jednání představenstva, a to na 18. 4. 2013.

Představenstvo Svazu svolalo řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 29. 4. 2013 ve 13.00 hodin.