Informace vinařům k prezentaci na veletrhu Danubius Gastro 2016

VF.jpg Na svém zasedání dne 30.7. 2015 rozhodla Rada Vinařského fondu o realizaci společné expozice ČR na veletrhu Danubius Gastro 2016 zajišťované Vinařským fondem za obdobných podmínek jako v letošním roce.

Tzn., že:

  1. Podmínkou realizace je účast minimálně 10 vinařů - spoluvystavovatelů na veletrhu
  2. Poplatek spoluvystavovatele je 15.000 Kč vč. DPH.

 

Pokud se chcete veletrhu účastnit, zašlete vyplněnou a podepsanou smlouvu ve dvou vyhotoveních (viz samostatný dokument) nejpozději do 24.srpna 2015 na adresu:

Vinařský fond
Žerotínovo nám. 3
60182 Brno

Základní info k veletrhu:

  • Termín: 28.-31.1.2016
  • Místo konání: Bratislava
  • Informace k veletrhu: realizaci expozice v r.2015 pro Vinařský fond zajišťovalo Národní vinařské centrum (Ing. Petr Gondáš, tel. 602470261)
  • Vinařský fond zajistí vše jak doposud - přihlášku, realizaci stánku, objednávky atd.
  • Spoluúčast vinařů 15.000 Kč vč. DPH (pro představu - celkové náklady za realizaci ročníku 2015 přesáhly 635.000 Kč).
Ke stažení: