Informace pro vinaře, kteří v roce 2004 vysazovali vinice s podporou VF

VF.jpg V loňském roce jsme všechny vinaře, kteří v roce 2003 vysazovali vinice s podporou Vinařského fondu, informovali o zahájení splácení návratné části podpory. V letošním roce toto čeká na ty, kteří vysazovali v roce 2004 a v roce 2008 požádali o posunutí splátek.

Termínem splatnosti je vždy 31. říjen. Prvních pět let se splácí 2% z celkové výše návratné části podpory, v letech 2019-28 pak 9%. Konkrétní výše jednotlivých splátek jsou uvedeny v rozhodnutí o poskytnutí podpory, resp. uznání závazku, který každý příjemce podpory obdržel. Všechny příjemce podpory z r.2004 obešleme ještě před splatností informačním dopisem. Součástí dopisu bude i kopie uznání závazku, které vinaři podepsali.

Jakým způsobem platit?

  1. Číslo účtu: 27-5828060217/0100 nebo 2107734089/2700
  2. Variabilní symbol: číslo rozhodnutí (RV) bez lomítka. Číslo rozhodnutí najdete v záhlaví dokumentu – např. v případě níže uvedeného rozhodnutí je variabilní symbol 25804:
    R o z h o d n u t í

    o změně rozhodnutí o poskytnutí podpory výsadby vinice nebo obnovy vinice

    č. RV/258/04

  3. Specifický symbol: IČ nebo rodné číslo be lomítka

Případné dotazy směřujte na:

Ing. Ctibor Dolanský, dolansky@vinarskyfond_cz, 541652473 nebo 606601847.