Informace o změnách podmínek pro poskytování podpor z Vinařského fondu

VF.jpg Na svém dubnovém zasedání schválila Rada Fondu Podmínky pro poskytování podpor z Vinařského fondu. Tyto zůstávají beze změny, co se mění, je příloha č.1 – tematické okruhy, konkrétně časové vymezení žádosti. O co přesně tedy jde?

Na svém dubnovém zasedání schválila Rada Fondu Podmínky pro poskytování podpor z Vinařského fondu. Tyto zůstávají beze změny, co se mění, je příloha č.1 – tematické okruhy, konkrétně časové vymezení žádosti. O co přesně tedy jde?

Vzhledem ke značnému množství žádostí, a také k tomu, že řada žadatelů čeká s podáním žádosti na poslední chvíli a mezi jednáním Rady a realizací projektu je např. jen několik dní (z toho důvodu se jimi Rada musela doposud zabývat na čtyřech zasedáních), stanovila Rada Fondu následující: Pokud žadatel žádá podporu na akci, která proběhne v době do 31.3. 2015, musí žádost podat v termínu 1.7.-15.8 2014. V termínu 1.1.-15.2.2015 pak bude Fond přijímat žádosti, které budou realizovány v době od 1.4. 2015 do 31.12.2015 (do konce roku proto, že řada žadatelů je zvyklá podávat žádosti např. na svatomartinské akce v prvním termínu dle vyhlášky). V termínu 1.7.-15.8.2015 bude Fond přijímat žádosti realizované mezi 1.10.2015 a 31.3.2016.

Žádosti tak budou Radou projednávány v jeden termín na jaře (březen), v jeden termín na podzim (září) a mezi projednáním žádosti Radou a realizací žádosti bude dostatečný časový prostor.

Pro přehled uvádíme jednoduchou tabulku, ze které by měl být patrný nastavený systém:

Termín realizace projektu/akce

Kdy mám podat žádost?

Mezi 1.9.*2014 a 31.3.2015

1.7.-15.8.2014

Mezi 1.4.2015 a 30.9.2015

1.1.-15.2.2015

Mezi 1.10. a 31.12.2015

1.1.-15.2.2015 nebo 1.7.-15.8.2015

Mezi 1.1. a 31.3. 2016

1.7.-15.8.2015

Mezi 1.4.2016 a 30.9.2016

1.1.-15.2.2016

Mezi 1.10. a 31.12.2016

1.1.-15.2.2016 nebo 1.7.-15.8.2016

atd…

*Letos bude Fond přijímat ještě projekty realizované v září, od příštího roku musí žadatel žádost o podporu projektu realizovaného v měsíci září podat již v termínu 1.1.-15.2.

Druhou změnou v rámci podávání žádostí je formulář pro podávání žádosti – tento se zjednodušil tak, aby žadatel nemusel uvádět některé údaje dvakrát. Formulář najdete na webu Vinařského fondu. Na webu Vinařského fondu v části Podpory jsou ke stažení úplné Podmínky pro poskytnutí podpory a tematické okruhy. Doporučujeme oba dokumenty pečlivě přečíst!

Případné dotazy směřujte na vecera@vinarskyfond_cz nebo 541652479.

zadosti_brezen_15.pdf zadosti_brezen_15.pdf (415,83 KB)