INFORMACE o jmenování nových členů Rady Vinařského fondu

VF.jpg Vážení, níže Vám předkládám informaci o jmenování nových členů Rady Vinařského fondu (RVF).

Dne 5. 4. 2016 vyzvalo MZe některé vinařské spolky k podání návrhů osob na obsazení uvolňujících 7 míst členů RVF (text výzvy a seznam vyzvaných zde).

Po společném projednání iniciovaném SV ČR, sestavilo níže uvedených 11 profesních vinařských spolků společnou kandidátní listinu, kterou pak v samostatných návrzích každý spolek sám za sebe podal ministru zemědělství k rozhodnutí:

 • Svaz vinařů ČR, (182 členů a dalších 24 vinařských sdružení a spolků)
 • Sdružení vinařů Mikulovské podoblasti, (36 členů)
 • VOC Znojmo (19 členů),
 • Aliance vinařů V8 (6 členů),
 • VOC Mikulov (12 členů),
 • VOC Mělník (4 členové),
 • Cech českých vinařů (97 členů),
 • Vinařská unie ČR (10 členů),
 • Mikulečtí vinaři (35 členů),
 • Sdružení slováckých vinařů (21 členů),
 • MORAVÍN, svaz moravských vinařů (220 členů)

celkem 666 členů

Navrženi byli:

1. Ondřej Beránek – prezident Vinařské unie ČR,
2. Lubomír Dvořáček – vinař, člen sdružení Mikulečtí vinaři
3. Hynek Holánek – vinař, předseda MORAVÍNU – svazu moravských vinařů
4. Jaroslav Javornický – vinařství SPIELBERG CZ
5. František Koudela – předseda VOC Znojmo, ředitel Znojemské besedy
6. David Šťastný – vinař, ředitel pro marketing a strategii společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice,
7. Tibor Nyitray – prezident Svazu vinařů České republiky


Ministr zemědělství pan Marian Jurečka (KDU-ČSL), (k výběru se vyjádřil zde) dne 8. 11. 2016 rozhodl o jmenování do funkce člena Rady VF takto:

Na návrh Vinařské asociace ČR (42 členů, zastoupena předsedou Josefem Valihrachem (KDU-ČSL), vinařem, členem zemědělské komise KDU-ČSL), jmenoval následující osoby:

 • Luboš Bárta - sommelier a publicista
 • Jiří Maděřič - vinař, místopředseda VA ČR
 • Petr Marek - obchodník vínem, místopředseda VA ČR
 • Libor Průdek - vinař, člen výboru VA ČR

Z kandidátů navržených výše uvedenými 11 spolky (666 členů) zastoupených jednotlivými statutárními osobami, jmenoval ministr zemědělství tyto osoby:
 • Ondřej Beránek - prezident Vinařské unie ČR
 • Jaroslav Javornický - vinařství SPIELBERG CZ
 • Tibor Nyitray - prezident SV ČR
Dne 16. 11. 2016 byl krajským zastupitelstvím JMK do rady VF z řad zastupitelů zvolen nový hejtman JMK pan Bohumil Šimek (ANO).
Chci vinařskou veřejnost informovat, že do funkce předsedy rady VF budu v souladu se zavedenou tradicí navrhovat hejtmana JMK Bohumila Šimka. Do funkce místopředsedy rady VF budu navrhovat pana Davida Filipa, vedoucího oddělení pro víno MZe.
Věřím, že tyto návrhy podpoří i ostatní členové Rady VF. Svaz vinařů ČR přeje všem členům Rady VF (Luboš Bárta, Ondřej Beránek, David Filip, Jaroslav Javornický, Jiří Maděřič, Petr Marek, Tibor Nyitray, Libor Průdek, Michal Tetur, Štěpán Weitosch a od prosince Bohumil Šimek) hodně elánu, síly a odhodlání při výkonu funkce.

Dne 21. 10. 2016 uplynulo funkční období členům rady VF:
Liána Hrabálková, Miroslav Hrabal, Hynek Holánek, Jaroslav Javornický, Pavel Vajčner, Ondřej Beránek, Tibor Nyitray a již dříve skončili Petr Marcinčák, Martin Prudel (MZe).
Mailem ze dne 27. 10. 2016 jsem poprosil pana ministra, aby poděkoval končícím členům rady VF. Není mi známo, že by tak učinil a proto:

Jménem SV ČR, všech vinařů a jménem svým děkuji všem končícím členům Rady VF za jejich obětavou a náročnou práci. Výkonem této funkce byli pověřeni ministrem zemědělství. Jako bývalý místopředseda Rady VF mám za to, že končící členové svoji veřejnou funkci vykonávali na úkor svých občanských povolání, s plným nasazením, poctivě, svědomitě, zodpovědně  a kvalitně. Pracovali, bez nároku na odměnu a na vlastní náklady čtyři roky. Vzhledem k rozsahu projednávaných materiálů museli trávit při přípravě na zasedání i spoustu svého času mimo zasedání. Často, bohužel, museli čelit opakovaným bezdůvodným nevybíravým mediálním útokům. Stejné poděkování samozřejmě patří i členům Rady VF, kteří budou ve svých funkcích pokračovat nadále.

Speciální poděkování za podporu vinařů ze strany JMK patří bývalému hejtmanovi JMK a předsedovi Rady VF panu Michalovi Haškovi (ČSSD), jehož mandát uplyne dne 2. 12. 2016.
Tibor Nyitray Prezident Svazu vinařů České republiky