Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 20.4. 2010

VF.jpg Dne 20. 4. 2010 proběhlo letošní čtvrté zasedání Rady Vinařského fondu. Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení Podmínek pro poskytnutí podpory Vinařským fondem pro termín podávání žádostí 1.7.-15.8. 2010.

Úplné znění podmínek najdete na www.vinarskyfond.cz v části Podpory, informace o tematických okruzích podpor také v květnovém Vinařském obzoru a ve vydání Hospodářských novin 30.4. Jednou ze změn je mj. i skutečnost, že doklad k bankovnímu účtu bude žadatel předkládat až při vyúčtování projektu, nikoliv spolu s žádostí o podporu. Je to především z důvodu, že řada příjemců podpory změnila v době od vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory do vyúčtování číslo účtu.

 

Rada Fondu dále:

schválila spolupráci s Vysokou školou hotelovou v rámci konference Hospitality & Tourism Summit 8.-10.6. 2010 v Praze

akceptovala návrh spolupráce se společností Nielsen na odběr dat z moderního obchodu pro rok 2010

vyslovila souhlas s pokračováním společné prezentace vinařů na veletrhu Danubius Gastro v roce 2011

shodla se na nutnosti iniciovat jednání se Svazem vinařů a zainteresovaných institucí ohledně veletrhu Vinex v dalších letech

schválila návrh projektu medializace vinařské turistiky v roce 2010 zajišťovaný Národním vinařským centrem a PR agenturou Fondu – společností Omnimedia

vyslovila souhlas s doporučením Dozorčí rady na snížení částky určené na regionální vinařské akce v rámci rozpočtu na rok 2010, a to konkrétně Pálavského a Znojemského vinobraní, o 250.000 Kč na částku 750.000 Kč (viz Informace o jednání Rady Fondu 19.1. 2010)

souhlasila s prezentací moravských vín v rámci akce Brno - město uprostřed Evropy...festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří

schválila žádost ČZS Prušánky na zajištění reklamy značky Vína z Moravy na nominační výstavě slovácké vinařské podoblasti

vzala na vědomí záměr stálé vinařské expozice na zámku v Mikulově

schválila rozšíření projektu Růžové CZ o akci Gourmet Festival Mikulov v červnu 2010