Informace o jednání Rady Vinařského fondu dne 13. 3. 2009

VF.jpg Na programu bylo projednání celkem 230 žádostí o podporu. Celková schválená částka pro jednotlivé projekty činí 8 566 834 Kč (skutečně vyplacená částka bude známa až pro realizaci projektů a jejich vyhodnocení). Informace o výši poskytnuté podpory pro jednotlivé žádosti budou v nejbližší době zveřejněny na webových stránkách Fondu v části pro registrované.     

V následující tabulce najdete celkový přehled žádostí dle jednotlivých skupin.

Tematické skupiny (první číslo označuje celkový počet žádostí, číslo za lomítkem počet podpořených z tohoto počtu) Celkem podáno / Z toho podpořeno
Účasti na výstavách (Vinařské Litoměřice, Víno & destiláty) Výstavy Přehlídky Soutěže Vinařská turistika Semináře, konference Tiskoviny Web Ostatní
88 / 82 62 / 57 39 / 37 14 / 14 13 / 8 14 / 10 230 / 208

Rada se dále zabývala těmito záležitostmi:  

  • V návaznosti na schválení systému podporovaných akcí v regionech (viz informace o jednání Rady ze dne 24.2.) byla k podporovaným akcím ve vinařské oblasti Čechy zařazena i výstava Vinařské Litoměřice 
  • Byla schválena žádost Asociace sommeliérů na zajištění reklamy a prezentace tuzemských vín při projektu Svátky jara v Paříži ve výši 200.000 Kč
  • Rada vzala na vědomí dopis Českomoravského svazu vinařských podniků ohledně vyčleněné částky v rozpočtu Fondu na rok 2009 na propagaci v retailu s tím, že tato otázka bude samostatným bodem programu na dalším zasedání. 

Příští plánované zasedání se uskuteční dne 21.4. 2009.