Informace ke komunikační kampani Vína z Moravy, vína z Čech

VZMC.jpg   Vážení vinaři, Vinařský fond ve spolupráci s komunikační agenturou COMTECH na základě ročního plánu schváleného Radou Vinařského fondu připravil podzimní kampaň na podporu našich vín prostřednictvím značky Vína z Moravy, vína z Čech. Tímto způsobem vás chceme informovat o použitých prostředcích a zejména termínu vysílání televizního spotu a nasazení dalších prostředků. Věříme, že kampaň v čase vinobraní pomůže vašim prodejům a prohloubí vztah konzumentů k našim domácím vínům.  

 

KOMUNIKAČNÍ CÍLE

Cíl komunikace:

Podpora značky Vína z Moravy, vína z Čech. Popularizace tuzemského vinařství a jeho

produktů.

Hlavní slogan:

"Sluncem slazené, nocí kořeněné"

Pilotní vizuál:

sluncem_slazen__.jpg

PROSTŘEDKY KOMUNIKACE:

a) TV

b) TISKOVÁ INZERCE

c) BILLBOARDY

d) PR

A/ TELEVIZE

TV spot:

Image spot vyjadřující jedinečnost tuzemských vín zrajících ve specifických místních podmínkách

střídání horkých slunných dní a chladných nocí, které vdechnou místním vínům jejich nezaměnitelné

bohaté aroma. Emotivní dějová linie spotu využívá úsměvné nadsázky a akcentuje péči a staletý um

moravských a českých vinařů, díky které se rodí vína rozmanité chuti s kvalitou garantovanou značkou

Vína z Moravy, vína z Čech.

Režie:

Tomáš Bařina (režisér filmu Bobule 1)

Stopáž:

30s; 20s (jsou natočeny i 10s spoty a sponzorské odkazy- budou použity později)

Termín vysílání:

od 15.9. - 31.10. 2010

TV na nichž bude spot vysílán: TV NOVA, TV BARRANDOV, TV PRIMA

B/ TISKOVÁ INZERCE

Celostranné a půlstranné inzerce ve společenských a odborných titulech, life style magazínech s

grafickým motivem odkazujícím na TV spot, vše pointováno claimem "Sluncem slazené, nocí

kořeněné" a značkou VMVČ.

Termín inzerce:

záři - říjen 2010

C/ BILLBOARDY

Grafický motiv odkazující na TV spot, vše pointováno claimem "Sluncem slazené, nocí kořeněné" a

značkou VMVČ. Billboardová kampaň proběhne na hlavních tazích dálnice D1, D2 a D5.

Termín uveřejnění:

říjen 2010

D/ PR

Rozhovory s režisérem TV spotu Tomášem Bařinou na téma vzniku nového TVC pro VF, jeho vztahu

k tuzemským vínům a apod. PR aktivity budou probíhat v odborných i společenských titulech.

Termín uveřejnění:

záři - říjen 2010


Případné další informace Vám podá Ing. Jaroslav Machovec, tel: 541652471, mail:

machovec@vinarskyfond_cz.