Informace k účasti na jednání valné hromady

Logo_SVCR_160_100.jpg 29. 4. 2013 proběhne jednání mimořádné valné hromady SV ČR. Aby bylo postupováno dle stanov, které si členská základna odsouhlasila v roce 2009 je třeba postupovat následovně.

Fyzické osoby:

Fyzické osoby vykonávají svoji činnost na valné hromadě SV ČR osobně. Mohou se nechat na základě plné moci zastoupit jinou fyzickou osobou - zmocněncem. Zmocněnec se může v tomto případě na základě plné moci, nechat zmocnit pouze od jedné fyzické osoby, která je členem SV ČR. Zmocněnec fyzické osoby nemůže být volen do orgánů SV ČR.

Plná moc ke stažení:

plna_moc_FO.doc plna_moc_FO.doc (27,50 KB)

Právnické osoby:

3) Právnické osoby jsou na valné hromadě SV ČR zastupovány:

a) osobami oprávněnými ze zákona za ně jednat (statutární zástupci, prokuristé)

b) zmocněnci na základě plné moci. Zmocněncem může být pouze fyzická osoba, která je zaměstnancem, nebo členem (u sdružení, družstev apod.) právnické osoby, která je členem SV ČR.

Pro účely prokázání osoby oprávněné jednat postačuje při prezenci předložit kopii výpisu z OR.

Pro případ zplnomocnění je potřeba předložit plnou moc od svého zaměstnavatele, resp. vedení sdružení, družstva, spolku).

Plná moc ke stažení:

plna_moc_PO.doc plna_moc_PO.doc (27,50 KB)