Informace k podporám PGRLF

PGRLF.jpg PGRLF, a.s. informuje o termínech pro možnost čerpání podpor.

  1. Posledním termínem pro podání žádostí na podpůrné programy Provoz, Zpracovatel provoz, Podpora nákupu půdy a Podpora krátkodobého financování je 9.12. 2010 nejlépe přímo na adresu PGRLF a.s., Za Poříčskou branou 6/č.p. 256, 186 00 Praha 8. O prodloužení programů na další období není zatím rozhodnuto.

  2. U dohod o podporách u výše uvedených programů, které jsou navázány na úvěrové rámce končící v prvním pololetí roku 2011 a nevyužijí tedy možnost čerpání podpory celých 18 měsíců se doporučuje možnost uzavřít nové dohody. Ty by pak umožnily podporu dalších 18. měsíců.. je to na úvaze podporovaného subjektu.