Informace k odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

vykricnik.jpg V letošním roce byla přijata novela (zákon č.199/ 2012 Sb.), která pozměnila §86 původního zákona č. 326 / 2004 Sb. o rostlinolékařské péči. Tato nová změna zákona zcela mění dosavadní způsob odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Podrobnější a úplné informace je možno získat na webových stránkách SRS nebo MZe.

Jen krátce pro informaci, podle této nové úpravy je od 1. 1. 2013 ustavena odborná způsobilost do tří stupňů:

  • 1. stupeň musí povinně absolvovat všichni manuální pracovnici (traktoristé, obsluhy postřikovačů, a pomocnici při práci v ochraně rostlin, skladníci apod.) kurz v délce 12 hodin. Tento kurz budou organizovat a provádět organizace pověřené Mze. Po absolvování tohoto kurzu obdrží účastníci osvědčení o odborné způsobilosti stupeň 1.
  • 2. stupeň je povinný pro osoby, které řídí činnost v ochraně rostlin a vykonávají dohled nad držiteli osvědčení 1. stupně, musí absolvovat 15 hod. kurz u pověřené organizace a vykonat test u SRS.
  • 3. stupeň je určen pro distributory a poradce a sestává se z testu a ústní zkoušky u SRS.

Platnost všech osvědčení bude pět let.

Mezi organizace pověřené MZe k organizování těchto kurzů patří Česká společnost rostlinolékařská, pobočka Rostlinolékaři Jižní Moravy, Brno, která již v minulosti tuto službu pro zemědělce prováděla. Česká společnost rostlinolékařská disponuje širokým kádrem odborníků – rostlinolékařů, profesionálů působících nyní i dříve v řadách SRS, nebo na zemědělských universitách a výzkumných pracovištích.

Agrární komora ČR již před několika lety s Českou společností rostlinolékařskou uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci a podpoře. V současné době se proto nabízí výhodná spolupráce obou těchto organizací  při společné organizaci kurzů 1. a 2. stupně,  jejich povinná platnost nastává dnem 1. 1. 2013. Vzájemná spolupráce Vás a odborníků rostlinolékařů může vysoce prospět zemědělcům. V případě zájmu můžete kontaktovat:

dagmar.obdrzalkova@seznam_cz, tel: +420 722 913 337
milan.zapletal@klikni_cz, tel. +420 724 006 988