Informace k novele vinařského zákona

Nová prováděcí vyhláška zákonu o vinohradnictví a vinařství

MZE.jpg Vážení vinaři, v příloze tohoto článku najdete novou vyhlášku provádějící zákon o vinohradnictví a vinařství. Tato vyhláška má číslo 88/2017 Sb. a nahrazuje původní vyhlášku č. 323/2004 Sb. v platném znění. Vyhláška 323/2004 Sb. se novou vyhláškou k 1. 4. 2017 ruší.

 

Novela vinařského zákona

ukzuz.jpg Od 1.4.2017 přichází v platnost novela vinařského zákona, která s sebou nese jisté povinnosti. Změny se budou týkat jak pěstitelů révy vinné, tak i výrobců, příjemců a obchodníků se sudovým vínem, proto Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s dotčenými správními úřady spustilo informační web www.vinarskyzakon.cz .

 

Ministerstvo zemědělství spustilo informační web k vinařskému zákonu, poradí podnikatelům i laické veřejnosti

MZE.jpg Tisková zpráva – Nové povinnosti pro prodejce i výrobce vína najdou od dnešního dne všichni zájemci přehledně na webu www.vinarskyzakon.cz . Ministerstvo zemědělství spustilo spolu s webem i infolinky , na které se mohou lidé v případě nejasností poradit, jak správně aplikovat nová ustanovení vinařského zákona. Novela zákona o vinohradnictví a vinařství nabude účinnosti 1. dubna 2017.

 

DŮLEŽITÉ informace k novele vinařského zákona

paragraf.jpg V pátek 21. 10. 2016 proběhlo třetí čtení novely zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství tzv. Vinařský zákon. Poslanci většinou 94 hlasů proti 38 hlasů  schválili vládní návrh novely s některými změnami navrhnutými poslanci. Bohužel se ihned  v pátek rozběhlo další kolo dezinformací, pomluv, lží a negativní propagandy. Mnoho vinařů a obchodníků vínem se na SV ČR obrátilo s dotazy, jak to vlastně dopadlo.

 

PS PČR scvhálila ve 3. čtení novelu vinařského zákona

panacek4.jpg V pátek 21.10. 2016 proběhlo 3. čtení novely vinařského zákona v Poslanecké sněmovně Parlmentu ČR. Novela zákona č. 321/2004 Sb, v platném znění byla schválena a nyní putuje do Senátu.

 

Představesntvo SV ČR projednalo pozměňovací návrhy k novele zákona

Logo_SVCR_160_100.jpg Dne 30. 9. 2016 projednali na společném zasedání představenstva a dozorčí rady SV ČR pozměňovací návrhy k novele zákona 321/2004 Sb. zákona o vinohradnictví a vinařství a představenstvo SV ČR přijalo následující usnesení:

 

Vlada projednala vinařský zákon

panacek4.jpg Po dlouhodobé přípravě schválila 18. 1. 2016 vláda návrh MZe na novelizaci zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. v platném znění. Dne 21. 1. 2016 bylo znění novely zveřejněno na stránkách MZe. Provedli jsme prvotní studium textu novely a na základě aktuálních znalostí a informac í přinášíme úvodní základní poznámky k tomu, co nové ho tato na še stěžejní vinařská legislativa p řináší a co to bude, pravděpodobně, v praxi znamenat.

 

nastaveni_prodeje_vina_graf_MZe.pdf nastaveni_prodeje_vina_graf_MZe.pdf (779,86 KB)