II. opakované info pro vinaře k soutěžím vín – podpora účasti vzorků

VF.jpg Upozorňujeme vinaře na změnu systému podpory účasti vzorků vín na soutěžích. Výrobce, který se svými vzorky bude chtít účastnit vypsaných soutěží a získat finanční podporu z Fondu, musí do 15.2. 2018 podat (rozhoduje datum doručení) žádost o podporu.

Podporované soutěže:

51. Valtické vinné trhy (11.-12.5.)

Asia Wine Trophy (květen)

AWC Vienna (srpen)

Concours Mondial Bruxelles (květen)

Decanter (duben)

IWSC Hong Kong (srpen)

GRAND PRIX VINEX 2018 – mezinárodní soutěž vín (duben – květen)

KRÁL VÍN České republiky 2018 (srpen)

Mondial du Rosé (duben)

MUNDUSvini (srpen)

Muvina (červen)

OENOFORUM 2018 - Czech International Wine Competition (21.-22.6.)

PIWI Weinpreis (říjen – listopad)

Salon vín – národní soutěž vín ČR 2019 (listopad – prosinec)

Soutěž vín u příležitosti 21. ročníku Pardubického festivalu vína (květen – srpen)

Terra Vino (listopad)

The San Francisco International Wine Competition (červen)

VINAŘ ROKU ČESKÉ REPUBLIKY 2018 (23.8.)

Vino Ljubljana (květen)


Podpora na každou soutěž je 50% nákladů na přihlašovací poplatky, max. 5000 Kč (počet vzorků není rozhodující). Celkově na všechny soutěže může výrobce obdržet max. 50000 Kč.

Na každou soutěž se podává samostatná žádost – formulář. Formulář je ke stažení na webu zde: http://vinarskyfond.cz/formulare/k-zadostem/. Příloha č.2 (projekt) se nevyplňuje. K žádosti se přikládá doklad o identifikaci žadatele (výpis z OR, ŽL apod.) – pokud podáváte více žádostí, stačí jeden doklad.

U většiny soutěží nabídne Národní vinařské centrum služby spočívající v zajištění dopravy vzorků na místo, administrace apod. – konkrétní specifikaci včetně cenových podmínek stanoví před konáním dané soutěže NVC.

Dotazy k podporám z VF směřujte na: Pavel Večeřa, vecera@vinarskyfond_cz, 606602587.