Hradecký pohár vína – VINUM GRADECENSE

hodnoceni.jpg Vážení vinaři, vážení obchodníci s vínem a dovozci,  je nám potěšením pozvat Vás jménem organizačního výboru na již 8. ročník mezinárodní soutěže vín Hradecký pohár vína – VINUM GRADECENSE, která proběhne pod záštitou primátora města Hradce Králové. Garantem soutěže a odborným vedoucím hodnocení je pan ing. Jan Stávek, Ph.D. Hodnocení vín se uskuteční ve čtvrtek 4. září 2014 od 9.30 hodin v Kongresovém sále Hotelu Černigov v Hradci Králové.

Soutěž je již od počátku uznána Ministerstvem zemědělství, členy odborných hodnotících komisí budou tedy pouze zkušení degustátoři s platnými degustátorskými zkouškami, resp. odborníci s mezinárodní mezinárodní působností. Bližší pravidla soutěže jsou uvedena v jejím statutu. /statut v příloze/

Vítězná vína kromě medailí obdrží ocenění ve formě finanční hotovosti od partnerů soutěže, a to vždy nejlepší víno či kolekce v kategoriích: Cena generálního partnera soutěže - ČSOB Pojišťovny pro nejlepší kolekci vín, dále pak celkový šampion souteže - Cena Města Hradce Kr&aacu te;lové, šampion bílých vín, šampion červených vín, cena pro nejlepší šumivé víno, cena pro nejlepší víno Pinot Family, cena Cechu českých vinařů pro nejlepší víno vinařské oblasti Čechy a cena pro nejlepší zahraniční víno ze zemí Evropské unie.

Prezentace soutěže, zúčastněných vín a jejich producentů i dovozců proběhne na Galadegustaci pro veřejnost v den konání soutěže v Kongresovém sále hotelu Černigov od 19.30 hodin, kterou uvádí Jan Vala./pozvánka v příloze/

Slavnostní vyhlášení pak následně v sobotu 13. září 2014 v areálu zámku Kačina v rámci tamějšího vinobraní. Zde bude rovněž možné prezentovat jednotlivá vinařství a navázat společenské a obchodní kontakty (http://www.vinobraninakacine.cz).

VYUŽIJTE MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO PŘIHLÁŠENÍ NA WWW.ELWIS.CZ

Přihlášky se vzorky vín je možno odevzdat do 2. září 2014 na sběrných místech:

VICOM s.r.o.

Přístav Holešovice východ

Jankovcova 6, Praha 7

tel.: 224 816 232 p. Novotný

Vinotéka Království vín

Karla IV. 614

500 02 Hradec Králové

tel.: 420 495 513 012

BS Vinařské potřeby

691 02 Velké Bílovice

tel.: +420 728 040 323

Národní vinařské centrum,o.p.s.

Zámek 1, 691 42 Valtice¨

Tel.: 420 602 470 262

ZNOVÍN, prodejní místo v Louckém klášteře, Znojmo

tel.: 515 267 237, 606 707 626

Vinařství Plešingr, Vinotéka Hodonín  Brněnská 12, 695 01 Hodonín tel. 604 227 746


Karton se soutěžními víny prosím zřetelně označte HPV 14. Soutěžní vína jsou osvobozena od poplatku. 1 vzorek = 6 plně adjustovaných, řádně označených lahví.
Na setkání s Vámi i Vašimi víny se těší organizační tým HPV ve složení:
Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. – statutární ředitel soutěže
Stanislav Rudolfský – president souteže
Jiří Dunovský – marketing&finance manažer
Martina Součková - PR manažerka projektu

Ke stažení: