Fotografie odrůd

Svaz vinařů České republiky v roce 2007 realizoval projekt organizovaný a hrazený Vinařským fondem ČR, jehož úkolem byla dokumentace odrůd révy vinné zapsaných v LPO ČR. Níže jsou tyto fotografie prezentovány v náhledové kvalitě.

Fotografie jsou k dispozici dle vyobrazení, jak v technických fotkách profesionálně vytvořených přímo z vinic, a to vždy u každé odrůdy pohledem na celý keř, skupinou hroznů, detailním hroznem a detailním listem, tak také v "PR" kvalitě dle náhledů.

Níže uvedené fotky jsou uloženy ve vrstvách, je tedy možné pracovat jak s listem, tak hroznem a také i s pozadím.

Fotografie jsou nyní ve správě autorských práv u SV ČR a k dispozici všem, kteří o ně požádají a podepíší smlouvu o konkrétním využití. Cena je stanovena následovně:

  • Projekty realizované s podporou VF - poskytnutí zdarma
  • Individuální projekty - jednorázová licence - cena dohodou dle povahy projektu
    Podrobné informace a podmínky obdržíte v sídle SV ČR - viz kontakty Svazu.

Fotogalerie odrůd vín