Evropský parlament zvolil členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

EP.jpg Evropský parlament byl ustaven a v rámci tohoto orgánu také Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Česká republika v něm má 2 evropské poslance.

Předsedou výboru se stal Ital Paolo De Castro ze Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (v Itálii je členem Demokratické strany).
Poprvé má Česká republika v tomto výboru řádné členy, a hned dva. Jsou to Robert Dušek (ČSSD) ze stejné skupiny a Hynek Fajmon (ODS) z Evropské konzervativní a reformní skupiny. Vinařům je znám ještě jeden člen výboru, poslanec za Itálii z Jižních Tyrol Herbert Dorfmann. Je členem Poslaneckého klubu Evropské lidové strany (v Itálii Jihotyrolské lidové strany) a v minulém období vykonával funkci generálního tajemníka AREV (Sdružení evropských vinařských regionů). Věřím, že s novým Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova naváže Svaz vinařů prostřednictvím těchto jeho členů, ale i dalších našich poslanců, výbornou spolupráci. (Jiří Sedlo, SV ČR, 23.7.2009).

castro.jpg Paolo De Castro - předseda

Dusek.jpg Robert Dušek

fajmon.jpg Hynek Fajmon (hynek.fajmon@europarl_europa_eu)

dorfmann.jpg Herbert Dorfmann (info@herbert-dorfmann_it)