Evropská Rada, Komise a Parlament

Informace z EU o dění o Společné zemědělské polititice, Společné organizace trhu s vínem a dalších.

 

1 2   Následující   ››

ZVEŘEJNĚNÍ SKUTEČNOSTÍ SPOJENÝCH SE ZAVÁDĚNÍM NOVÉHO SYSTÉMU POVOLOVÁNÍ VÝSADBY RÉVY

eu.jpg Na základě požadavku Svazu vinařů České republiky vydalo ministerstvo zemědělství ve Věstníku MZe skutečnost, kterou se prodlužuje termín na převod stávajících práv na opětovnou výsadbu na povolení na opětovnou výsadbu, v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 1308/2013 v platném znění a prováděcích předpisů.

 

Ministři zemědělství definitivně potvrdili podobu reformy Společné zemědělské politiky

eu.jpg Ministři zemědělství formálně odsouhlasili reformu Společné zemědělské politiky a přechodná opatření reformy pro rok 2014. Na dvoudenním jednání, které dnes skončilo v Bruselu, se zabývali také otázkou nového návrhu, který řeší propagační opatření, a jako každým rokem v této době nastavením rybolovných práv.

 

Nový předpis EU pro podpory ve vinohradnictví a jeho dopady na vinohradníky v České republice

euleg.jpg Tisková zpráva – V březnu 2013 vstoupil v platnost nový předpis Evropské komise č. 202/2013, který upravuje podmínky pro podpory EU ve vinohradnictví.

 

Zpráva Evropskému parlamentu a Radě

eu.jpg Zpráva zpracovaná podle čl. 184 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 o zkušenostech získaných s prováděním reformy v odvětví vína z roku 2008.  

 

Povinné značení alergenů - NK 579-2012

euleg.jpg S konečnou platností vydala Evrospká komise nařízení NK (EU) 579-2012 kterým se novelizuje stávající nařízení Komise (EU) 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.

 

Reforma společné organizace trhu s vínem: Dosavadní pokrok

EUD.jpg V roce 2008 přijala Rada reformu společné organizace trhu s vínem, jejímž cílem bylo zlepšit konkurenceschopnost producentů vína v EU a vyvážit nabídku a poptávku v tomto odvětví. Z finančního hlediska byly nejdůležitějšími prvky této reformy dva režimy podpory: jednak režim podpory klučení vinic a jednak režim podpory restrukturalizace vinic a změny jejich odrůdové skladby.

 

Nová pravidla pro Biovíno

biologo.jpg Dne 8.2.2012 byla schválena nová pravidla pro biovíno, která začnou platit od 1. 8. 2012. Níže Vám zasíláme text nového nařízení k produkci BIOVÍNA.

 

Představení legislativního návrhu SZP 2014 - 2020

euleg.jpg Informace Agrární komory ČR č. 29/2011 - 12.10. představil zemědělský komisař EU Dacian Ciolos legislativní návrh pravidel SZP na období 2014 až 2020 schválený Evropskou komisí. Tento materiál je v důležitých parametrech shodný s neoficiální verzí, se kterou jsme pracovali a jednali již zhruba 2 měsíce předem a podrobně je popsána v informaci AK č.27 ze 4. října 2011.  

 

Rada ministrů: Členské státy jsou proti „zelenání“ přímých plateb

euleg.jpg Vratislav. Původně se měla na neformální Radě ministrů zemědělství EU projednávat politika kvality. Místo toho se staly hlavním tématem návrhy Komise k budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP). Jednání ministrů 13. 9. 2011 ve Vratislavi se točilo kolem legislativních návrhů Komise k nové SZP po roce 2013 a jejímu financování z rozpočtu EU. Zveřejnění návrhů se očekává 12. října 2011.    

 

Stanovisko MZe ke značení vín z ekologicky pěstovaných hroznů

biologo.jpg Ministerstvo zemědělství vydalo stanovisko, jakým způsobem značit vína, která jsou vyprodukována z ekologicky pěstovaných hroznů.

 

Komise stahuje návrh na biovíno

rukavice_EU.jpg Evropská komise stáhla návrhy na regulaci organické produkce vína (dále jen biovíno).    

 

Dánsko předložilo Evropské komisi k notifikaci novelu zákona o spotřebních daních

euleg.jpg Novela je pro spotřební daň z piva, vína, lihovin, tabákových výrobků, čokolády a cukrářských výrobků a zmrzliny, která ji 3. 6. 2010 notifikovala.

 

Střednědobý výhled sektoru vína

SOT.jpg Evropská komise zpracovala střednědobý výhled dění v sektoru vína do roku 2015/2016. Nabízíme Vám volně zpracovaný výtah z tohoto materiálu.

 

Sdělení Komise

eu.jpg Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru reionů o politice jakosti zemědělských produktů.  

 

Evropský parlament zvolil členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

EP.jpg Evropský parlament byl ustaven a v rámci tohoto orgánu také Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Česká republika v něm má 2 evropské poslance.

 
1 2   Následující   ››