Důležité upozornění Státní zemědělské a potravinářské inspekce k zatříďování vín

SZPI.jpg Vážení vinaři, SZPI informuje, že v Brně se nyní v chladícím zařízení (které není nafukovací) hromadí stovky vzorků bez podaných kompletních žádostí (např. chybí žádost jako taková, nebo chybí rozbory nebo doklad o zaplacení správních poplatků). Proto se vinaři výzývají k tomu, aby společně se vzorky vín předkládali  i kompletní žádosti, tak aby tyto vína mohla jít co nejdříve do Komise a zbytečně neblokovala skladovací kapacity!!!

Upozorňujeme všechny výrobce vín, kteří budou předkládat k zatřídění vzorky jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem, že od 5.3.2012 budou přijímány pouze vzorky doprovázené kompletní dokumentací, tedy:

  • v případě podání vzorku prostřednictvím portálu farmáře vytištěná, podepsaná a orazítkovaná žádost,
  • nebo ručně vypsaná zelená žádost o zatřídění vína,
  • příslušný počet kolků nebo výpis o zaplacení správního poplatku,
  • Protokoly o zkoušce o analytickém rozboru vína zobrazené na Portálu farmáře nebo originály, Protokolů vytištěné a podepsané v laboratoři,
  • 2 lahve vzorku vína od každé šarže.

Do doby předložení kompletní žádosti neběží lhůta 20-ti kalendářních dnů, do kterých musí víno být zatříděno. Opatření je voleno z důvodu maximálního zajištění průchodnosti předkládaných vzorků Komisí. I proto doporučujeme před dodáním vzorků s kompletní žádostí výrobcům kontaktovat pracovníky Komise telefonicky.