Důležité upozornění pro vinaře

VF.jpg Výkaz odvodu o produkci a ploše vinic pro Vinařský fond již můžete podávat elektronicky - a to prostřednictvím portálu farmáře, příp. přes datovou schránku. Prostřednictvím datové schránky je také možno podávat žádosti o podporu. Samozřejmě zůstávají v platnosti další formy podání, ať již poštou či osobně v kanceláři Fondu.  

www.farmar.eu