Důležitá informace z problematiky černého trhu s vínem!

hrozinek.jpg Vážení vinaři,  dne 11.3. 2014 se uskutečnilo setkání prezidenta a výkonného ředitele SV ČR s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Na tomto setkání, jak jsme již dříve informovali, předal SV ČR " Návrhy opatření v rámci aktivit proti černému trhu s vínem." Na základě našeho podnětu ministr zemědělství přistoupil  k realizaci několika opatření a to  zejména k personálnímu posílení SZPI o cca 20 nových inspektorů se zaměřením na kontrolu trhu vínem, naplánování a častečnému provedení sérii společných kontrol SZPI a Celní správy.  

Dalším opatřením bylo zřízeni Mezirezortní komise s účasti zástupců MZe, MV ČR, MS, GŘC, SZPI, MF, SVČR a dalších.  Úkolem této komise bylo vypracovat soubor návrhů opatření, jak legislativních, tak organizačních, které by mohly přispět ke zlepšení situace na trhu vínem. Dne 30. 10. 2014 se konalo poslední zasedání mezirezortní komise ministra zemědělství a proto bylo na den 29. 10. 2014 svoláno zasedání představenstva SV ČR. Na tomto zasedání byly projednány návrhy meziresortní komise, které  jsou uvedeny v příloze včetně stanoviska představenstva SV ČR k nim. Mezirezortní komise tyto návrhy předloží ministru zemědělství k rozhodnutí o tom, které budou dále rozpracovány a realizovány. O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat.

Ke stažení návrhy předložené meziresortní komisí při MZe:

Navrhy_meziresortni_komise.pdf Navrhy_meziresortni_komise.pdf (454,58 KB)