Důležité termíny pro vinaře

kalendar.jpeg Svaz vinařů pro vás zpracoval důležité termíny v roce 2009. Tučně jsou označeny termíny s povinností a a normálním textem jsou označeny termíny na bázi dobrovolnosti (termíny úzavěrky dotací apod.). Tyto termíny budou postupně převedeny do kalendáře a dostupné pouze pro členy SV ČR.

 

 

1 2   Následující   ››

25.4. termín pro splátku do VF

Termín pro splátku odvodů do Vinařského fondu za 1. čtvrtletí a pro odeslání výkazu

 

30.4. podání žádosti na restrukturalizaci vinic

Ukončení podávání žádostí o podporu na restrukturalizaci vinic na SZIF (ukončená opatření)

 

15.5. podání žádosti pro zařazení pro agro-envi opatření

Termín pro podání žádosti o zařazení do programu ekologické nebo integrované produkce hroznů (na 5 let) a každoročně žádost o poskytnutí dotace na oddělení AZV

 

1.6. zahájení podávání žádostí na investice

Zahájení podávání žádostí o podporu na investice v rámci SOT s vínem pro rok 2009/2010 na SZIF.   

 

9.6.zahájení podávání žádostí o podporu z PRV

Zahájení podávání žádostí o podporu z PRV na SZIF I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.4. Pozemkové úpravy III.1.3. Podpora cestovního ruchu      

 

26.6. ukončení podávání žádostí o podporu z PRV

Ukončení podávání žádostí o podporu z PRV na SZIF -  I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům,  I.1.4. Pozemkové úpravy,  III.1.3. Podpora cestovního ruchu.  

 

30.6. - sdružený termín

  termín pro odevzdání daňového přiznání zpracovávaného daňovým poradcem,  odevzdání žádosti na oddělení AZV podle Zásad pro poskytování dotací na program   1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách.  

 

25.7. - termín pro splátku odvodů do Vinařského fondu

Termín pro splátku odvodů do Vinařského fondu za 2. čtvrtletí a pro odeslání výkazu.

 

1.8. Nová legislativa!

Dnem 1.8.2009 vstupuje v platnost kompletně celá nová vinařská legislativa v rámci SOT s vínem v EU. Podrobnosti najdou členové po přihlášení v sekci vinařské legislativy.

 

31.8. - ukončení podávání žádostí na investice

Ukončení podávání žádostí o podporu na investice v rámci SOT s vínem pro rok 2009/2010 na SZIF.

 

10.9. - prohlášení o zásobách

Termín pro odeslání na Registr vinic prohlášení o zásobách (ÚKZÚZ).

 

30.9. - termín pro odevzdání žádostí - národní dotace

termín pro odevzdání žádosti na oddělení AZV podle Zásad pro poskytování dotací na programy:  3.a.   biologická a fyzikální   ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin,  3.b.   podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné   a chmele se zaměřením na uchování zdravého genetického materiálu v zájmu udržení biologické rozmanitosti odrůd na území České republiky.

 

25.10 - termín pro splátku odvodů do Vinařského fondu

Termín pro splátku odvodů do Vinařského fondu za 3. čtvrtletí a pro odeslání výkazu.

 
1 2   Následující   ››