Dotazník - Vnímání degradace půdy zemědělci, vinaři...

degradace_p__dy.jpg Vážení vinaři, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci s naší společností AUGUR Consulting provádí v rámci projektu QJ1230066 „Degradace půdy a její vliv na komplex půdních vlastností včetně návrhu nápravných opatření k obnově agroekologických funkcí půdy (2012-2016)“ - mapování názorů a postojů starostů, zemědělců, představitelů vybraných spolků, např. vinařského, zahradnického, mysliveckého apod. V jednom z kroků jsme se ptali na názor i laické veřejnosti. V tomto aktuálním kroku výzkumu se zaměřujeme pouze na veřejnost odbornou - zemědělce.

Záměrem celého projektu je výsledky výzkumu aplikovat formou podkladů pro legislativu, pro možnost zavádění nových dotačních titulů a také poskytnout metodickou podporu zpracovatelům návrhů ochranných opatření.

Byli bychom velmi rádi, kdybyste nám na otázky v dotazníku odpověděl. Zdrží Vás to max. 20 minut.  Váš názor na tento problém je opravdu důležitý. Jak uvidíte, v dotazníku neuvádíte nikde Vaše jméno, zajímají nás jen Vaše názory. Výsledky budou zpracovány v souhrnné podobě, zcela znemožňující jakoukoliv identifikaci jednotlivých respondentů.

Odkaz na dotazník: http://augur-consulting.cz/puda/

S pozdravem a přáním hezkých podzimních dnů,

za AUGUR Consulting s.r.o.
Mgr. Irena Randulová 
řešitelka části projektu nazvané 
Vnímání degradace půdy odbornou veřejností