Dánsko předložilo Evropské komisi k notifikaci novelu zákona o spotřebních daních

euleg.jpg Novela je pro spotřební daň z piva, vína, lihovin, tabákových výrobků, čokolády a cukrářských výrobků a zmrzliny, která ji 3. 6. 2010 notifikovala.

Novela se týká zvýšení spotřební daně u tabáku na 2 DKK za krabičku s 20-ti cigaretami, a na 3 DKK na krabičku s 20 kusy cigaret v případě nejlevnějších cigaret (1 DKK je přibližně 3,50 Kč). Spotřební daň bude příslušným způsobem zvýšena u tabáku určeného ke kouření. Celkové dodatečné výnosy se odhadují na 200 miliónů DKK ročně a tato zvýšená spotřební daň bude zavedena dne 1. července 2010. Daně z tabáku se budou opět zvyšovat dne 1. ledna 2014.
Dále bude zavedena dodatečná spotřební daň pro „cider“ (zkvašený jablečný mošt s různými stupni alkoholu) a nápoje s nízkým obsahem alkoholu („alcopops“) na bázi vína a ovocného vína. Sazba daně bude u nápojů do 10 % obj. alkoholu 7,50 DKK/l a 15,- DKK/l pro nápoje s obsahem přesahujícím 10 % alk. Celkový dodatečný výnos se odhaduje přibližně na 100 miliónů DKK ročně a v souvislosti s odročenou navrhovanou úpravou se datum nabytí platnosti posunuje o jeden měsíc, tj. na den 1. srpna 2010.

Rozšíření dodatečné spotřební daně je odůvodněno záměrem zamezit brzké první konzumaci alkoholu u mladistvých. Výnos z této dodatečné spotřební daně je určen právě na zdravotně-propagační opatření s tímto účelem.

Zdroj: Evropská komise, DG Enterpreis