Česká republika je pro zachování výsadbových práv révy vinné po roce 2015

MZE.jpg 31.5.2011 - Tisková zpráva – Česká republika podporuje zachování výsadbových práv i po roce 2015. Vede ji k tomu především obava z nadbytku vína na trhu Evropské unie a také zásadní nesouhlas s plýtváním evropskými penězi. Ty byly v posledních třech letech vyplaceny vinařům, kteří se vzdali svých vinic bez možnosti jejich obnovy. Dosavadní systém výsadbových práv révy vinné působí podle názoru ministerstva i samotných vinařů jako stabilizátor produkce vína v EU a napomáhá zvyšování kvality evropských vín, včetně vín z Moravy a z Čech.

Reforma Společné organizace trhu s vínem v roce 2008 zavedla mj. podporu klučení vinic, tedy odstraňování rostlin včetně kořenů, za účelem konečného vzdání se vinohradnictví. Systém výsadbových práv měl za cíl stabilizaci produkce a trhu s vínem v rámci Unie a kladl důraz na zajištění kvality vín produkovaných v EU.

„Systém výsadbových práv chrání moravské a české vinaře. Důkazem pozitivního efektu výsadbových práv je i stoupající kvalita u nás produkovaných vín. Evropské peníze se tedy využily smysluplně a zrušením práv by došlo k plýtvání. Navíc u nás existuje rezerva přibližně tisíce hektarů, na kterých je možné vinice případně rozšiřovat,“ vysvětluje ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Evropská unie vynaložila v letech 2008 až 2011 na klučení vinic v EU 1074 milionů EUR. „Česko tyto prostředky využilo jen omezeně, naši vinohradníci a vinaři pokrývají potřebu vína v České republice přibližně z třiceti procent,“upřesňuje vedoucí oddělení pro víno Ministerstva zemědělství Antonín Králíček. Ovšem vinaři, především ze zemí jižní Evropy, kteří dotací na klučení vinic využívali, se jejich přijetím fakticky zavázali k tomu, že vyklučenou rozlohu vinic znovu neobnoví. Naopak na maximum se v České republice využívá podpora na restrukturalizaci vinic, která je zcela financována z prostředků EU a jen letos bude využito na tento účel v České republice více než 72 mil. Kč  z evropských prostředků.

S postupem Ministerstva zemědělství v otázce výsadbových práv souhlasí i samotní vinaři. Podle Svazu vinařů České republiky výsadbová práva dále pomáhají účelně regulovat vinohradnictví v rámci EU i uvnitř ČR vymezením pozemků a jejich rozsahu, na kterých se může tržně pěstovat réva vinná.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe