Část I. Základní předpisy

Článek 1. - Stanovy, jednací řád, pracovní směrnice, usnesení orgánů
a)
Základními předpisy Svazu vinařů České republiky, o. s. (dále jen SV ČR) jsou stanovy SV ČR a jednací řád SV ČR. Tyto základní předpisy schvaluje valná hromada SV ČR a jsou závazné pro všechny členy SV ČR.
b) Představenstvo SV ČR může vydávat pracovní směrnice. Každá směrnice musí mít vymezen okruh a dobu působnosti.
c) Usnesení valné hromady a představenstva jsou závazná pro členy SV ČR.