Část I. Úvodní ustanovení

Článek 1. - Vznik, název a sídlo
a)
Zakládající členské subjekty, aniž by tím byla dotčena jejich podnikatelská volnost, se rozhodly vytvořit zájmové sdružení právnických a fyzických osob s názvem Svaz vinařů České republiky, o. s. (dále jen SV ČR)
b) Sídlem SV ČR je Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice
c) SV ČR vzniká dnem registrace a zakládá se na dobu neurčitou.