Termín podání výkazu pro odvod do Vinařského fondu

VF.jpg   Vážení vinaři a vinohradníci, termín pro odvod do Vinařského fondu je 25. ledna 2011 . Jedná se o termín pro podání výkazu o produkci vína za 4. čtvrtletí roku 2010 a výkazu o ploše vinic. Podání lze nejrychleji a bez rizika prodlení učinit rovnou od vašeho počítače a to využitím Registru vinic na Portálu farmáře na adrese http://www.registrvinic.cz . Elektronické podání výkazu i v poslední den termínu zaručí doručení výkazu na Vinařský fond v pořádku a včas.  

Jak konkrétně postupovat?

Na adrese uvedené adrese se přihlaste zadáním uživatelského jména a hesla. Po přihlášení klikněte na odkaz v menu „Spustit Registr vinic“. Následně klikněte na odkaz v menu „Výkaz pro vinařský fond“, kde dále vyberete období (1.10.2010 – 31.12.2010) a potvrdíte tlačítkem „Nový výkaz“. Tento výkaz, včetně druhé strany (tlačítko „Přidat do výkazu vinice pro odvod z plochy“) vyplníte a odešlete tlačítkem „Odeslat“. Těchto několik kroků vás spolehlivě dovede ke splnění čtvrtletní povinnosti.

Přístup do registru vinic

Pro identifikaci uživatele stačí uživatelské jméno a heslo, tedy základní identifikační údaje, které slouží již dnes velké části vinařů a vinohradníků pro přístup do zabezpečené části registru vinic (www.registrvinic.cz).

Přístup do registru si můžete na počkání nechat zřídit na nejbližší Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV). Kontakty jsou k dispozici na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/kontakty-na-kazv-azv/. Vyřízení přístupu jedinou návštěvou příslušného AZV se vyplatí, protože získání přístupu je trvalé, bezplatné a přes portál využijete i další možnosti rychlejší komunikace s resortními úřady.

V případě že Vám vypršelo heslo, nebo jste ho zapomněli, je jedinou možností obrátit se opět na Agenturu pro zemědělství a venkov. Zde se nejlépe telefonicky domluvíte na způsobu zpřístupnění účtu. Z bezpečnostních důvodů jsou totiž účty, kde se po celý 1 rok uživatel nepřihlásí, zablokovány.

Další informace o odvodu do Vinařského fondu naleznete na stránkách http://www.vinarskyfond.cz/cz/odvody.