Alkohol za volantem

alkohol_zodpovedne.jpg Praha, 21. října 2015 – Potravinářská komorou České republiky spolu s výrobci alkoholických nápojů spouští další fázi říjnové kampaně Alkohol zodpovědně. Její poslední část zaměřená na alkohol a mladistvé proběhne 21. – 28. října 2015 a představí se během ní hned čtyři různé projekty.  

Konzumace alkoholu mladistvými se stává stále závažnějším problémem. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se jen od roku 2002 počet patnáctiletých, kteří již mají zkušenost s alkoholem, zvýšil ze 70 % na 94 %[1]. Tato změna souvisí především s nedostatečnou prevencí mezi mládeží a všeobecnou tolerancí české společnosti. To si výrobci alkoholických nápojů plně uvědomují a spolu s Potravinářskou komorou České republiky v rámci své osvětové kampaně Alkohol zodpovědně zařadili také téma Alkohol a mladiství, které se zaměří právě na prevenci konzumace alkoholu u této rizikové skupiny.

Nejen prevence u dětí a mládeže, ale také vzdělávání rodičů a osob, které by mladistvým alkohol mohly podávat nebo prodat, hraje ve snaze o snížení počtu mladistvých užívajících alkohol klíčovou roli. I proto jsou pro nás osvětové kampaně jednou z hlavních priorit," shodují se hlavní představitelé klíčových výrobců alkoholických nápojů, tedy pivovarníci, vinaři a výrobci a dovozci lihovin. Během 21. - 28. října 2015 tak budou představeny projekty, které se zaměřují na různé aspekty užívání alkoholu mladistvými. „Důsledně podporujeme stávající právní úpravu, která chrání nezletilé před konzumací alkoholu. Věříme, že její dodržování spolu s vysvětlováním jejího významu a s dalšími osvětovými aktivitami povede k postupnému řešení celospolečenského problému, kterým konzumace nezletilými jednoznačně je," dodává k projektům v rámci kampaně Miroslav Toman, prezident Potravinářské a Agrární komory České republiky.   Vzdělávací program Unie výrobců a dovozců lihovin s názvem Pobavme se o alkoholu seznamuje žáky 7. tříd základních škol s účinky a důsledky pití alkoholu, pomocí modelových situací je také učí nabídnutý alkohol odmítnout. Lekce v jednotlivých třídách vedou profesionálně vyškolení terapeuti. Během týdne 21. - 28. října proběhne tento program ve 44 třídách. Pro velký zájem o vlivu alkoholu informuje občanské sdružení SANANIM, které projekt realizuje, také rodiče prostřednictvím desatera rad „Jak správně komunikovat o alkoholu". To je distribuováno na třídních schůzkách přímo ve školách. Tuto aktivitu doplňují i stejnojmenné webové stránky, které poskytují cenné informace a tipy nejen pro děti a rodiče, ale obsahují také návody k vedení diskuze o alkoholu pro učitele. Ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, řetězci COOP a obchodním řetězcem Kaufland organizuje Český svaz pivovarů a sladoven od roku 2013 projekt Člověče, nezlob se! Ten se zaměřuje na prevenci prodeje alkoholu mladistvým, od roku 2013 bylo díky němu pečlivě proškoleno zhruba


[1] Vláda České republiky: OECD: Fakta o konzumaci alkoholu mezi dětmi a mladistvými, 2015

alkohol_za_volantem_statistika__3_.jpg