Alkohol a společnost

alkzdravi.jpg Pravidelný monitoring tisku pracovní skupiny Alkohol a společnost při Potravinářské komoře ČR. Materiály zpracovává Vladimír Frič.

Aktualizováno: 1. 12. 2010

 

USA: dospělí s vyšším příjmem více pijí alkohol a méně kouří tabák

Zdroj: Cesar Fax, 2010

Podle analýzy dat z Národního centra pro zdravotní statistiky v USA je rodinný příjem asociován s pitím alkoholu a kouřením tabáku. Pití alkoholu mezi americkými dospělými se zvyšuje rovnoměrně s tím, jak se zvyšuje rodinný příjem: V rodinách, které žijí pod hladinou chudoby, udává pití alkoholu 45,2 %, zatímco v rodinách s čtyřnásobkem příjmu na hranici chudoby je to 72,6 %. Kouření cigaret se naopak se zvyšujícím se příjmem snižuje: od 28,3 % v chudých rodinách po 15,1 % v rodinách s čtyřnásobkem minimálního příjmu.

Jak uvádí marylandské Centrum pro výzkum zneužívání návykových látek , indikátory socioekonomického statutu vykazují spojitost s mírou kouření a pití konzistentně.

 

Zdroj: Centrum CESAR podle Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Health Behaviors of Adults: United States, 2005-2007, 2010.

 

KOMENTÁŘ: Globální boj proti alkoholu

Zdroj: demografie.org, 22.11.2010

Alkohol patří k nejužívanějším návykovým látkám. Úroveň spotřeby alkoholu má vliv na celkové zdraví populace, podle různých studií alkohol celosvětově souvisí až se 4 % všech úmrtí. Evropská unie představila svou strategii v boji proti škodlivému užívání alkoholu před čtyřmi lety, nedávno přišla s globální strategií i Světová zdravotnická organizace.

Jak zareagují prodejci?

Trhy se otvírají na Východě. Přestože start evropského plánu v roce 2006 spustil na unijní úrovni i v jednotlivých členských státech celou řadu aktivit, od přijímání národních plánů, legislativních rámců zpřísňujících pravidla prodeje alkoholických nápojů a jejich prezentace v reklamě, přes informační projekty přibližující nepříznivé dopady nadužívání alkoholu a rozvíření celospolečenské diskuze, samotnou spotřebu ani  tržby velkých producentů alkoholu příliš neovlivnil. Podle aliance Eurocare, která sdružuje evropské organizace zabývající se prevencí škodlivého užívání alkoholu a jeho dopadů, se relativně nejobtížněji vydělává výrobcům v západní Evropě, kde trh s alkoholickými nápoji v poslední době spíše stagnuje. Přesto však průměrná spotřeba zůstává na poměrně vysoké úrovni. Aliance ale očekává, že prodeje alkoholických nápojů, zejména piva a vína, by mohly v následujících letech mírně klesat i v takových zemích, jako je Německo, Francie či Španělsko.

Strategie největších hráčů na trhu se situaci přizpůsobila. Výrobci se v současnosti zaměřují především na rozvíjející se oblasti – zejména v Asii, Rusku a střední a východní Evropě. Stávající trhy se někteří snaží probudit nabídkou nových produktů a vlastním inovativním přístupem.

Podle serveru Business Insight, který se zaměřuje na analýzy trhů a společností, ovlivňují potencionální růst trhu s alkoholickými nápoji tři hlavní faktory: vlivem celosvětově progresivní věkové struktury se zvyšuje podíl tzv. mladých dospělých, rozvíjí se a roste i střední třída s dostatečnými příjmy a v menší míře také rostoucí touha spotřebitelů po prémiových produktech. Obecně lze především v Asii sledovat trend obrovského nárůstu lidí, kteří utrácejí za alkohol, a to i dražší značky. Jen v Indii vidí server až 300 milionů takových mladých potencionálních zákazníků. Tato rozvíjející se mladá střední třída pak přebírá vzorce chování i spotřeby z Evropy, jako je například zvyšující se spotřeba alkoholu u žen či odklon od tradičních nápojů k pivu a vínu.

Půjdeme na to globálně. A v této situaci, poměrně příznivé pro největší výrobce alkoholických nápojů, se na květnovém Světovém zdravotnickém shromáždění podařilo formálně přijmout globální strategii v boji proti škodlivému užívání alkoholu. Jak upozorňuje Karel Nešpor, přední český odborník na závislosti, důvody, proč byl tento dokument přijat, zahrnují mimo jiné i to, že je „škodlivé užívání alkoholu třetím nejvýznamnějším rizikovým faktorem předčasné smrti a invalidity. Odhaduje se, že ročně v souvislosti s alkoholem umírá 2,5 miliónu osob včetně 320 000 osob ve věku mezi 15. až 29. rokem“. Významné na tomto dokumentu je nejen to, že 193 států se shodně rozhodlo postavit se problémům spojených se škodlivým užíváním alkoholu, ale také skutečnost, že se na jeho přípravě podíleli také zástupci nápojového průmyslu. A to i přesto, že by strategie mohla ovlivnit legislativu v oblasti alkoholu v mnoha státech a zásadně producentům alkoholu znepříjemnit život.

Samotná strategie se zvlášť zabývá deseti tematickými okruhy: představiteli státu, informačními projekty, zdravotnickými službami, komunitními projekty, legislativou v dopravě spojenou s alkoholem, dostupností alkoholu, marketingem alkoholických nápojů, cenovou politikou, snižováním negativních důsledků zneužívání alkoholu, snižováním podílů nelegálního alkoholu a jeho dopadů a monitoringem vývoje situace. Dokument v každé cílově oblasti nastavuje varianty možností, které mohou jednotlivé členské státy zvážit na základě vědeckých poznatků, vlastních zkušeností a osvědčených postupů či finančních nákladů. Představitelé iniciativy GAPA (Globální aliance pro politiku v oblasti alkoholu) strategii oceňují, ale zdůrazňují, že účinné snižování negativních dopadů vede přes cenovou politiku (zvyšování daní), omezení dostupnosti alkoholu a marketingových možností výrobců alkoholických nápojů (regulace reklamy).

Prodejci, omezte se. A zde tkví možná jeden ze slabších bodů této globální iniciativy, kterou ocenilo také uskupení výrobců alkoholických nápojů. Strategie totiž předpokládá „zapojení všech zúčastněných stran, včetně průmyslu, a uznává seberegulaci jako významný bod v řešení zneužívání alkoholu“. V sekci věnované marketingu strategie podporuje nastavení regulačních rámců, nejlépe podpořených legislativně a případně i seberegulačními opatřeními. Výrobci zatím deklarují zájem spolupracovat, otázkou ovšem je, jak taková spolupráce bude vypadat dále v praxi. Hodnotit dopady samotné strategie a jejího vlivu na politiku jednotlivých států je ale samozřejmě předčasné. Některé státy se už tímto problémem zabývají delší dobu a strategie přináší přehled vybraných osvědčených postupů, pro část států je přijetí této deklarace v podstatě startovní čárou v boji proti zneužívání alkoholu.

Co konkrétního z toho vyplývá pro Českou republiku?

· Autoři dokumentu doporučují systematické a plošné vyhledávání a diagnostikování těch, kdo zneužívají alkohol nebo jsou na něm závislí. Těmto lidem by se mělo dostat rychlé pomoci, což může být i krátká intervence. Tu může provést např. praktický lékař nebo jiný kvalifikovaný zdravotník.

· Důležitá je prevence u těhotných, aby se předešlo poškození plodu alkoholem.

· Pomoci by se mělo dostat rodinám, které závislostí na alkoholu trpí často více nežli postižený.

· Měly by se důsledně a systematicky provádět kontroly dechu na alkohol u řidičů, aby se snížil počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu. Těm, kdo pod vlivem alkoholu řídí, by se mělo odebrat řidičské oprávnění.

· Věkové limity pro prodej a podávání alkoholických nápojů je třeba striktně dodržovat. Hustota zařízení, kde se prodává alkohol, by se měla regulovat. To se týká jejich počtu, otevíracích hodin a míst prodeje. Je absurdní povolovat prodej alkoholu na sportovních utkáních, když pak v ulicích dochází k řádění opilých fanoušků.

· Účinným nástrojem, jak omezit spotřebu je vyšší zdanění alkoholických nápojů. Dokument také doporučuje cenově zvýhodňovat nápoje nealkoholické. To je v České republice zvláště naléhavé, protože nápoje s obsahem alkoholu jsou zde často levnější než běžné nápoje nealkoholické.

· Důležitá je i regulace reklamy alkoholu, aby nezasahovala zranitelnou část populace, jako jsou děti a dospívající.

· Označovat alkoholické nápoje varovnými nápisy podobně, jako je tomu u tabákových výrobků.

· Je také třeba zamezit ilegální výrobě, prodeji a importu alkoholu, což je dle zpráv z médií velký problém i v České republice.

· Světová zdravotnická organizace také vyzývá jednotlivé vlády k tomu, aby si zpracovali národní programy prevence škod působených alkoholem. Nic takového, pokud víme, v České republice neexistuje. V programu „Zdraví pro všechny v 21. století“ je alkoholové problematice věnován určitý prostor. Hlavního cíle, tj. snížení spotřeby alkoholu, se dosud rozhodně nedaří dosáhnout.

Zdroje: Editorial: Global Alcohol Strategy Endorsed. The Globe 2010
Strategies to reduce the harmful use of alcohol: draft global strategy, accessed 13.7.2010.
Karel Nešpor, Globální strategie týkající se alkoholu SDO a co z toho vyplývá pro Česko
Eurocare, EU Alcohol Strategy: Progress Report

 

 

Proti stresu pomáhá alkohol aneb největší mýty o stresu

Zdroj: onadnes.cz, 15.11.2010 (výtah z článku)

Stres je za každých okolností špatný a pomáhá proti němu alkohol. Pokud nemáte žádné vážné zdravotní problémy, rozhodně stresem netrpíte. Stres je jen nafouknutá bublina, protože jím lidé trpěli vždy. Znáte největší mýty o stresu? Každoročně zemře na choroby spojené se stresem miliony lidí. Navíc neškodí jen stres sám o sobě, ale k jeho důsledkům je potřeba připočítat i prostředky, které lidé používají k tomu,aby se s ním vyrovnali, jako jsou cigarety, alkohol či drogy.

 

Znáte největší mýty, které na téma stresu kolují?

Mýtus: Proti stresu pomáhá alkohol

Pokud každou stresovou situaci řešíte panákem v domnění, že vám pomůže v jeho překonání, podlehli jste dalšímu populárnímu mýtu. Je pravdou, že některé studie provedené v 80. letech uváděly, že velmi malé množství alkoholu může pomoci překonat akutní stres. Novější výzkumy však zdůrazňují, že konzumování alkoholu naopak stres jen zhoršuje a může jej dokonce i spustit.

 

Například údaje z Health and Nutrition Examination Survey z roku 2006 udávají, že konzumování alkoholu ve stresových situacích vede k prohloubení pocitů úzkosti a strachu. Navíc letos tým vědců z The Scripps Research Institute uzavřel výzkum, který potvrdil, že vyplavování stresových hormonů souvisí se vznikem závislosti na alkoholu.

 

Pivo po tréningu – áno či nie?

Zdroj: sportujeme.sk, 15.11.2010 (zkráceno)

Zvyknete si po tréningu dať pohár dobrého vychladeného piva? Alebo si skôr myslíte, že to nie je ten najlepší spôsob dodržiavania pitného režimu?

V podstate ide o veľmi diskutovanú otázku, ktorá, zdá sa, nemá jednoznačnú odpoveď. Na jednej strane je totiž pivo ako nápoj po tréningu zatracované, na druhej strane velebené.

Pivo po tréningu - Negatíva

Dá sa povedať, že jedno pivo po preteku alebo tréningu zaženie pocit smädu – bohužiaľ však nezostáva často len pri jednom. Podľa niektorých odborníkov nie je ani z hľadiska vodného hospodárenia nášho organizmu úplne vhodné a navyše obsahuje alkohol, ktorý je pre metabolizmus a samozrejme najmä pre pečeň veľkou záťažou.

Keďže je pivo alkoholický nápoj, má rovnaké účinky ako ostatné alkoholické nápoje a to predovšetkým diuretický účinok, ktorý je z hľadiska pitného režimu úplne nevhodný. Z tohto hľadiska je jasné, že výrazne spomaľuje regeneráciu síl a znamená teda neskoršie zotavenie, ktoré sa prejaví negatívne hlavne na druhý deň v zápase alebo v účinnosti tréningu.

Pivo po tréningu - Pozitíva

Je tu však aj ďalší pohľad. Podľa niektorých odborníkov, ak si po dlhom behu, náročnom posilňovaní či futbalovom zápase, dopraje človek polliter dobrého piva, neuhasí tým len smäd, ale údajne skutočne prospieva svojmu zdraviu. Podľa európskych výskumov je polliter piva po cvičení oveľa prospešnejší ako pohár vody. Cukry, soli a bublinky totiž pomáhajú dodať bunkám tekutinu rýchlejšie ako číra voda. Oxid uhličitý v pive pomáha uhasiť smäd rýchlejšie, zatiaľ čo pivové karbohydráty nahrádzajú stratu cukrov počas fyzickej námahy.

 

Výsledky vzišli z pokusov, na ktorých sa zúčastnilo dvadsaťpäť študentov Granadskej univerzity v Španielsku. Odborníci ich vyzvali, aby usilovne cvičili v teplotách okolo štyridsať stupňov Celzia a dostali sa takmer do stavu úplného fyzického vyčerpania. Jednej polovici dobrovoľníkov potom vedci predložili polliter piva, zatiaľ čo zvyšok dostal rovnaký objem vody.

 

Následne experti odmerali úroveň hydratácie študentov, motorické vlastnosti a schopnosť koncentrovať sa. Výsledky u tých, ktorí dostali pivo, boli výrazne lepšie ako u študentov popíjajúcich po cvičení vodu. Španielski odborníci teda odporúčajú, aby pravidelne cvičiaci ľudia, najmä atléti a kulturisti, konzumovali denne polliter piva ako súčasť svojej tréningovej výživy :)

 

Slovenky pijú alkohol na rozdiel od Slovákov s mierou

Zdroj: aktualne.sk, 12.11.2010 (zkráceno)

Bratislava - Alkohol na Slovensku pijú inak muži, inak ženy. Ich konzumácia alkoholu sa líši predovšetkým vo frekvencii.

Podľa zozbieraných dát Štatistického úradu SR, ktorý sa zaujímal o zdravotný stav populácie, približne polovica Sloveniek konzumuje alkohol raz za mesiac. Okolo 29 percent slovenských žien nepije alkohol vôbec. S mužmi je to inak. Zo Slovákov konzumuje alkohol okolo 31 percent raz za mesiac, 15 percent z nich alkohol v poslednom roku nepilo vôbec.

 

Hodnota v popíjaní sa podstatne mení, pokiaľ ide o pravidelnejšie pitie. Dvakrát až štyrikrát mesačne pije alkohol 29,4 percenta mužov a 18,9 percenta žien. Dvakrát alebo trikrát do týždňa pije alkohol 9,4 percent a mužov a 2,4 percenta žien.

 

Denne pije 8 percent Slovákov.

Odstrašujúce výsledky pre mužov sú v kategórii: 4 až 6-krát do týždňa. Tu sa priznalo ku konzumácii alkoholu okolo 6,2 percenta respondentov mužov a 0,2 percenta žien. Denne pije alkohol až 8,2 percenta mužov a 0,9 percenta žien. Na to, že majú Slováci problém čo do konzumácie alkoholu, upozornil nedávno i Ľubomír Okruhlica, odborník rezortu zdravotníctva pre oblasť medicíny drogových závislostí. Podľa Okruhlicu došlo od roku 2004 do roku 2008 k prudkému vzostupu intoxikácie, teda otráv alkoholom, a to najmä u mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov. Ako podotkol, na Slovensku rastie počet ľudí, ktorí sa liečia na alkoholickú cirhózu pečene i rakovinu pečene. "Problém je veľký a môžem povedať, že existuje 60 telesných ochorení, na ktoré má vplyv nadmerné pitie alkoholu," pripomenul.

 

 

 

 

Abstinence zkracuje život

Zdroj: zena.cz, 6.11.2010

Lidé, kteří se alkoholu vyhýbají, umírají dříve, než opilci. Tento překvapivý fakt se objevil v dalším rozsáhlém výzkumu o vlivu alkoholu na lidské zdraví.

Vědci z výzkumného centra v Texasu se pokusili vysvětlit tento fenomén a po dobu dvaceti let proto sledovali 1824 osob ve věku 55 až 65 let. Během studie zemřelo 69 procent abstinentů, 60 procent pijáků a pouze 41 lidí, kteří si skleničku dají jen občas. Jiný výzkum, který zahrnul údaje dokonce za 40 let, prokázal, že ti, kteří pili pravidelně víno, žili téměř o pět let déle než ostatní. Podle odborného časopisu Journal of Epidemiology and Community Health, kde byla studie zveřejněna, dlouhodobé mírné pití alkoholu snižuje riziko úmrtí.

Obvyklá vysvětlení, která nabízejí například sdružení Anonymních alkoholiků, tvrdí že se ve statistikách objevují coby abstinenti i vyléčení pijáci, kteří již mají zničený organismus. Nový článek zveřejněný v uznávaném vědeckém časopise Alcoholism: Clinical and Experimental Research však naznačuje, že abstinence opravdu zvyšuje riziko smrti, a to i když se vezmou v úvahu bývalí alkoholici. Nepijáci prostě umírají dříve než pijani.

Mírná konzumace alkoholu, což znamená jedna až tři jednotky alkoholu denně, zdraví prospívá nejvíce. Různé studie ukazují, že alkohol v přiměřeném množství prospívá srdci, krevnímu oběhu i společenskému životu, který příznivě ovlivňuje psychiku i přístup k životu. Podle nejnovějších vědeckých poznatků by ho ale nemělo být každý den více než půl sklenky. Důležitou roli rovněž hraje druh alkoholu - a ukazuje se, že pozitivní vliv má jedině víno!

Zůstává však otázkou, proč by měla být abstinence nezdravá. Je sice pravda, že část lidí, kteří alkohol nepijí, patří do nižší socioekonomické skupiny. Zčásti tedy nepijí proto, že si to nemohou dovolit. A je známo, že chudší lidé trpí více stresem.

Nová studie však ukázala, že i když se vezme v úvahu finanční situace, počet přátel, podpora ze strany společnosti a celá řada dalších faktorů, abstinenti umírají dříve než osoby, které mírně pijí.


 

Zažívání škodí ibalgin a prospívá pohyb

Zdroj: Mladá fronta Dnes, 5.11.2010 (výtah z článku)

Sklenka piva pomůže zklidnit žaludek, ale pokud jich vypijete víc, můžete si zažívání naopak rozházet.

Tučná svatomartinská kachna, zasmažené zelí, knedlík. Není divu, že pro podobné kombinaci bývá těžko od žaludku. Máte pro takové náloži instinktivní chuť na sklenku piva? Není důvod si ji nedat. Jestliže máte v pořádku játra a nehrozí u vás závislost, menší množství piva doporučují pro zklidnění žaludku i gastgroenterologové, a to zejména po smažených a hodně kořeněných jídlech. Pokud to naopak přeženete s alkoholem a odpovědí je vzpoura žaludku a střev, řešením může být sklenice mléka, která dokáže zklidnit extrémně překrvenou žaludeční sliznici. Podobně mohou pomoci také antacida, léky snižující kyselost žaludku.

 

Kdy se z vás stane výborný řečník? Po třech pivech a dvou panácích

Zdroj: Mladá fronta Dnes, (idnes.cz), 5.11.2010 (Z projektu „Studenti píší noviny“)

Alkohol má mnoho výhod a většinu lidí baví pít. Spojujeme si ho s úžasnými zážitky, s místy a lidmi, které máme rádi.

Kdy se člověk cítí dobře? Když se baví. Kdy se baví? Když pije. Kdy se mu zdá, že je výborný řečník? Po třech pivech a dvou panácích (testováno ve švýcarských institutech). Proč si tedy nepopít, když to má takový pozitivní vliv? Navíc, ono se nepije jen tak nazdařbůh. Každá kapka má svoji důležitou úlohu. Nebylo by možné jet k příbuzným či přátelům a nedat si ani skleničku. Jeden panák je absolutně nezbytný, pokud si jej nedáme, ochoříme. Ne nadarmo hlásíme: Na zdraví! A další drink přece musí jít do druhé nohy. Jedna noha je těžší než druhá, pak to bolí, a to není dobré. Třetí je tzv. „odchodníčkový“. Nesmíme opustit společnost, aniž bychom dostali skleničku na dobrou cestu, to nepřináší štěstí.

 

No a když už máme v sobě panáky tři, ten čtvrtý je povinností. Člověk je nevyvážený, lichý počet panáků se nedá rovnoměrně do těla rozdělit. Jak bychom mohli chodit, kdyby nás nohy zanášely na jednu stranu? To se musí vyrovnat!

 

Pak už se nám nikam jít nechce (nebo spíš nemůžeme), a proto zůstáváme na místě a bavíme se dál. Odcházíme k ránu v dobré náladě, obohaceni o nové poznatky o životě ostatních a o nesmrtelnosti brouka. Jistě, dokážeme se bavit i bez alkoholu, ale alkohol nás dokáže dohnat k věcem, které normálně neděláme. Ať už jsou dobré, nebo špatné, jsou pro nás jiné, nové. A nejde náhodou v životě o dělání nových věcí? Neměli bychom náhodou život žít a ne přežívat?

 

(O autorovi| Jan Hrabica Slezské gymnázium, Opava)

Barman je pomocník, dealer trávy kriminálník

Zdroj: Mladá fronta Dnes, (idnes.cz), 5.11.2010 (Z projektu „Studenti píší noviny“)

(Ne)zbytný alkohol O kolik je alkohol horší než marihuana? Je starší a už jsme si na něj zvykli.

Alkohol je ve spoustě oblastí ukazován jako velké zlo a příčina všeho špatného. Když budete za volantem držet v jedné ruce bagetu a druhou ladit rádio, z pohledu mnoha lidí jste méně nebezpečný řidič než ten, který před jízdou vypije sklenku vína. Pokud zaměstnanec stráví polovinu pracovní doby popíjením kávy a debatováním s kolegy, je považován za líného, ale vlastně se nic moc neděje. Pokud by celý den pracoval, ale otevřel si jedno pivo, zřejmě přijde o zaměstnání.

 

Na druhou stranu je alkohol masově užívaný a společensky tolerovaný. Proč? Myslím si, že to má především historické příčiny.

 

Zkrátka etanol je látka, která je s lidstvem snad odjakživa. Víno pili staří Řekové, Izraelci a jiné národy již dávno před dobou, ze které máme první písemné zmínky, v našich končinách to zase byla medovina a další nápoje. Jak bychom chtěli omezovat něco, co je společností naprosto prorostlé? Těžko. Prohibice v USA, Rusku ani nikde jinde nesplnila účel, a tak na ni vlády do značné míry rezignovaly. Místo toho se snaží eliminovat důsledky, právě například ve zmíněných oblastech dopravy a pracovní morálky, a to podle mého názoru někdy v přehnaném rozsahu. O kolik je alkohol horší než lehké drogy, například marihuana? Nejsem ani náhodou velkým příznivcem tohoto „zboží“, ale když se pokusím postavit ji do přímého srovnání s alkoholem, nemám pocit, že by nějak výrazně prohrávala. Přitom ve společnosti je vnímána mnohem hůře, zejména starší lidé, ale zdaleka nejen oni, ji řadí z hlediska „špatnosti“ někam těsně pod pervitin, heroin a podobné. Kdo si pravidelně zapálí, je označen za „feťáka“, dealer prodávající marihuanu v klubu je pro okolostojící téměř těžký kriminálník, zatímco vedle nalévající barman je vítaným pomocníkem.

 

I za těmito postoji bych viděl historické souvislosti. Marihuana je u nás v hojnější míře užívána ani ne dvacet let, starší a často ani střední generace tedy nevyrůstala v její přítomnosti, zatímco alkohol byl viditelný a snadno k dispozici všude. A tak byl vědomě i podvědomě považován za zcela samozřejmou součást života, nad kterou se dotyční tehdy ani dnes nepozastavili. Jaký bude další vývoj? To ukáže čas. Ale podle mne dojde k zmírnění tohoto rozdílu, a možná se na scéně objeví nějaká další látka, která bude vřele přijímána mladou generací, a střední, již včetně mě, odsuzována.

(O autorovi| Lukáš Štěpka Gymnázium Ostrov)

 

 

Proč mají inteligentní lidé větší náklonnost k alkoholu?

Zdroj: Vesmír21, 25.10.2010

Až si příště dopřejete skleničku navíc, můžete si lichotit, že tomu tak bylo kvůli vaší vyšší inteligenci. Výzkumy britských a amerických psychologů nedávno ukázaly, že větší náklonnost k pití mají lidé inteligentnější. Na vině by mohly být zvyky našich dávných předků.

Jak vlastně došlo k propojení lidí a zdaleka nejoblíbenější relaxační drogy, alkoholu? Alkohol, tedy přesněji ethanol, vzniká v přírodě samovolně díky kvašení cukrů. Ty se vyskytují především v plodech bylin a stromů, kde má jejich cukernatost důležitý úkol: přilákat plodožravá zvířata a napomoci tak dalšímu šíření rostliny. Čas od času se však stane, že cukr v přezrálých opadaných plodech lehce zkvasí a zvíře se po jeho požití dostane do mírného rauše. Je možné, že se tento způsob získávání alkoholu nějak otiskl i do našich dnešních preferencí? Podle všeho ano, tvrdí američtí a britští psychologové.

Ti totiž již před více než třiceti lety změřili IQ skupiny dětí pod 16 let a následně je rozdělili do pěti skupin od těch nejhloupějších po nejbrilantnější. Jednotlivé respondenty poté sledovali v průběhu dalších tří dekád jejich života a zaznamenávali, jaká náklonnost k alkoholu se u nich postupně vyvinula.

Poměrně jednoznačně jim vyšlo, že nejčastěji si alkohol dopřávali dospělí, kteří jako děti vykazovali v IQ testech nejvyšší bodová skóre. Tento výsledek je vlastně koncem příběhu, který se nejspíše začal odvíjet již u našich méně hominizovaných předků na afrických savanách. K získání zkvašených plodů je totiž nutná podstatně větší dávka „fištrónu“. Geny pro vyšší inteligenci pak proto procházeli dalšími generacemi pospolu. Jejich konečnou stanicí je pak například tělo univerzitního profesora, který si po večerech rád dopřeje nejednu skleničku.


Po víně jsme zdravější, po pivě krásnější. Tak proč je nepít?

Zdroj: Mladá fronta Dnes (idnes.cz), 27.10.2010

Tak trochu nechápu zaryté odpůrce alkoholu. Pochopím, když se někomu nezdá tvrdý alkohol, jako je například vodka a podobně. Ale co víno a pivo? No pardon, víno je zdravé a prospěšné, zrovna tak jako pivo. Proč bych si je měl odepírat, když mi můžou udělat dobře jak na duši, tak na těle? Obyčejná sklenka vína či půllitr piva dokážou lidi stmelit. Říká se, že správný člověk by se měl umět ve společnosti bavit i bez alkoholu. Ano, já s tím souhlasím, ale nemůžu si odpustit velké tiskací ALE.

Není nic hezčího, než když třeba obyčejná sklenka (nebo dvě) vína či půllitr (nebo dva) piva dokážou stmelit dohromady skupinu lidí, kteří si potom v pokročilejším stadiu bumbání zpívají písničky, je jim hej a nic je netrápí. Jsou tu jenom oni, svěcená voda a pár škytů. Proces přátelského bumbání bývá zakončen občůráváním stromečků.

Existují však – také v hojném počtu – žízniví lidé, kteří nevědí, kdy mají dost. Proces přátelského bumbání je pak zakončen občůráváním stromečků, kytiček, ale i domečků – zrovínka, jako to dělá ten neposedný Žeryk od vedle. A věřte nebo ne, takoví lidé mezi námi opravdu jsou!

Alkohol je tedy něco jako (společenský) nástroj, se kterým člověk buď umí, nebo neumí zacházet, a je jen na nás, na tobě i na mně, zda skončíme na záchytce, či nikoliv.

(O autorovi: Tomáš Mozola, Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa)

 


Alkohol při dietě: jeden panák vás může stát až pětinu příjmu energie

Zdroj: idnes.cz, (onadnes.cz) 27.10.2010 (zkráceno)

Představte si posezení s přáteli. Večer začnete přípitek destilátem, například slivovicí. Potom si objednáte míchaný drink, třeba sex on the beach. Když večer ukončíte vodkou s pomerančovým džusem, váš energetický příjem se vyšplhá na 2000 kJ. To je při redukční dietě přespříliš. Je tedy možné při shazování nadbytečných kilogramů pít alkohol? A v jakém množství?

Pro odbornice z brněnského Institutu kompliment je na to jednoznačná odpověď: "Lidé to neradi slyší, ale opravdu je nejlepší během diety nepít žádný alkohol. Pokud je to nevyhnutelné, například ze společenských důvodů, přijatelnou volbou jsou z energetického hlediska maximálně dva decilitry suchého bílého vína nebo vinného střiku se sodou," vysvětluje Gabriela Knosová z brněnského centra.

"Při pravidelném překračování mírné dávky – u žen dvou decilitrů vína denně – se podle našich zkušeností zpomaluje až zastavuje redukce váhy," upozorňuje. Denní energetický příjem by se při hubnutí měl pohybovat mezi 5 a 6 tisíci kilojauly, ovšem například jeden panák oblíbeného baileyse obsahuje pětinu této doporučené hodnoty.

Jeden gram čistého alkoholu nese energii 29 kJ (pro porovnání: jeden gram sacharidů obsahuje 17 kJ, bílkovin 17 kJ, tuku 38 kJ). Na rozdíl od těchto živin je však alkohol prázdnou energií – přestože má vysokou energetickou hodnotu, jeho výživový přínos pro organismus je nulový.

Světová zdravotnická organizace v zásadách správné výživy doporučuje příjem alkoholu omezit na příležitostnou konzumaci maximálně 20 gramů alkoholu denně, destiláty a likéry vynechat úplně. Pro hubnutí pak nejsou vhodné ani sladké alkoholické nápoje. "Při dietě se proto nedoporučuje například burčák – i přesto, že obsahuje komplex vitamínů B," říká Gabriela Knosová. Při redukčním režimu je s alkoholem spojené ještě jedno negativum – jeho konzumace vede k většímu pocitu hladu. Alkoholické nápoje podněcují chuť na slané, mastné a energeticky vydatnější jídla a oslabují kontrolu nad příjmem stravy.

Mnozí lidé obhajují pití piva a vína tím, že je to zdravé. Je pravda, že obsahují látky, které mohou být prospěšné pro lidský organismus, ale v porovnání s negativními složkami je jejich prospěšný účinek zanedbatelný. Například mírná konzumace vína (ženy 2 dcl a muži 3 dcl denně) napomáhá prevenci civilizačních onemocnění, ale tento účinek je daný spíše antioxidanty obsaženými v hroznu než samotným alkoholem.


 

 

Vědci objevili "gen opilosti", výzkumu pomohly děti alkoholiků

Zdroj: regiony24.cz, (autor: Korzo) 21.10.2010

Američtí vědci objevili gen, který určuje, jak rychle nám alkohol stoupne do hlavy. Mezi deseti až dvaceti procenty lidí má verzi genu, která je předurčuje k tomu, aby se opíjeli rychle. Gen CYP2E1 reguluje výrobu enzymu, který rozkládá alkohol.

Pokud má někdo tohoto enzymu málo, opije se rychle. Po prvních pár skleničkách jsou tito lidé opilejší, než jejich přátelé. Proto je pravděpodobné, že i dřív pít přestanou. "Nevýkonná" verze genu je tedy vlastně chrání před alkoholismem. Odborníci z Brookhaven National Laboratory v New Yorku se domnívají, že by v budoucnu mělo být možné genem CYP2E1 manipulovat pomocí léků: například jeho činnost posílit, pokud je nutné, aby někdo vystřízlivěl. Vědci gen našli díky 237 dobrovolníkům, kteří mají jednoho rodiče alkoholika, ale sami alkoholiky nejsou. Zjistili, že reakce na alkohol je určena geneticky.

"Našli jsme gen, který chrání proti alkoholismu. Zajímavé je i to, že jeho vliv je velmi silný. Alkoholismus je ale velmi složitá nemoc a existuje mnoho velmi komplikovaných důvodů, proč lidé pijí. Vliv tohoto genu je nejspíš jen jedním z mnoha důvodů," vysvětluje profesor Kirk Wilhelmsen z University of North Carolina, který se na studii podílel. Vliv genu CYP2E1 na střízlivost je možná o to větší, že gen není aktivní v játrech, ale v mozku.

 

 

Alkohol ničí mozek, kouření mu v tom pomáhá

Zdroj: nova.cz (doma.cz), 22.10.2010

Přemíra konzumace alkoholu může poškodit mozek, především šedou kůru mozkovou čelních a temenních laloků.

Naštěstí se nejdůležitější lidský orgán dokáže vzpamatovat, pokud mu dá člověk šanci a začne abstinovat. Jestliže si však novopečený abstinent zpestřuje život cigaretami, jeho mozek se z alkoholového poškození vzpamatovává mnohem hůř – toto tvrzení dokládá studie vědců z Kalifornské univerzity. Čelní mozkové laloky patří mezi části mozku, které jsou při dlouhodobém pravidelném a nadměrném pití nejvíce poškozované. Bohužel právě tyto oblasti mozku jsou odpovědné za takové funkce, jako je schopnost se učit, plánovat, řešit problémy a ovládat své emoce. V čelních lalocích je mimo jiné také sídlo krátkodobé paměti a motivace. Na druhou stranu temenní mozkové laloky, které toxickými účinky alkoholu také velmi trpí, zajišťují například schopnost udržet pozornost a orientovat se v prostoru. Pro správnou činnost všech zmíněných částí mozku je klíčový dostatečný přísun krve, která dodává mozku kyslík a nezbytné živiny. Alkoholici mají vesměs zhoršený průtok krve mozkem, který se však zlepšuje při dlouhodobé abstinenci. Ozdravný proces v mozku bývalého alkoholika však mohou významným způsobem zbrzdit právě cigarety.

Američtí vědci ve své studii měřili průtok krve mozkem u abstinujících osob závislých na alkoholu, z nichž jedna polovina pravidelně kouřila a druhou půlku tvořili nekuřáci. Kromě alkoholiků byli do studie pro kontrolu zařazeni také zdraví dobrovolníci, kteří nekouřili a pili pouze příležitostně.

Výsledky studie ukázaly, že ačkoliv u všech abstinujících alkoholiků bylo patrné zlepšení krevního průtoku mozkem, u abstinentů-kuřáků bylo toto zlepšení významně menší, a to především v čelních mozkových lalocích. Zatímco nekuřáci měli po pěti týdnech abstinence již stejné krevní zásobení mozku jako skupina zdravých dobrovolníků, u kuřáků bylo patrné stále jen velmi malé zlepšení.

Ústecká slivovice „teče“ ve Finsku, musí však mít méně alkoholu

Zdroj: idnes.cz, 21.10.2010 (výtah z článku)

Likérka Granette z Ústí nad Labem získala zakázku ve Finsku. Do severské země bude vyvážet slivovici. Tamní státní úřad, který dohlíží na dovoz, distribuci a prodej alkoholu, ji vyhodnotil jako nejlepší. Měl jedinou výhradu. Ústecká slivovice je pro finský trh příliš silná.

Zatímco v Česku ústecká slivovice 45 procent, pro finský trh ji Granette musel po požadavcích komise upravit a snížit obsah alkoholu na 42 procent. První kamiony do finského města Vantaa u Helsinek likérka vypraví po schválení dovozu státem už v první polovině listopadu. Finsko je známé tím, že je v zemi alkohol poměrně drahý. V běžných obchodech se dá navíc sehnat pouze pivo. Tvrdý alkohol je k dostání jen ve speciálních obchodech a je na něj uvalena vysoká spotřební daň.

 

Církev otevřela v Římě hospodu, na levné pivo chce nalákat mladé věřící

Zdroj: idnes.cz 19.10.2010

Centrum Říma má novou raritu. V kryptě baziliky svatého Ambrože a svatého Karla v srdci města otevřel katolický kněz hospodu pro mladé. V lokále nazvaném Jan Pavel II. (zkráceně JP2) si mohou mladí lidé popovídat nad sklenicí levného piva nebo vína. Katolická církev si od podniku slibuje, že díky němu netradiční cestou přitáhne věřící.

"Chceme mladým lidem v Římě poskytnout příležitost k vyjádření, naslouchání, ale také k popití sklenky ve zdravém prostředí," vysvětluje neobvyklý nápad kněz Maurizio Mirilli. "Obracíme se především na ty mladé lidi, již mohou být příkladem pro ostatní mládež, která upadá do výstředností. Chceme ji naučit, že člověk může být v životě šťasten, může se bavit a být v dobré společnosti, aniž by se ničil," přibližuje kněz Mirilli smysl svého podniku.

Návštěvníci nového lokálu si mohou kromě nealka objednat pivo nebo víno. Tvrdý alkohol je tu ale zakázaný. "Vodka není povolena," potvrzuje barman Marco Mincaglia.

 

 

 

Přibylo mladistvých pijáků. O pětinu

Zdroj: ceskenoviny.cz/Deník Metro (Autor: ČTK), 14./15.10.2010

Dnešní dospívající pijí alkohol více než jejich vrstevníci před lety. Pije víc než polovina mladých.

V Česku stále stoupá počet dětí a mladých lidí, kteří mají zkušenosti s alkoholem. Podle aktuálního průzkumu společnosti Median pijí mladiství alkohol především pro zábavu, dospělí kvůli tomu, že jim chutná. Většina lidí ale neuvedla žádný důvod.

Zatímco v roce 2000 pilo občas alkohol 37,2 procenta mladých ve věku od 14 do 19 let, v roce 2005 to bylo už 43,5 procenta lidí ve věku od 12 do 19 let a v roce 2010 až 58,4 procenta. Příležitostnou konzumaci alkoholických nápojů přiznává více než 81 procent dospělých. Za posledních deset let jich přibylo o sedm procent. Nebezpečí alkoholických nápojů pro děti spočívá podle lékařů v tom, že jejich organismus není připraven na odbourávání alkoholu. Dívčí organismus přitom může utrpět mnohem větší poškození než chlapecký. Podle primáře protialkoholního oddělení Psychiatrické léčebny v Bohnicích Karla Nešpora je požívání alkoholu pro děti mnohem nebezpečnější než pro dospělé. "Otrava se u dětí dostaví po relativně nízkých dávkách alkoholu, rychleji se u nich rozvine závislost, mají sklony k trestné činnosti, násilí, dopravním nehodám i nezodpovědnému sexuálnímu chování," uvedl před časem Nešpor.

Problém podle odborníků spočívá v tom, že česká společnost je vůči alkoholu velmi tolerantní, nepovažuje jej za drogu. Cestou je tedy především prevence. Lékaři a psychiatři proto navrhují snížení dostupnosti alkoholu úpravou cen i věkovým omezením, prosazování zákonných opatření, omezení počtu míst, kde se alkohol prodává, prevenci v rodinách a omezení či dokonce zákaz reklamy na alkohol.

Poškození organizmu alkoholem

Zdroj: zdravi.cz, 14.10.2010 (zkráceno)

Nelze nikdy odhadnout, kolik kdo může pít, aby mu to nic "neudělalo". Spíše platí: Nezáleží ani tak na tom, kolik kdo vypije, jako spíše na tom, "co mu to udělá".

 

Všimneme si nejdříve, jaké škody způsobuje alkohol na trávicím ústrojí. Zde dochází jak ke změnám na žaludeční a střevní sliznici, tak i ke změnám složení žaludečních šťáv.

 

Dnes vyšetřujeme spíše gastroskopicky než rentgenologicky, tzn. vyšetřujeme sliznici přímo malým zrcátkem a popřípadě malý kousek sliznice kontrolujeme mikroskopickým vyšetřením. Složení žaludečních šťáv souvisí pak s větším nebo menším poškozením sliznice a má pochopitelně velký význam při trávení a při využívání potravy. Piják je často v situaci, že dobře ví, že si dopřává, ale že neumí spotřebované, třeba hodnotné jídlo využít ve prospěch svého organismu. Porucha trávení vede později i ke změně chuti a jídelního lístku a nakonec k nechutenství provázenému zácpou, průjmy a někdy obojím.

 

Těžší abuzéři trpí často vředovou nemocí; často se u pacientů, kteří mají potíže s nadměrným pitím alkoholu, setkáváme s operací žaludku. V tomto případě není vinen vždy výhradně jen alkohol, u vředové nemoci se jistě připojuje i porucha nervového systému, ale pití alkoholu celý průběh nemoci pochopitelně jen zhorší. Přitom je paradoxní, že potíže spojené s žaludečním vředem pijáci často a s oblibou "léčí" právě sklenkou alkoholu, po které jejich subjektivní potíže na čas zmizí.

 

Funkci jater můžeme vyšetřovat trojím způsobem. Nejprve zevním vyšetřením, jímž zjistíme, že játra, která jsou hmatatelná pod pravým žeberním obloukem, bývají zvětšená o šíři dvou i více prstů a současně jsou i citlivá. Jistotu o skutečném stavu jater každého pijáka nebo závislého na alkoholu lze získat jaterní punkcí, při níž se odebere malý kus jaterní tkáně, který se může vyšetřit mikroskopicky. Toto vyšetření jako jediné ze všech přináší jistotu o stavu jaterní tkáně člověka závislého na alkoholu.

 

Vlivem velkého množství tekutiny nacházíme často u pijáků piva nebo vína i změny na srdci, které je zbytnělé; přitom nejde o zvětšení ve smyslu přizpůsobení se větší námaze, ale spíše o ztučnění. Při takovém stavu se pijáci zadýchávají a nesnášejí větší námahu tak dobře jako dříve. Srdeční sval musí vykonat daleko více práce, když je zatížen tolika půllitry piva a současně přiotráven alkoholem.

 

Co se týče nervového systému, který je vůči alkoholu nejcitlivější, je určování škod obtížnější než u jiných orgánů. Z hrubých příznaků porušení nervové činnosti sem patří třes prstů, noční pocení, nespavost, celková dráždivost, slabost, malátnost a bolesti hlavy. Jinými příznaky jsou tzv. okénka - piják nemá vzpomínky na určité období proběhlé opilosti.

 

Mezi další poruchy nervové soustavy, ke kterým dochází pod vlivem nadměrné konzumace alkoholu, patří oslabení paměti. V pokročilejších stadiích závislosti na alkoholu dochází k zánětům nervů, které se mohou ohlašovat mravenčením v končetinách, křečemi v lýtkách, jejich bolestmi až necitlivostí.

 

 

 

 

Alkohol, cigarety a benzín: pilíře státního rozpočtu

Zdroj: finance.cz, 4.10.2010 (výtah z článku)

Čím levnější je alkoholický nápoj, tím větší podíl připadne z jeho prodejní ceny státu. Z nejlacinějších krabiček cigaret připadne státu přes 80 % konečné ceny.

Daně s ušlechtilými cíly

V roce 2009 vybral český stát na daních 660,6 mld. Kč, přičemž nepřímé daně (DPH a spotřební daně) měly podíl 62 %.

Je tedy očividné, že nepřímé daně prokazují mnohem vyšší spolehlivost a usnadňují tak plánování rozpočtu. Alkohol a cigarety, s prokázanými negativními vlivy na lidské zdraví, jsou nejsnadnějším cílem. Lidé totiž takové daně nejen akceptují, ale obzvlášť u cigaret požaduje velká část nekuřácké populace jejich další zvýšení, což je jinak u daní docela neobvyklé. Je obecně známo, že sociální státy (typicky sever Evropy) mají vysoké daňové zatížení. Co ale není tak často akcentováno, je rozložení těchto daní. Nejvyšší sazby daně z příjmu fyzických osob tam sice přesahují 50 %, ale firmy neplatí ani 30 %, což je méně než například v Německu či ve Francii. Zásadní složku příjmů pak tvoří DPH (většinou 25 %; tedy nejvíce v Evropě) a spotřební daně ve výši s ostatními státy nesrovnatelné.

Daň z litru benzínu v ČR je 12,84 Kč a z litru nafty 10,95 Kč. Uvalená spotřební daň navíc vstupuje jako základ daně pro výpočet DPH a celkový daňový výnos pro stát při ceně 30 Kč/litr  je nakonec 17,84 Kč u benzínu a 15,95 Kč u nafty.

Podobnou konstrukci výpočtu má i tvrdý alkohol. Každý litr lihu je zdaněn 285 korunami. Například láhev 40 % vodky státu přinese 57 Kč prostřednictvím spotřební daně. Pokud se láhev prodává za 300 Kč, získá stát celkem 107 Kč (57 Kč spotřební daň, 50 Kč DPH) a tedy přes 35 % z konečné ceny pro spotřebitele. Z laciné lahve za 90 Kč je státu odvedeno 72 Kč (57 Kč spotřební daň, 15 Kč DPH) což je 80 %. Vidíme, že čím levnější je alkoholický nápoj, tím větší podíl připadne z jeho prodejní ceny státu.

Konstrukce daně z piva je postavena na jiném principu. Odvíjí se od procent extraktu původní mladiny a je snížená pro malé nezávislé pivovary. Víno dokonce vůbec spotřební dani nepodléhá a je tak ve srovnání s jiným alkoholem značně zvýhodněno.

Daň z cigaret je konstruována jako součet procentní části (obdobně jako u DPH) ve výši 28 % a  pevné sazby za jeden kus cigarety (1,03 Kč). Celkem však musí daň dosahovat minimální výše 2,01 Kč za 1 cigaretu.

Regresivní daň?

Vidíme, že z nejlevnějšího alkoholu a cigaret si v ČR stát ponechá až 80 % a obdobná je situace i v jiných státech. U tohoto typu zboží většinou neplatí, že lidé s vyššími příjmy ho kupují více. Dokonce je možné předpokládat, že lidé s nižšími příjmy budou spotřebovávat více levného alkoholu a cigaret a tedy odvádět proporcionálně větší část svých peněz státu prostřednictvím spotřebních daní.

 

 

Muži ve věku 35 až 64 let jsou největšími českými pijáky

Zdroj: regiony24.cz (mediafax.cz), 27.9.2010

Největšími pijáky alkoholu jsou v Česku muži ve věku 35 až 64 let a jejich oblíbeným nápojem je pivo. Ženy konzumují alkohol daleko méně než muži. Za posledních

12 měsíců se aspoň jednou alkoholu napilo 91 procent mužů a 77 procent žen.

Statistiky také ukazují, že mezi abstinenty se počítá zhruba 9 procent mužů a 21 procent žen. S narůstajícím věkem se podíl abstinentů plynule zvyšuje, ve věku 75 let a více nepilo alkohol již 57 procent žen a 20 procent mužů.

Denně alkohol pije 16 procent mužů a tři procenta žen, nejvyšší podíl každodenních pijáků statistiky zaznamenaly ve věkové kategorii 54 až 74 let. Nadměrně konzumují alkohol především mladí lidé ve věku 15 až 24 let, stejná skupina také dává přednost koktejlům.

Nejčastěji Češi pijí v pátek a sobotu, tedy ve dnech, po nichž následuje volno. Statistiky také ukázaly, že mezi muži je zhruba 22 procent těch, kteří vykazují rizikovou úroveň pití alkoholu. U žen se jednalo o sedm procent. Nejvíce rizikových pijáků zaznamenaly statistiky mezi muži ve věku 45 až 54 let.

Alkohol u řidičů chtějí trestat mírněji

Zdroj: MF Dnes, (idnes.cz), 25.9.2010

Poslanci se shodli na novele zákona, podle které by se za hladinu alkoholu do 0,3 promile nedávaly trestné body.

Nulová tolerance k alkoholu za volantem, která Česko proslavila po celé Evropě, má poprvé namále. Poslanci včera v prvním čtení schválili balík změn silničního zákona, který obsahuje i následující pasáž: Za alkohol v krvi do 0,3 promile už nedostane řidič trestné body, jen pokutu do pěti tisíc.

Alkohol do 0,2 promile úřady tolerovaly tiše i doposud, protože i přístroje mají odchylku a člověk může mít stopové množství zakázané látky v těle i přirozeně. Proto se tolerance dostala do návrhu zákona. Byť „výbušná“ věta zatím prošla, sami autoři se trochu lekli, že kvůli ní skončí pod stolem celý zákon, a na pasáži příliš netrvají. Jestli shovívavější přístup k alkoholu bude platit, není tedy jisté. „Ministerstvo zdravotnictví už rozeslalo metodický pokyn ke kontrolám a úprava (o toleranci k alkoholu) je nadbytečná,“ řekl ve Sněmovně smířlivě senátor Jiří Žák.

Proti shovívavosti k alkoholu je dopravní expert Stanislav Huml i mnozí poslanci ČSSD. Ze včera oslovených váhal pouze ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. „Počkám na stanovisko expertů, jak i nepatrné množství alkoholu ovlivní koncentraci řidiče,“ uvedl Pospíšil.

 

Přežijí abstinenti pijany?

Zdroj: časopis Týden, 19.9.2010

Sklenka vína pro večerní pohodu, pár piv s kamarády, panák na kuráž... Kdo by to neznal? I proto se těší takové oblibě každá další zpráva o „prospěšnosti" alkoholu. Z rozmanitých výsledků vědeckého výzkumu si však každý může vybrat, co se mu hodí - zapřisáhlý abstinent i notorický pijan. Jak tedy korigovat tyto a další mýty o alkoholu?

Rozsáhlá studie vědců z Texaské a Stanfordské univerzity ukazuje, že abstinenti umírají dříve než umírnění konzumenti alkoholu. Zpráva obletěla svět rychlostí blesku, jeden z českých zpravodajských serverů si dokonce dovolil odvážný titulek „Pijáci žijí déle" s podtitulkem „Abstinence je nezdravá, zjistili vědci".

Podobné studie se objevují už mnoho let, kritici je však dosud odmítali s poukazem, že mezi abstinenty je řada bývalých alkoholiků se zničeným zdravím, mnozí přísní abstinenti mohou být také výjimeční i v dalších věcech, které délku života zkracují.

Jenomže studie, o níž je řeč, vzala všechny tyto námitky v potaz. Vědci dvacet let sledovali 1824 dospělých, jimž bylo na počátku výzkumu mezi 55 a 65 lety. Analýza zahrnovala informace o jejich zdravotním stavu, počtu přátel a intenzitě vztahů, výskytu deprese, fyzické aktivitě a dalších důležitých faktorech. Přesto se ukázalo, že úmrtnost mezi těžkými pijáky byla o 45 procent vyšší než mezi mírnými konzumenty (méně než tři drinky denně), ale úmrtnost abstinentů byla vyšší o plných 51 procent!

 

Zdá se tedy, že na zdravotní prospěšnosti umírněného pití opravdu něco je. Lze tedy vylepšit známé lidové „moudro" Pil, umřel. Nepil, umřel taky na Pil, umřel. Nepil, umřel dříve? Je však třeba mít na paměti i další rizika spojená s konzumací alkoholu, která studie mohla zanedbat. Jistě, existují hodnověrné důkazy, že alkohol v malém množství prospívá srdci a cévám. Ale statistické údaje se mohou krutě minout se skutečným životem: někomu alkohol život prodlouží, protože ho ochrání před infarktem, zato jiného člověka se srdcem zdravým jako řípa zabije předčasně, protože u něho vyvolá rakovinu nebo selhání jater.

 

Podle celorepublikového průzkumu, jehož výsledky letos na jaře zveřejnilo pražské Psychiatrické centrum, má se závislostí na alkoholu problém 550 tisíc Čechů. A podle údajů Světové zdravotnické organizace jsme ve spotřebě alkoholu na prvním místě v Evropě; následují Estonci, Irové a Francouzi. Pravidelný přísun malého množství alkoholu však má na organismus jiný efekt než jednorázová masivní intoxikace.

 

Dvě třetiny českých dětí ochutnají alkohol před 13. rokem věku

Zdroj: mediafax.cz, 20.9.2010 (zkráceno)

Dvě třetiny českých dětí podle zjištění policie okusí alkohol ještě před dovršením věku 13 let. Alkohol jim často nabízejí sami rodiče, informoval v pondělí na tiskové konferenci Policejního prezidia ČR národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

V rámci Evropské unie má podle Vobořila Česko nejvyšší zastoupení 16letých v požívání alkoholu. "Podle Evropské studie o alkoholu a jiných drogách bylo 48 procent šestnáctiletých Čechů v posledním roce alespoň jednou opilých, zatímco evropský průměr činil 39 procent. U mládeže je požívání alkoholu ještě mnohem rizikovější než u dospělé populace," dodal Vobořil.

 

Za 1. pololetí letošního roku policisté přistihli pod vlivem alkoholu 10 836 nezletilých, zatímco ve stejném období roku loňského to bylo o 1200 osob méně, doplnil ředitel pořádkové policie Petr Sehnoutka. Kvůli zvýšeným počtům dětí a mládeže, požívajících alkohol, proběhla po celé republice od 23. srpna do 1. září celostátní akce s názvem Mládež - léto 2010. "Cílem akce bylo snížení počtu nezletilých a mladistvých osob, které požívají alkoholické nápoje a omamné a psychotropní látky a samozřejmě preventivní působení v oblasti trestné činnosti páchané mládeží," řekl Sehnoutka s tím, že v minulosti podobné akce probíhaly také, ale teď bylo nasazeno více sil.

 

Nejvíc pijí řidiči ve Zlíně. Alkohol je u šestiny nehod

Zdroj: MF Dnes (idnes.cz), 21.9.2010 (výtah z článku)

Pokud do vás někdo vrazí na silnici ve Zlínském kraji, pravděpodobnost, že viník je po flámu, bude o dost vyšší než v jiných krajích. Podle policejních statistik tam alkohol může za každou šestou nehodu. Naopak v Praze se to stává jen zřídka.

Své nejvěrnější zákazníky mohou výrobci piva, vína či lihovin snadno nalézt ve statistikách dopravních policistů. Ty sledují, kolik nehod opilci způsobí a kde. A mezi jednotlivými českými kraji jsou výrazné rozdíly. Nejvíce opilců chytají policisté ve Zlínském kraji. Alkohol za volantem tam doprovází každou šestou nehodu. Následuje Karlovarský a Plzeňský kraj a Vysočina – řidiči pod vlivem alkoholu tam mohou za každou devátou nehodu. Naopak nejmenší vliv na dopravní nehody má alkohol v Praze, kde stojí za každou šestatřicátou nehodou.

 

V přepočtu nikoliv na nehody, ale na mrtvé, kteří po nich zůstanou, jsou nejnebezpečnější pijáci v Libereckém kraji. Každá pátá oběť nehody tam přijde o život právě kvůli opilému řidiči. Letos od ledna do srpna zemřelo na silnicích kvůli alkoholu dohromady 40 lidí, což je ani ne poloviční číslo ve srovnání s loňským rokem. Na menší počet obětí může mít kromě pečlivých policejních kontrol vliv také to, že alkoholoví recidivisté se postupně „vybodovali“ v bodovém systému, který byl zaveden teprve před čtyřmi lety. O řidičák v něm přijde především ten, kdo jede opilý opakovaně. To se může projevit právě v této době, která uplynula od zavedení bodů. Určitý vliv může mít konečně i letošní změna trestního zákoníku, která zvýšila maximální tresty pro opilce-zabijáky z pěti na osm let vězení.

 

Ničivé stravovací návyky Čechů: polévky, velké porce, slazené nápoje a pivo

Zdroj: novinky.cz, 15.9.2010

Češi si s oblibou dopřávají vydatné polévky, velké porce jídla, slazené nápoje a pivo. Lidé v členských zemích EU jedí zdravěji. Vyplynulo to z průzkumu stravovacích návyků uspořádaného loni na podzim v šesti zemích Evropské unie v rámci mezinárodního projektu FOOD. „Stravování Čechů má k ideálům zdravé výživy poměrně daleko,“ sdělila Právu Daniela Pedret ze společnosti Edenred, která průzkum vypracovala pro ČR. Zúčastnilo se ho 4400 respondentů z Belgie, ČR, Francie, Itálie, Španělska a ze Švédska.

Podle ní pouze každý druhý člověk v Česku v pracovní dny pravidelně obědvá. Výrazně tak zaostáváme za Západoevropany, kde si oběd dopřávají v průměru čtyři z pěti lidí. „Když už Češi na oběd jdou, pak nejčastěji míří do jídelen a restaurací na teplé jídlo. Rozhoduje vzdálenost restaurace od pracoviště a velikost porce, kterou dostanou,“ říká Daniela Pedret. V západoevropských zemích čtvrtina lidí chodí obědvat domů a více než 40 procent se jich pravidelně stravuje přímo na pracovišti v odpočinkových místnostech nebo kancelářích.

Pokud jde o skladbu jídla, Češi jako jediní ve velkém jedí polévky a drůbež a ve srovnání se Západoevropany mnohem častěji pijí slazené limonády, více si v poledne dopřávají alkohol, zejména pivo.

 

„Častá je kombinace vydatné polévky s pečivem, například bramborové či gulášové, po které následuje ještě hlavní jídlo,“ komentuje průzkum Iva Málková ze společnosti STOB, která je odborným garantem projektu FOOD. Podle ní to dělá oběd kaloricky příliš vydatným. „V Česku se navíc servírují proti jiným zemím nadměrně velké přílohy obsahující velké množství sacharidů, a to je nezdravé,“ míní Málková. Ve srovnání s Evropou Češi o něco lépe dopadli se snídaní. V mezinárodním srovnání jen pět Čechů ze sta prohlásilo, že ve všední dny nesnídá. Ve Francii, Itálii a v Belgii nesnídá až dvojnásobný počet lidí.

Kalousek hlídá každou korunu, podraží i kolky na alkohol

Zdroj: parlamentnilisty.cz, 14.9.2010

Pokud by nedošlo ke zdražení těchto papírových pečetí, stát by každý rok musel platit desetimilionovou ztrátu. Cena kontrolní pásky, takzvaného kolku, kterým se v Česku značí vyrobený či dovezený líh, by měla od příštího roku stoupnout z 33 na 40 halířů. Alespoň s tím počítá návrh nařízení vlády, který předložilo ministerstvo financí. Jde o reakci na rostoucí náklady s pojené s výrobou a distribucí pásek. "Důvodem předložení návrhu je úprava ceny kontrolní pásky tak, aby odpovídala skutečným vynaloženým nákladům na její výrobu, převoz a distribuci," píše se v návrhu. Vyšší cena dopadne na výrobce, případně pak spotřebitele.

Povinnost kolkovat lihoviny určené pro český trh vznikla v červenci roku 2005. Příjem z kolkování alkoholu končí jako příjmová položka státního rozpočtu. Ovšem v případě, že by nedošlo ke zdražení, tak by ministerstvo financí muselo provoz tohoto systému každoročně dotovat částkou 10, 15 milionu korun.

Už v letošním roce došlo v oblasti výroby a distribuce lihovin k dalšímu přitvrzení legislativy. Kolek musí mnít nově i placatky, tedy balení větší než jeden decilitr. Důvodem má být lepší kontrola lihovin na trhu. "Čím nižší balení lihovin se kolkuje, tím máme lepší kontrolní přehled o trhu," vysvětlil pro iHned.cz důvody změny mluvčí Generálního ředitelství cel Jiří Barták.

Nicméně obchodníci mají ještě teď nějaký čas, aby rozprodali neoznačené zásoby, placatky nakoupené v loňském roce můžou prodívat až do začátku října.

 

Borovičku, rum nebo vodku bude Linea Nivnice prodávat v PET lahvi

Zdroj: idnes.cz, 17.9.2010 (zkráceno)

Pivo na cesty vlakem nebo autobusem v plechovce už je běžný standard, na který jsme zvyklí. Teď k tomu zřejmě přibude podobná vymoženost s tvrdým alkoholem. Firma Linea Nivnice chystá ojedinělý krok. V plastové lahvi chce prodávat vodku, rum, borovičku, meruňkovici a později i peprmintový likér.

Proč se tak rozhodla? Domnívá se totiž, že objevila mezeru na trhu. Destiláty v PET lahvích navíc podle firmy budou levnější, lehčí a hlavně nerozbitné. Lidé si navíc budou moci vybrat, jestli si koupí klasický půllitr nebo menší balení.

"Alkohol v PET lahvích se bude dát koupit v objemech 0,35 litru, v půllitrovém provedení a také v objemu jeden litr. Všechny tři lahve mají podobný tvar. Je to pleskačka, která je mírně prohnutá," vysvětlil ředitel podniku Linea Nivnice Gabriel Slanicay.

 

Obavy, že tvrdý alkohol a plast nejdou dohromady, v Nivnici chápou jako předsudky. "Certifikát o tom, že alkohol je na plnění do PET lahví vhodný, máme. Jsme přesvědčeni, že předsudky některých lidí budou jen dočasné. Pivo nebo víno se do plastu balí dnes už běžně a nikdo se tomu nediví," soudí Slanicay.

U někoho ale vyvolala netradiční lahev zájem. "Lehké do ruky, příjemné do kapsy na běžky," okomentoval malou plastovou pleskačku František Najbrt z Uherského Brodu. "Když mi o víkendu na oslavě spadla na zem láhev se slivovicí, rodina mě málem lynčovala, tohle se nerozbije," pokyvuje nad půllitrovkou muž.

 

Prázdnou PET lahev navíc bude snadnější vyhodit do kontejneru na plasty. "Nebo si ji lidé nechají třeba na vlastní slivovici, je velice praktická," nepochybuje Slanicay.

 

 

 

Alkohol v organismu je vždy špatný

Zdroj: extrakrása.cz, 9.9.2010

Téměř všechno, co tělu dodáváme, ovlivňuje náš celkový zdravotní stav a alkohol není výjimkou. Nedávný výzkum ukázal, že malé množství alkoholu týdně neškodí. Skutečně se zdá, že velmi mírná konzumace snižuje riziko ischemické choroby srdeční, která je jednou z hlavní příčin smrti u mužů i žen. Než si ale otevřete láhev vína, měli byste vědět, jaký vliv má alkohol i na kůži.

Co alkohol způsobuje.

 

Alkohol dehydruje a ochuzuje buňky o důležitou vodu. To může vést k předčasnému stárnutí pleti. Příznakem může být suchá pokožka, olupování i jemné vrásky. Alkohol dále spotřebovává důležité živiny včetně vitamínů A, B a E.
Alkohol však největší neplechu dokáže napáchat v krevních cévách, které rozšiřuje. Na kůži poruchu poznáme podle narůžovělého nádechu. Přílišné pití ale zasahuje i do krevního oběhu a kvůli tomu mohou buňky trpět nedostatkem kyslíku. Dochází tak k poškození kůže
a zvýšenému riziku vzniku popraskaných cévek, červené trudovité pleti a kožnímu onemocnění zvanému růžovka.

Mírné pití není nebezpečné

Pro většinu lidí je mírné pití bezpečné, například jedna nebo dvě sklenky vína denně. Větším množstvím vyloučíte účinky mírné spotřeby a riskujete spíše zdravotní komplikace.
Nejen doporučené množství, ale i dávkování je důležité. Rozhodně není zdravé, když si přes týden svou denní kvótu odpustíte, ale o víkendu se potom oddáte doslova alkoholovým orgiím. Tím akorát zatížíte játra a zvýšíte množství toxických látek v krvi. Navíc protisrážlivý účinek alkoholu příznivý pro srdečněcévní systém přetrvává pouze 24 – 48 hodin.

Kdo patří do rizikových skupin

 

Opatrně s alkoholem by měli zacházet pacienti s nemocnými játry, bývalí alkoholici a řidiči. Pokud užíváte léky, pak si na přívalovém letáku přečtěte, zda-li se s alkoholem snesou či nikoli. Alkohol by samozřejmě neměly užívat těhotné ženy. Jedna americká studie nedávno přišla s názorem, že jeden drink denně pravděpodobně vývoj plodu nemůže ovlivnit.

 

Puberťáci a démon alkohol: mají na pití dětí vliv rodiče? Ano!

Zdroj: centrum.cz, 7.9.2010 (zkráceno)

Bohužel ano, a nejen špatným příkladem. Sklony k alkoholismu jsou dědičné a děti alkoholiků jsou ohroženy až čtyřikrát více. Což však neznamená, že nemají možnost volby. Slovo „alkohol“ pochází z arabského al-kahal, jemná substance. Původně bylo míněno jako cesta k relaxaci, neboť alkohol odstraňuje zábrany. To má ovšem rozporné účinky: pocit všeobjímající lásky, který vyvolá, se může ve vteřině změnit v agresivitu a zuřivost...

„Podle nejnovějšího letošního průzkumu je v ČR závislých na alkoholu 550 tisíc lidí, tedy čtyřikrát více, než se doposud předpokládalo. Problémy a alkoholem má čtyřikrát víc mužů než žen. Alarmující je, že stoupá i počet pití alkoholu u dětí mladších 18 let,“ konstatuje MUDr. Zbyněk Mlčoch.

Nedávno byly objeveny geny, které se mohou na vzniku alkoholismu spolupodílet. Vrozené dispozice zvyšují riziko vzniku závislosti asi čtyřikrát. Riziko však ještě neznamená osud – děti alkoholiků se automaticky nemusejí stát alkoholiky! Neméně důležitým faktorem je životní styl, společnost, ve které se pohybujete, stres a dostupnost alkoholu. Nicméně vědomí rizika je důležité a vyplatí se mít ho na paměti.

Alkohol je velkou hrozbou pro lidi, kteří začnou pít před čtrnáctým rokem života. Z hlediska statistik jsou pak nejvíce ohroženou skupinou mladí mezi 18 až 29 lety. A z nich zejména dívky. Ženské tělo totiž obsahuje méně vody než mužské, a protože se alkohol po požití mísí v těle s vodou, musí se játra žen při stejné dávce alkoholu vyrovnat s jeho daleko vyšší koncentrací. Obrazně řečeno, je to jako byste nalili totéž množství alkoholu do mnohem menšího kbelíčku s vodou. Nehledě na to, že na ženský organismus má nadužívání alkoholu daleko pustošivější účinek než na mužský.

Zvýšením daní sa trh s pivom nepotopí

Zdroj: ekonomika.sme.sk, 9.9.2010

BRATISLAVA. Ministerstvo financií (MF) SR odmieta obvinenia z toho, že zamýšľaným zvýšením spotrebnej dane z piva, na ktorom sa dohodli štyri koaličné strany, potápa slovenský trh s pivom. "Spotrebná daň z piva sa na Slovensku nezvyšovala od roku 2003 na rozdiel od dane z liehu, ktorá odvtedy stúpla dvakrát, naposledy v apríli tohto roka," uviedol hovorca ministra financií Martin Jaroš v reakcii na medializovanú kritiku zvyšovania spotrebnej dane z piva zo strany pivovarníckych zväzov.

"Je pravda, že od daňovej reformy domáca produkcia piva kontinuálne klesá, no jeho spotreba je prakticky konštantná. Problém pokračujúceho poklesu teda nebude otázkou spotrebnej dane, ale skôr konkurencieschopnosti. MF SR nepredpokladá, že zvýšenie dane približne o 0,04 eura na fľašu spôsobí výpadok na DPH či iných príjmových položkách v štátnom rozpočte," konštatoval. Ako dodal, aj po zamýšľanom zvýšení spotrebnej dane z piva bude alkohol obsiahnutý v tomto nápoji zdanený len polovičnou sadzbou oproti čistému liehu. Ministerstvo financií SR si podľa Jaroša uvedomuje citlivosť akéhokoľvek zvyšovania daní a pozorne načúva všetkým relevantným argumentom. No upozorňuje, že na záchranu verejných financií pred nadmerným zvyšovaním dlhu je nutné prijať ozdravné opatrenia tak na výdavkovej, ako i na príjmovej strane rozpočtu.

Plánované zvýšenie spotrebnej dane na pivo takmer o 50 % ohrozuje všetky pivovary, ale malé pivovary sú ohrozené priam až existenčne, uviedol dnes viceprezident Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPaS) a zástupca pre malé nezávislé pivovary v prezídiu SZVPaS Ján Šimonovič. Ak v súčasnosti tvoria dane z piva približne tretinu jeho ceny, po ich zvýšení budú podľa neho tvoriť takmer polovicu ceny. Navrhovaná spotrebná daň bude pritom dvakrát vyššia ako v ČR či trikrát vyššia ako v Nemecku, čo sú krajiny s najvyššou spotrebou piva. Vyššia daň je už len v severských krajinách a na Britských ostrovoch. Výrobcovia piva preto vyzývajú vládu SR, aby plánované drastické zvýšenie spotrebných daní prehodnotila.


 

 

Abstinenti umírají dříve než lidé holdující alkoholu, potvrzují vědci

Zdroj: novinky.cz, 3.9.2010

Jak praví přísloví, alkohol je metla lidstva, přesto v malém množství zřejmě lidem prospívá. Jak totiž dokazují stále nové vědecké studie, abstinenti umírají dříve, než ti, co se alkoholu nebrání.

Proč je tomu tak? Nový výzkum se snaží tento fenomén vysvětlit.

Texaský tým sledoval po dobu dvaceti let 1824 osob ve věku 55 až 65 let. Během studie zemřelo 69 procent abstinentů, 60 procent pijáků a jen 41 lidí, kteří si občas dají skleničku. Standardní vysvětlení sdružení, například Anonymních alkoholiků, bývá, že se ve statistikách objevují coby abstinenti i vyléčení pijáci, kteří již mají zničený organismus. Nový poznatek zveřejněný v uznávaném vědeckém časopise Alcoholism: Clinical and Experimental Research však naznačuje, že abstinence opravdu zvyšuje riziko smrti, a to i když se vezmou v úvahu bývalí alkoholici. Nepijáci prostě umírají dříve než pijani.

 

Přiměřené množství alkoholu

Mírná konzumace alkoholu, což znamená jedna až tři jednotky alkoholu denně, zdraví prospívá nejvíce. Různé studie podle listu Time Magazine ukazují, že alkohol v přiměřeném množství prospívá srdci, krevnímu oběhu i společenskému životu. Zůstává však otázkou, proč by měla být abstinence nezdravá. Je sice pravda, že část lidí, kteří alkohol nepijí, patří do nižší socioekonomické skupiny. Nepijí, protože si to nemohou dovolit. A je známo, že chudší lidé trpí více stresem. Nová studie však ukázala, že i když se vezme v úvahu finanční situace, počet přátel, podpora ze strany společnosti a celá řada dalších faktorů, abstinenti umírají dříve než osoby, které pijí více než mírně.

 

Alkohol ruší sociální bariéry

Výzkum vedený Charlesem Holahanem na University of Texas at Austin ukázal, že nejčastěji umírají lidé, kteří nepijí (bez ohledu na to, zda dříve alkoholu holdovali). Těžcí pijani umírají méně a lidé, kteří pijí s mírou, mají největší šanci na dlouhý život.

Výsledek výzkumu je pro odpůrce alkoholu šokující. Jeho velká konzumace zvyšuje riziko cirhózy jater i několika typů rakoviny. Přesto se však opilci dožívají vyššího věku než lidé, kteří nikdy nepili. Vědci se domnívají, že vysvětlení možná spočívá v tom, že alkohol pomáhá společenské interakci a ta je zcela zásadní pro psychické i fyzické zdraví.

Více pijte a kuřte, ať pomůžete státu, vyzval Rusy ministr

Zdroj: novinky.cz, 2.9.2010 (zkráceno)

Ruský ministr financí Alexej Kudrin nemá problém s krajany, kteří nadměrně pijí a kouří. Naopak. Ve středu je vyzval, aby se alkoholu a tabáku věnovali ještě více. Vyšší konzumace navýší daňové výnosy, z nichž se hradí sociální služby, zní jeho argument.

„Když vykouříte krabičku cigaret, znamená to, že dáváte více na řešení sociálních problémů, jako je podpora růstu počtu obyvatel, porodnosti a dalších sociálních služeb,“ citovala Kudrinova slova agentura Interfax. „Lidé by měli pochopit, že ti, kdo pijí a kouří, pomáhají státu více,“ řekl.

Agentura AFP poznamenala, že ruská vláda nedávno oznámila zvýšení tuzemské daně na alkohol a cigarety. Daň na cigarety je přitom v Rusku mezi nejnižšími v Evropě. Ministerstvo financí v červnu oznámilo plán více než dvojnásobného růstu daně v příštích třech letech. Konzumace alkoholu i spotřeba cigaret je v Rusku velmi vysoká - kouří 65 procent mužů a v průměru každý Rus ročně vypije 18 litrů alkoholických nápojů, většinou vodky. Alkohol ročně zabije okolo půl miliónu Rusů.


Koníčky dětí: pítí, cigarety, krádeže

Zdroj: Deník Metro (pražské vydání), 3.9.2010 (zkráceno)

Asi byste se divili, čím se české děti baví nejraději. Většina školáků už má zkušenosti s alkoholem, půlka již kouřila a část i kradla. Studie odhalila děsivé statistiky ze základních škol. Žákům nejsou cizí cigarety, alkohol, a dokonce ani krádeže. Může za to zčásti i stát.

Čeští školáci se s tím nemazlí. Skoro 80 procent žáků základních škol holduje alkoholu, víc než polovina jich má zkušenosti s cigaretami a minimálně 20 procent z nich už v obchodech „nakupovalo za pět prstů“. Vyplývá to ze studie, kterou si za účelem zmapování rizikového chování na základních školách nechal vypracovat pražský magistrát. Jak přiznává náměstek Rudolf Blažek, iluze o školácích si snad nikdo nedělal. „Není žádným tajemstvím, že projevy rizikového chování, jakými jsou například konzumace alkoholu a šikana, se u žáků a žákyň základních škol v Praze vyskytují,“ uvedl Blažek. Patologické chování pak souvisí hodně s tím, jak dítě tráví volný čas mimo školu. Není tak nijak překvapivé, že se pro celou třetinu školáků stalo druhou nejčastější aktivitou „potloukání s přáteli“. Ačkoliv další oslovená města podobné statistiky nevedou, nelze se domnívat, že by situace v regionech byla lepší. Dostatečně výmluvná je tři roky stará studie ESPAD, podle které patří čeští školáci co do konzumace alkoholu, kouření a drog mezi evropskou špičku. Podle experta na závislosti Karla Nešpora jsou na vině jednak nedostatečná prevence na školách , mnohem horší je však prý česká cenová politika vlády. “Nezapočítává do ceny alkoholu škody, které alkohol způsobí,“ kritizuje Nešpor.

 

 

Vyšší daň snížila pivovarům výrobu o deset procent

Zdroj: e15.cz (ČTK), 10.8.2010

Českým pivovarům klesla výroba piva v prvním pololetí o deset procent. Odhaduje to výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý. Za celý loňský rok přitom výroba klesla o šest procent. Za hlavní důvod poklesu Veselý považuje lednové zdražení piva v důsledku zvýšení spotřební daně.

„Letos je to vliv spotřební daně, jednoznačně. Naopak tlak ekonomické krize se zlepšuje, například turisté se vracejí,“ uvedl Veselý. Spotřební daň u piva se od ledna zvýšila zhruba o 50 haléřů na půllitr, většina pivovarů následně zdražila půllitr až o korunu. Stát si za zvýšení daně na přelomu roku od pivovarníků vysloužil vlnu kritiky. Vyšší daň prý v konečném důsledku nepřinese slibovaný výnos z daní do státní pokladny, výrobce naopak poškodí.

Podle dřívějšího vyjádření pivovarníků nedávná analýza společnosti PricewaterhouseCoopers prokázala, že po zvýšení spotřební daně u piva o 40 haléřů poklesne spotřeba nápoje v peněžním vyjádření o 1,4 miliardy korun. Pokles spotřeby piva by následně ovlivnil zaměstnanost v pohostinských službách i pivovarech.

To by ve svém důsledku představovalo dodatečné náklady na státní rozpočet ve výši téměř 1,2 miliardy korun, uvedl již dříve pivovarský svaz. Celkově by přitom podle analýzy navýšení spotřební daně u piva státnímu rozpočtu přineslo dodatečné příjmy v rozmezí 43 až 82 milionů korun. Ekonomická krize zasáhla již loni také pivovarství. Tuzemské pivovary v jejím důsledku v loňském roce vyrobily zhruba o šest procent méně piva než v roce 2008. Celkový pokles výroby zhruba odpovídal snížení produkce pro tuzemský trh. Výrazněji klesl vývoz piva, který se snížil o více než desetinu; export tak meziročně klesl poprvé v historii České republiky. Produkce výčepních piv pro český trh klesla loni o desetinu, ležáků se naopak vyrobilo téměř o pět procent více než v roce 2008. Kvůli dohadům s některými pivovary ohledně zveřejňování výsledků svaz za loňský rok nezveřejnil absolutní čísla o výrobě, pouze meziroční index na základě výsledků svých členů. Předloni domácí pivovary uvařily 19,81 milionu hektolitrů piva, což byl druhý nejvyšší výstav v historii po rekordním roce 2007. Podle Veselého vyrobí pivovary nezačleněné do ČSPS ročně zhruba 800 tisíc hektolitrů.

„Po letech růstu zasáhla také český pivovarský sektor krize. Loňský pokles v řádu jednotek procent, kterému se nevyhnula většina českých pivovarů a ani Plzeňský Prazdroj, v důsledku výrazného zvýšení spotřební daně dále eskaloval. Doufejme, že nám bude počasí koncem léta více přát, a že tyto prodeje budou alespoň částečně kompenzovat situaci zkraje roku,“ řekl mluvčí Prazdroje Jiří Mareček. Pokles prodeje piva by nikterak výrazně neměl zasáhnout českobudějovický Budvar. „Jako exportní pivovar si dokážeme kompenzovat případné ztráty z tuzemska na jiných zahraničních trzích,“ uvedla vedoucí marketingového oddělení Budvaru Jana Kubištová. Podle ní zdražení piva kvůli vyšší spotřební dani musí řadu pivovarů citelně zasáhnout. Budvar má s podobným jevem už zkušenosti. „Například v Anglii, kde se daň často zvedá, pozorujeme trend snižování spotřeby piva a přesun zájmu směrem k pivům s nižší stupňovitostí. Ty jsou zdaněny nižší sazbou. Tam, kde ke zvýšení daně v poslední době nedošlo, prodeje našeho ležáku kontinuálně rostou,“ řekla Kubištová.

 

Štamgasti jsou stále mladší

Zdroj: Deník Metro, 9.8.2010

Pravidelní hosté českých hospod se hodně změnili Je jim méně let a u piva nesedí už každý den.

Stereotypní představu hospodského štamgasta jako staršího muže, většinou důchodce, který denně vysedává ve své oblíbené hospůdce, v poslední době narušuje pohled na pravidelné osazenstvo mnoha českých hospod a klubů. Zvláště ve větších městech si trávení volného času v těchto podnicích oblíbili i velmi mladí návštěvníci. To podle sociologů souvisí s odklonem české společnosti od individualismu devadesátých let k současnému kolektivnějšímu způsobu života. „Dnes se na rozdíl od nedávné minulosti stávají štamgasty i mladí lidé, ale v jiném typu podniků než v klasických hospodách,“ řekl sociolog Jiří Vinopal ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, kde se tímto tématem zabývá.

Mladí štamgasti – lidé mezi 18 až 35 lety – na rozdíl od těch tradičních se ve svých oblíbených podnicích zastaví pouze jednou dvakrát za týden, ale i třeba jen jednou za měsíc. Jinak mají mnoho dalších zálib. „Rozhodně to nejsou žádní hospodští povaleči, kteří by neměli nic jiného na práci než sedět celý den u piva,“ zdůraznil majitel klubu a pivnice Lalibela v Praze na Smíchově Petr Brumlich.

"Zelená" se vrací do módy, její spotřeba prudce roste

Zdroj: tyden.cz, 9.8.2010 (zkráceno)

"Dám si sedm piv a jednu zelenou," zpívá v legendární písni skupina Tři sestry. "Zelené" neboli peprmintovému likéru dává přednost stále více lidí i v současnosti. Důvodem je to, že se likér hodí k pivu a je levný, což je zvlášť silný důvod v době krize.

Češi v posledních čtyřech letech proto výrazně více pijí "zelenou". Její zakladatel a největší výrobce, plzeňský Stock, je nyní na hranici výrobních možností. Prodeje kultovního likéru českých hospod vzrostly loni meziročně o desetinu na 1,7 milionu litrů, dva roky předtím se zvyšovaly o 16 a 36 procent, řekl obchodní ředitel Richard Švéda. Letošní nárůst prodejů peprmintky o patnáct procent hlásí i Granette, druhá největší likérka v ČR. Podle Švédy je v posledních letech nejen mezi mladými citelný "retrotrend", a to nejen u alkoholu. "Lidé rádi hledají hodnoty z minulosti a požadují také retrodrinky," dodal. Stock peprmintku v Česku před desítkami let zavedl. V posledních letech se často míchá s fernetem, griotkou, ale také s mlékem a pivem. Lidé letos nechtějí tolik utrácet a nakupují více lihoviny s nižším obsahem alkoholu a nižší cenou kolem sto korun," řekl ředitel Granette Pavel Kadlec.

 

 

Pivo je dietnější než víno

Zdroj: dama.cz, 5.8.2010

Většina lidí věří, že nejdietnější z alkoholických nápojů je bílé víno a že jedním

z nejhorších je naopak pivo. Ovšem jsou to jen domněnky, které s realitou nemají pranic společného. Profesor Charlie Bamforth ze Severní Karolíny naopak tvrdí, že pivo je nápojem nejdietnějším. A čím je méně alkoholické, tím lépe. Pivo vede o dost i před bílým vínem. Ovšem má to jeden háček, pivo je dietnější jen tehdy, je-li ho vypito ve stejném objemu jako vína. Jinak řečeno, tři deci bílého vína jsou mnohem kaloričtější než třetinka piva. Ale když někdo tři deci vína nahradí třemi půllitry piva, kalorický obsah se vyrovná zvýšením objemu.

 

Jisté ovšem je, sklenice suchého bílého vína obsahuje v průměru 131 kalorií, což je o 46 více než stejný objem piva, to obsahuje v průměru 85 kalorií. A kdo tedy vymění víno za pivo, ovšem musí vypít stejný objem, může omezit příjem kalorií a zhubnout. „Po celá léta bylo pivo očerňováno jako nápoj způsobující obezitu. Hlavním zdrojem kalorií v alkoholických nápojích je ale alkohol sám. Čím méně ho je, tím lépe. A protože pivo obsahuje alkoholu nejméně, je také nejméně kalorické,“ tvrdí profesor Bamforth s tím, že nejhodnější je slabě alkoholické světlé pivo. Čím alkoholičtější a tmavší je, tím hůře.

 

Víkendové pařby škodí mozku, zjistili vědci

Zdroj: odhaleno.cz, 6.8.2010 (výtah z článku)

Alkohol a tanec až do rána. To vše ničí váš mozek.

Víkend asociuje v člověku řadu aktivit, většina lidí ho pojí především se slovem odpočinek. Ať už je aktivní či pasivní, měl by být podpořen kvalitním a dlouhým spánkem. Kdo o víkendu večírkuje, ponocuje a nespí alespoň deset hodin, škodí svému mozku. Víkend sice využívá k oslavám, večírkům a jiným druhům alkoholem podpořené zábavy většina pracující populace, odborníci z Cambridge ale varují: Škodíte tak svému mozku a snižujete jeho výkonnost i kapacitu.

 

Kdo chce naopak v pondělí do práce nastoupit pln síly a energie s maximálně výkonným mozkem, měl by si o víkendu dopřát kvalitní ničím nerušený spánek a to v délce deset hodin za jednu noc.

 

 

Jedno pivo za volantem mohou lidé zapřít, test je neprůkazný

Zdroj: novinky.cz, 3.8.2010

Zatloukat, zatloukat a zase zatloukat! Právě tak se lze podle expertů vyhnout postihu za mírné popíjení za volantem. České zákony sice vyznávají nulovou toleranci alkoholu u řidičů, ovšem do hladiny 0,24 promile je hodnota bez dalších důkazů neprůkazná.

S jedním vypitým pivem se tak lze vyhnout postihu, pokud se řidič ke konzumaci sám nepřizná. „Klientům radím, aby na místě odmítli vypovídat a nic nepodepisovali,“ prozradil Právu dopravní expert Milan Bělka, sám zastánce nulové tolerance alkoholu za volantem. Při naměřených hodnotách do 0,24 promile alkoholu v dechu totiž úřady ve správním řízení přestupky odkládají jako neprůkazné, a záleží tak hlavně na řidiči, zda se ke konzumaci alkoholu před jízdou sám přizná. Policii i úřadům navíc minulý týden zamotalo hlavu závazné stanovisko ministerstva zdravotnictví, podle kterého obsah alkoholu v krvi do 0,24 promile (tedy zhruba jedno vypité pivo) nemá na chování řidiče žádný vliv, jak upozornily Lidové noviny. 
„Interpretace, že byla prolomena nulová tolerance alkoholu u řidičů, je nesmyslná,“ rezolutně prohlásil ředitel dopravní policie Leoš Tržil. Zároveň ale připustil, že k jistým změnám v policejní praxi může skutečně dojít. „Stanovisko ministerstva zdravotnictví zčásti koresponduje s dnešním postupem správních orgánů s tím, že samotná dechová zkouška do hodnoty 0,24 promile nemusí být průkazná z hlediska ovlivnění řidiče,“ podotkl Tržil.

A protože magistráty přestupky řidičů s touto hodnotou naměřeného alkoholu odkládají, připustil dokonce, že už samotní policisté tyto přestupky úřadům předávat nebudou. „Záleží na tom, jak své kroky vyladíme s ministerstvem dopravy. Ale prakticky by to mohlo dopadnout tak, že by policejní orgán věc do správního řízení ani nepostupoval,“ řekl Právu Tržil.

Jsou třeba další důkazy. Dosavadní praxe totiž vypadá tak, že naměřená hodnota do 0,24 promile neobstojí v přestupkovém řízení jako důkaz sám o sobě. Policisté musí buď dokázat, že se řidič slovy ředitele Tržila „choval divně“, nebo se k požití alkoholického nápoje přímo přiznal.

To potvrdil i mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský. „Každý případ se posuzuje individuálně, přičemž dechový test na policejních testerech je jen jedním ze způsobů, jak policie zjišťuje přítomnost alkoholu. Kromě krve a dalších, řekněme vizuálních kontrol, mají i další testy včetně rozhovoru s řidičem a jeho případným přiznáním,“ podotkl Ptačinský.

Odborníci ministerstva dopravy a dopravní policie se v pondělí sešli právě nad problémem, co vlastně stanovisko ministerstva zdravotnictví znamená.

„Rozhodně nejde o povolení malého piva nebo jakéhokoli množství alkoholu za volantem. Je to lékařský názor, co alkohol v tomto množství dělá s tělem, že tato hodnota neovlivňuje řízení. I tak ale zákon říká, že u nás platí nula, a přes to nejede vlak,“ dodal Ptačinský.

Podle advokáta Michala Šalomouna, který řidiče často zastupuje, může stanovisko ministerstva zdravotnictví postavení přestupců značně posílit. „Je to ale běh na dlouhou trať. Všechny správní orgány jsou naučeny rozhodovat s nulovou tolerancí,“ uvedl Šalomoun. Podle něj je zapotřebí, aby konkrétní sporné případy dospěly až k soudům a ty zformulovaly závazný právní názor.

„Nemyslím, že by se to zlomilo ve správním řízení. Změnit by to mohlo zřejmě až nějaké rozhodnutí Nejvyššího správního soudu,“ dodal advokát.

 

Američania popíjajú najviac za posledných 25 rokov

Zdroj: sme.sk, 4.8.2010

NEW YORK. Počet Američanov, ktorí si doprajú pivo či pohár vína, je najvyšší za posledných 25 rokov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Gallupovho inštitútu, zverejnených v utorok.

Až 67 % z 1020 dospelých respondentov uviedlo, že pije alkohol. Pritom 41 % by uprednostnilo pivo. Podľa prieskumu sú ľudia, ktorí neodmietnu alkohol, vzdelanejší a zdravší ako abstinenti.

 

Obyvatelia amerického pobrežia Atlantického a Tichého oceánu väčšmi preferujú víno ako v iných častiach USA. Na Stredozápade zas "letí" pivo.

Celkovo chlapi skôr uprednostnia pivo, ženy zas víno. Prieskum tiež ukázal, že približne 22 % mužov a 21 % žien si najradšej vychutná likér.

 

Alkohol může omezit rizika revmatoidní artritidy

Zdroj: ceskenoviny.cz (ČTK), 28.7.2010

Pravidelná konzumace alkoholu může snížit závažnost revmatoidní artritidy, což je chronické onemocnění projevující se záněty kloubů a otoky, a také riziko postižení touto chorobou. To jsou závěry studie britských vědců, kteří ale nepopírají negativní dopad nadměrného pití alkoholu na organismus. Vědci pod vedení Gerryho Wilsona z univerzity v Sheffieldu zkoumali 873 pacientů trpících revmatoidní artritidou, které srovnali se skupinou 1004 lidí bez této choroby. Ptali se jich, jak často v minulých měsících pili alkohol, zrentgenovali je a udělali jim krevní testy.

 

Vyšetřili taky jejich klouby. "Pacienti, kteří pili alkohol nejčastěji, vykazovali méně závažné příznaky než ti, kdo nepili vůbec nebo jen vzácně," uvádí hlavní autor studie, revmatolog James Maxwell.
"Rentgenové snímky prokázaly menší poškození kloubů, krevní testy ukázaly nižší hladinu zánětů, projevily se u nich menší bolesti kloubů, menší otoky a postižení," dodal. Je to první studie, která ukazuje, že konzumace alkoholu může snížit závažnost postižení člověka.

Vědci zjistili, že u těch, kdo nepili alkohol, byla čtyřikrát větší pravděpodobnost postižení touto chorobou než u lidí, kteří pili alkohol více než deset dní v měsíci. Riziko se snižovalo v přímém poměru k frekvenci pití. Britští vědci analyzovali jen frekvenci pití alkoholu, a nikoli vypité množství. Jejich výsledky ale potvrzují závěry předchozího průzkumu provedeného ve Skandinávii, který hodnotil rizika nemocí s ohledem na množství vypitého alkoholu. Nebylo jasně zjištěno, jak alkohol působí na závažnost postižení nebo na pravděpodobnost onemocnění touto chorobou.

"Alkohol snižuje aktivitu imunitního systému a to by mohlo ovlivňovat způsob, jakým se vyvíjí revmatoidní polyartritida, která je autoimunitní chorobou," řekl Maxwell. Omezení závažnosti symptomů by se dalo vysvětlit také protizánětlivými a analgetickými účinky alkoholu.

V Itálii začala platit nová pravidla na silnicích

Zdroj: rozhlas.cz, 30.7.2010 (zkráceno)

V Itálii platí od dneška nová pravidla silničního provozu. Nejdůležitější novinky se týkají alkoholu, který je spolu s únavou a nepozorností hlavní příčinou smrtelných nehod na italských silnicích. Podle nových norem, řidiči autobusů, taxíků a kamionů nesmějí mít v krvi absolutně žádný alkohol. Pro všechny ostatní řidiče platí dosavadní limit půl promile, ale razantně se zpřísní tresty pro řidiče, kteří tento limit překročí. Od desáté hodiny večer se nesmí prodávat alkohol v autogrilech a od tří do šesti ráno ve všech nočních podnicích.

 

 

 

 

USA: Hledání nových přístupů k vojákům zneužívajícím léky

Zdroj: Reuters Health

Američtí vládní experti hledají nové možnosti léčby členů amerických vojenských jednotek v Iráku a v Afghánistánu, kteří po návratu do vlasti trpí různými posttraumatickými stresovými stavy a mají problémy s alkoholem. Dr. Thomas Kosten, vedoucí oddělení záležitostí veteránů na ministerstvu obrany, uvedl, že mnoho vojáků z vracejících se vojenských jednotek nadměrně konzumuje alkohol, kouří cigarety ve dvakrát větším množství než je obecná úroveň v populaci a 3% z těchto osob jsou závislá na lécích proti bolesti.

Velká Británie: Potíže s chováním ve škole mohou vést k celoživotním problémům s  duševním zdravím

Zdroj: ScienceDaily

Studie publikovaná v britském Medical Journal uvádí, že dospívající lidé, kteří se špatně chovají ve škole, budou mít pravděpodobněji než ostatní v pozdějším věku problémy s duševním zdravím a někteří z nich budou nadměrně konzumovat alkohol. Tato zjištění se opírají o průzkum provedený u více než 3.500 jedinců v rámci aktivit britské Rady pro lékařský výzkum.

Španělsko: Alkohol konzumuje o víkendu až 65.4% mladých lidí, 17% z nich přes míru

Zdroj: Noticiasdenavarra

Studie IEN uvádí, že konzumace alkoholu je rozšířená napříč celou populací, ale příležitosti spojené s konzumací alkoholu nejsou rovnoměrně rozděleny mezi pracovními dny a víkendem. Spotřeba alkoholu se "překrývá" s volným časem - podle zjištění se od pondělí do čtvrtka zdržuje konzumace alkoholu 73.5% obyvatel zatímco od pátku do neděle jen 47,4% obyvatel. V případě mladých lidí ve věku mezi 15 až 24 lety jich 65.4% konzumuje alkohol většinou o víkendu a 17,3% z nich v takovém množství, že to může ohrozit jejich zdraví. Muži konzumují více alkoholu než ženy. Procento mužů, kteří v průběhu každého týdne (v pracovních dnech) konzumují nějaký alkoholický nápoj, je více než dvojnásobné oproti procentu žen konzumujících alkoholické nápoje ve stejném období (37.2% mužů oproti 15.9% žen). O víkendu se ale tento poměr mění a zejména se procento konzumujících alkohol výrazně zvyšuje – 66,7% mužů a 38,6% žen zkonzumuje o víkendu nějaký alkoholický nápoj.

Podle této studia jsou nejvíce konzumovanými alkoholickými nápoji víno a pivo, na třetím místě pak nápoje míchané. Míchané nápoje jsou pak výrazně nejpopulárnější mezi osobami mladšími 34 lét, které konzumují alkohol především o víkendu. Data z této studie IEN se shodují se s údaji dříve zjištěnými v obdobných sociologických průzkumech.


 

 

Čechům alkohol chutná, závislých stále přibývá

Zdroj: novinky.cz (Právo), 16.7.2010 (zkráceno)

Češi mají alkohol rádi. Chutná jim tolik, že zhruba 700 tisíc lidí je na něm už závislých. To je dvakrát víc, než se dosud uvádělo. Dokonce nejnovější výzkum ukázal, že alkoholu holduje bezmála půldruhého miliónu lidí.

„Dříve jsme měli zhruba 300 tisíc lidí závislých na alkoholu. Dnes je jich až 700 tisíc. Přitom mužů je dvakrát víc než žen, ale ženy je rychle dohánějí,“ říká doktor Petr Popov, primář oddělení pro léčbu závislosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Každoročně se přímo ze závislosti na alkoholu ústavně léčí asi 30 000 lidí, z nichž 11 000 je hospitalizováno.

Jestliže v roce 1989 každý Čech v průměru zkonzumoval 8,2 l čistého lihu za rok, pak v roce 2008 (poslední statistická data) to už bylo 10,4 litru. To je zhruba stejně jako v roce 2007. Každý občan, včetně nemluvňat, tak v roce 2008 vypil 156,6 l piva a k tomu 18,5 l vína a ještě 8,1 litru 40procentní lihoviny.

"Jsou to bezesporu velmi vysoká čísla, ukazující, že Česko by mělo rázně zakročit proti pití alkoholu,“ tvrdí doktor Karel Nešpor, národní koordinátor Evropského akčního plánu o alkoholu Světové zdravotnické organizace, který je zároveň primářem Psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích. „Alkohol člověku škodí, i když ho pije v malých dávkách,“ soudí Nešpor. Podle něj kdo začne pít už v raném věku, rychleji si poškodí zdraví. Kdo pije trvale a hodně, zadělává si na vážná chronická onemocnění, která v konečném stadiu způsobí smrt. Na nemoci způsobené chronickým pitím alkoholu ve velkých dávkách zemře v ČR ročně asi 4000 mužů a 2000 žen. Podle Nešpora alkohol způsobuje cirhózu jater, duševní poruchy, rakovinu ústní dutiny a další nemoci. Mužům dlouhodobé pití může způsobit i impotenci. Navíc je alkohol kalorický a jeho pití vede k obezitě.

Zvlášť nebezpečný je pro těhotné ženy, protože má vliv na plod. Narozené děti pak mají nižší porodní váhu a jsou mnohem náchylnější k infekcím.

Jenže mezi lékaři není zase tak jednoznačný názor na alkohol. Všichni se sice shodují v tom, že ho v žádném případě nemají pít děti nebo mladiství, ale kardiologové oceňují jeho přínos pro ochranu srdce a cév. Samozřejmě jen v dávkách malých, působících jako lék. Docent Miloš Táborský, šéf kardiologické kliniky olomoucké fakultní nemocnice, soudí, že v malých dávkách prospívá kardiovaskulárnímu systému.

„Umírnění konzumenti alkoholu jsou na tom z hlediska ochrany srdce a cév lépe než abstinenti. V menší míře je postihují infarkty, ucpávání cév a další. A to proto, že alkohol má i spektrum prospěšných látek. Nejzdravější je přírodní víno, obsahující resveratrol, který právě chrání cévy,“ soudí docent.

 

Je však těžké určit, kde je hranice rozumného pití, které zdraví spíše prospívá. Světová zdravotnická organizace uvádí, že je to zhruba 20 g absolutního alkoholu pro muže a 10 g pro ženy denně. Mnozí lékaři s tím ale nesouhlasí. Přitom 20 g znamená jedno pivo nebo 2 dcl suchého vína denně. Docent Táborský si myslí, že „pro zdraví člověka je nejprospěšnější víno. Muž ho může vypít 3 dcl zhruba 3 až 5krát týdně, žena 2 dcl“.

Podle evropských statistik, které ale nejsou jednotné, a proto se nemohou brát za bernou minci, Češi patří spolu s Brity, Dány a Iry k národům, které v Evropě pijí nejvíc. Smutné je, že alkoholu holdují i děti a dospívající. Výjimkou nejsou ani sedmiletí caparti, kterým při různých rodinných oslavách rodiče dovolí nejen pít pivo, ale i ochutnat víno. V dospívání pak alkoholu rychleji podléhají. Primář Nešpor tvrdí, že ochrana nejen dětí, ale vůbec všech obyvatel vůči alkoholu je v ČR nedostatečná, alkohol je běžně dostupný a laciný, prodejci nedodržují zákaz prodeje do 18 let a povolením reklamy na alkohol, která je velmi agresivní a nápaditá, stoupá zvlášť u mladých chuť na něj. Tvrdí, že reklama na alkohol by se měla zakázat, protože jedině tak ochráníme děti a mládež.

Alkohol – plus

· Kontrolovaná, nenárazová konzumace přiměřeného množství kvalitního a vhodného druhu alkoholického nápoje jakožto prevence působí na cévně-srdeční systém příznivě.

· Bylo prokázáno, že úplná abstinence je – ve smyslu souvislosti s rizikem úmrtí na následky kardiovaskulárního onemocnění – srovnatelná s nadužíváním alkoholu.

· Pivo obsahuje sacharidy, bílkoviny, vitamíny, biogenní prvky, ionty, všechny vitamíny skupiny B, stopové prvky a minerály, především hořčík, draslík, fosfor, křemík, zinek, balastní látky podporující trávení. Pozitivum tohoto nápoje spočívá především v příznivém vlivu na hladinu vysokodensitního, tzv. HDL cholesterolu v krvi, který působí proti kornatění tepen.

· Pivo také podporuje krevní oběh a napomáhá snižování vysokého krevního tlaku. Negativem piva všeobecně je obsah velkého množství energie (sacharidů cca 400–500 kcal v 1 l nápoje). Často se pije ve větším množství, což pro organismus znamená velké množství tekutin, které zatěžuje kardiovaskulární aparát.

· Víno je podle většiny lékařských odborníků nejvhodnější druh alkoholu. Kromě alkoholu obsahuje fenoly, tedy látky tvořící skupinu sloučenin, z nichž jsou významné flavonoidy spadající do skupiny antioxidantů. – Flavonoidy tím, že vážou molekulární kyslík, pomáhají redukovat tvorbu okysličeného lipoproteinu, který je hlavní příčinou kornatění tepen a vzniku trombóz. – Fenol zvaný resveratrol snižuje hladinu škodlivého LDL cholesterolu.

· Tento fenol-antioxidant nenajdeme v žádné potravině, pouze ve víně. LDL cholesterol způsobuje předčasnou aterosklerózu, jež je zase příčinou ucpávání cév. – Resveratrol zároveň zvyšuje podíl potřebného HDL cholesterolu, který brání vývoji srdečně-cévních chorob. Alkohol ve víně snižuje shlukování krevních destiček a působí také na další faktory způsobující ucpávání tepen.

· Destiláty jsou pro organismus nejméně prospěšné. Pozitivum je na úrovni cévní stěny, protože má krátkodobé vazodilatační účinky (proti srážlivosti krve) v důsledku přítomnosti samotného alkoholu. Dlouhodobé pití destilátů vede k rakovině jater, vředové chorobě žaludku a dvanáctníku.

Alkohol – mínus

· Zdravotní důsledky nadměrného pití alkoholu jsou velmi vážné, ohrožují zdravotní stav člověka a mohou vést i ke smrti.

· Vznik jaterní cirhózy.

· Negativní vliv na onemocnění metabolického rázu (diabetes mellitus – cukrovka).

· Prohloubení kardiovaskulárních onemocnění, např. „alkoholická“ dilatační kardiomyopatie, což je degenerativní onemocnění, při kterém dochází k rozšíření srdečních dutin a k zeslabení srdečních stěn.

· Vznik jícnových varixů, neboli jícnových „křečových“ žil.

· Zánět slinivky břišní.

· Rakovina jícnu, jater, tlustého střeva.

· Akcelerace vysokého krevního tlaku.

· Prohloubení srdečního selhání.

· U žen vyšší výskyt rakoviny prsu.

· Poškození mozku, které může být nevratné.

· Psychické poruchy, rozpad osobnosti.

· Poruchy centrálního nervového systému.


Rusko zakázalo alkohol za volantem

Zdroj: novinky.cz, 14.7.2010

Horní komora ruského parlamentu ve středu schválila změny v zákonech, které zakazují řídit motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Až dosud měli řidiči v Rusku povoleno 0,3 promile alkoholu v krvi. Zákon ještě musí podepsat prezident Dmitrij Medvěděv, který změnu sám navrhl v zájmu zlepšení bezpečnosti na silnicích.

 

"Alkohol za volantem je třeba zakázat úplně. Nejsme prostě ještě připraveni na to, abychom dovolili minimální, takzvané organické množství alkoholu v krvi, protože to bohužel mnoho lidí provokuje jen ke skutečné opilosti před řízením," vysvětlil před časem Medveděv.

 

Dosud povolená hranice alkoholu v krvi odpovídala jednomu pivu, anebo sklence vína, či "malému panáku" vodky. Problém byl však v tom, že při pití mnozí Rusové neznají míru, jak připustil i šéf státu.

 

V množství dopravních nehod Rusko podle agentury ITAR-TASS na světě předčí jen Egypt a Ukrajina, přičemž každou čtrnáctou havárii způsobí opilý řidič. Loni vinou opilých řidičů zahynulo více než 2000 Rusů a dalších 18 000 utrpělo zranění. Strážníci při kontrolách každým rokem zadrží milión řidičů pod vlivem alkoholu.

 

Inflace v eurozóně v červnu klesla, dosáhla 1,4 procenta

Zdroj: tn.cz, 14.7.2010

Evropský statistický úřad Eurostat podle očekávání potvrdil pokles meziroční inflace v eurozóně na 1,4 procenta. Ve středu o tom informoval Eurostat na svých stránkách. Inflace v eurozóně v květnu letošního roku dosáhla 1,6 procenta. Jedná se tedy o pokles o dvě desetiny procenta. Meziměsíčně pak inflace stagnovala.

Zdražil tabák a alkohol, levnější je telekomunikace a kultura. Spotřebitelé v eurozóně si meziročně nejvíce připlatili za dopravu (3,9 procenta), alkohol a tabák (3,7 procenta). Naopak klesla cena rekreace a kultury (o 0,2 procenta) a telekomunikací (o 1,1 procenta).

 

 


Alkohol je problém a každé pohlaví se s ním vyrovnává jinak. U žen je mnohem těžší rozeznat závislost, tvrdí vědci z USA.

Muži a ženy reagují na alkohol odlišně. U mužů se častěji objevují sklony k řetězovému popíjení a k fyzickým konfliktům, zatímco ženy se cítí provinile a upadají do depresí.

Bezpečné množství neexistuje, protože každý je jiný. Obecně se však doporučuje jako maximální denní dávka pro muže čtyři jednotky alkoholu, zatímco ženy by neměly vypít více než tři jednotky. Jedna jednotka odpovídá deseti mililitrům čistého alkoholu, přičemž půllitr piva obsahuje přibližně dvě jednotky. Stejné množství jednotek má v sobě i jeden "panák" tvrdého alkoholu.

 

Proč mají ženy pít méně? Protože stejná dávka alkoholu vyvolává u žen vyšší hladinu alkoholu v krvi než u mužů. Důvody jsou dva:

 

· nižší obsah celkové tělesné vody (alkohol se tak ředí v menším objemu tekutiny)

· nižší aktivita enzymu, který se uplatňuje při odbourávání alkoholu

Tradičně býval počet alkoholiků vyšší mezi muži. Tým doktorky Penny E. Nicholové z Minnesotské univerzity v Minneapolis však upozorňuje, že toto zkreslení mohla vyvolat "mužsky pojatá" kritéria při stanovování diagnózy.

Při posouzení celkem 105 příznaků, symptomatických pro alkoholismus, se jich mezi muži a ženami liší plná třetina.

 

Většina dosavadních výzkumů na toto téma byla zaměřena především na problémy projevující se navenek. Příkladem jsou právě otázky na agresivní chování, dlouhodobé pití a podobně. Pro ženský alkoholismus je však po relativně dlouhou dobu spíše typické narůstání vnitřních problémů. Proto se prý mnoho případů na alkoholu závislých žen vůbec nedostalo do záznamů. Jejich projevy jsou prostě jiné.

Podle všeho však ženy v populaci alkoholiků tvoří celou jednu třetinu. Je proto dobré si připomenout:

· Ženy dosahují vyšší hladiny alkoholu v krvi při stejné dávce

· Závislost na alkoholu se u žen rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu

· Zdravotní problémy jsou u žen častější a nastávají dříve (jaterní onemocnění, hypertenze, rakovina prsu, fraktury krčku femuru, duševní onemocnění atd.)

· Zvýšené riziko rakoviny prsu je specifickým rizikem nadměrného požívání alkoholu

u žen a je zjistitelné už při relativně nízkých dávkách alkoholu

· Alkohol má u žen méně předvídatelné účinky, zejména v kombinaci s léky

· Žena pod vlivem alkoholu nebo drog je častěji vystavena násilí a sexuálně zneužita

· Pití alkoholu se děje častěji tajně a o samotě

· Ženy s “mužským” zaměstnáním mají vyšší spotřebu alkoholu a jsou více ohroženy

· Návykové látky v těhotenství s sebou nesou četná rizika pro dítě


Izrael zakázal noční prodej alkoholu a pití na ulici

Zdroj: aktualne.cz, 23.7.2010

Jeruzalém - Izraelský parlament (Kneset) velkou většinou hlasů schválil zákon, který po celé zemi zakazuje prodej alkoholických nápojů mezi jedenáctou hodinou večer a sedmou ráno.

Zákaz se vztahuje na obchody, stánky a benzínové čerpací stanice. Neplatí pro restaurace a bary. Kdo zákon poruší, dostane pokutu devět tisíc šekelů (přes 45 tisíc korun). Při opakovaném porušení přijde majitel obchodu o licenci. Policie může na základě nového zákona také od jedenácti večer do sedmi ráno zabavit alkoholické nápoje, konzumované na veřejnosti a vylít obsah sklenic, lahví či plechovek.

Premiér Benjamin Netanjahu návrh odůvodnil neúměrným pitím alkoholu mezi mladými Izraelci. "Jsme na počátku epidemie, je třeba to zastavit. Izrael tento zákaz potřebuje," uvedl premiér, který zákon nazval „národním bojem proti alkoholismu." Zákon rovněž zakazuje prodej alkoholických nápojů osobám mladším jedenadvaceti let namísto dosavadních osmnácti.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je Izrael na druhém místě v konzumace alkoholu dětí do jedenácti let. Podle čísel WHO je na tom hůře než Izrael jen Ukrajina. Více než polovina Izraelců ve věku patnácti až sedmnácti let pravidelně pije alkoholické nápoje. Vláda proto také zvažuje omezení nebo úplný zákaz reklamy na alkohol.

 

 

 

Prieskum: Väčšina Slovákov netoleruje alkohol za volantom

Zdroj: aktualne.sk, 20.7.2010 (výtah z článku)

Európska komisia chce prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti na európskych cestách. Odhaduje sa, že keby všetci používali pri jazde bezpečnostné pásy, dodržiavali rýchlostné limity a nešoférovali pod vplyvom alkoholu, každý rok by sa mohlo na európskych cestách zachrániť až 12-tisíc ľudských životov.

Európska komisia uskutočnila prieskum zameraný na zistenie otázky o bezpečnosti cestnej premávky medzi občanmi 27 členských štátov EÚ.

Za hlavný bezpečnostný problém považuje 94 % občanov EÚ šoférovanie auta pod vplyvom alkoholu. Slováci sú voči tomuto problému stavajú prísnejšie ako priemerný Európan. Alkohol za volantom netoleruje až 96 % občanov Slovenska.

 

Na opačnom konci sú Íri, kde až tretina občanov nepovažuje alkohol za volantom za vážny problém.

 

 

 

Mexiko: Snižování věku u mladých lidí, kteří  začínají konzumovat alkohol

Zdroj: La Jornada

Podle údajů z Centra ingtegrace mladistvých se věk dospívajících lidí v Mexico City, kteří začnou konzumovat alkohol, drogy a tabák, snižuje. Podle informací z této veřejné instituce se o 44.,6% zvýšil počet mladistvých ve věku 15 až 19 let, kteří zažili jejich první střetnutí s alkoholickými nápoji, o 50% počet stejně starých mladistvých, kteří se zapletli s drogami a o 38% procent činí zvýšení počtu mladistvých, kteří začali v tomto věku kouřit (porovnávané období neuvedeno).

Místní zástupce paní Estelaa Damián Peraltaa uvedla tato čísla v kontextu kampaně prevence s názvem „Chlapci a děvčata proti návykům.

 

USA: Mejdany s popíjením alkoholických nápojů zvyšují riziko přenosu HIV, říká zpráva

Zdroj: Crain's New York Business

Podle zprávy uveřejněné zdravotním oddělením radnice města New York existuje u častých návštěvníků různých mejdanů a akcí s nadměrným popíjením alkoholických nápojů větší pravděpodobnost nakažení virem HIV, než u osob, kteří takto alkohol nekonzumují. Přibližně 15% obyvatel New Yorku říká, že oni se takovýchto "alkoholických" mejdanů účastní nejméně jednou za měsíc a podle městského zdravotního komisaře Dr. Thomase Friedkina oni nezvažují jiná rizika přidružená s těmito akcemi, než nebezpečí poranění nebo dopravní nehody. Podle studie se ale přibližně 40% těchto akcí s nadměrnou konzumací alkoholu účastnili homosexuálně orientovaní lidé, kteří uvedli, že měli 5 nebo více sexuálních partnerů za rok. Další část zprávy pak uvádí porovnání vztahu mezi mladými navštěvujícími mejdany spojené s nadměrnou konzumací alkoholických nápojů a riskantním sexem. Více než 25% z nich ohlásilo vícenásobné sexuální partnery, na rozdíl od 11% mladistvých, kteří takto alkohol ve větší míře nekonzumují. Rovněž tak jen 60% takto konzumujících alkohol používá antikoncepci, na rozdíl od 72% mladých, kteří alkohol pijí v rozumné míře a obdobné akce nenavštěvují.

 

Velká Británie: Děti koketující s alkoholem a drogami

Zdroj: Daily Mail

Průzkum provedený agenturou OFSTED u 150,000 děti ve věku 10 až 15 let odhalil, že děti požívající již v tomto věku alkohol nebo zkoušející drogy převažují ve venkovských oblastech a na předměstích měst než v centrálních částech měst. Průzkum zahrnul mladé lidi uvedeného věku, kteří byli pod vlivem alkoholu nebo vzali drogy alespoň dvakrát v minulých čtyřech týdnech nebo byli opilí nebo experimentovali s drogami nejméně jednou v jejich životě. Průměr těchto mladistvých je v Londýně 6,1 %, na předměstích a ve venkovských oblastech západní Berkshire je to 13.2% a v Richmond-upon-Thames 13.4%. Nejvyšší procento těchto mladistvých požívajících podle nastavených parametrů průzkumu alkohol a beroucích drogy se nachází v St Heslensy, blízko Liverpoolu, celých 17,7% a v Calderdale, západní Yorkshire, a to 17.2%.


 

Cenová mapa Evropy: Kolik stojí jídlo, alkohol a cigarety

Zdroj: aktualne.centrum.cz, 28.6.2010 (výtah z článku)

Brusel - Pokud se chystáte na dovolenou do Bulharska a váš zájezd nezahrnuje jídlo, s vozením konzerv se nemusíte obtěžovat. Jídlo je totiž v Bulharsku levnější než v České republice. A to stojí nealkoholické nápoje a jídlo v Česku méně než je průměr Evropské unie. Celkově je Česká republika pátá nejlevnější členská země. Údaje zveřejnil Eurostat, který cenovou hladinu zkoumá. Mezi nejdražší země patří všechny Skandinávské státy, levno je v Pobaltí a nejlevněji v Polsku. Na přehledné mapě najdete, o kolik procent nižší nebo vyšší než je unijní průměr jsou ceny potravin a nealko nápojů, alkoholu a tabáku v jednotlivých členských státech…:

Belgie – mírně nad průměrem EU / alkoholické nápoje: + 1 %

Bulharsko – jedna z nejlevnějších zemí / alkoholické nápoje: - 23 %

Česká republika – páté nejnižší ceny / alkoholické nápoje: - 11%

Dánsko – nejdražší země Unie / alkoholické nápoje: + 35 %

Estonsko – levnější krom alkoholu / alkoholické nápoje: + 6 %

Finsko – jeden z nejdražších států / alkoholické nápoje: + 70 %

Francie – nad průměrem Unie / alkoholické nápoje: - 5 %

Irsko – nejdražší tabák v Unii/ alkoholické nápoje: + 67 %

Itálie – mírně nad průměrem Unie / alkoholické nápoje: + 13 %

Kypr – dražší alkohol, levný tabák / alkoholické nápoje: + 19 %

Litva – jedna z nejlevnějších zemí / alkoholické nápoje: - 1 %

Lotyšsko – levné jídlo a tabák, dražší alkohol / alkoholické nápoje: + 18 %

Lucembursko – unijní průměr / alkoholické nápoje: - 4 %

Maďarsko – ceny nižší než průměr / alkoholické nápoje: - 16 %

Malta – unijní průměr / alkoholické nápoje: - 2 %

Německo – mírný nadprůměr / alkoholické nápoje: - 9 %

Nizozemsko – unijní průměr / alkoholické nápoje: - 1 %

Polsko – nejlevnější stát Unie / alkoholické nápoje: - 11 %

Portugalsko – levnější než unijní průměr / alkoholické nápoje: - 14 %

Rakousko – jídlo je dražší než průměr / alkoholické nápoje: - 5 %

Rumunsko – druhá nejlevnější země EU / alkoholické nápoje: - 30 %

Řecko – unijní průměr / alkoholické nápoje: + 5 %

Slovensko – levnější než průměr / alkoholické nápoje: - 3 %

Slovinsko – unijní průměr, levný tabák / alkoholické nápoje: + 2 %

Španělsko – pod průměrem Unie / alkoholické nápoje: - 16 %

Švédsko – dražší než průměr / alkoholické nápoje: + 38 %

Velká Británie – průměrně drahé jídlo, drahý tabák / alkoholické nápoje: + 17 %

(země – posouzení jídlo,nealko,alkohol, tabák / samostatně alkohol)


Restaurace se musí rozhodnout, zda jsou kuřácké či nikoliv

Zdroj: regiony24.cz, 29.6.2010 (výtah z článku)

Lidé by od čtvrtka měli při vstupu do restaurace vědět, zda navštíví kuřácké či nekuřácké prostředí. Povinnost označit svou provozovnu zavádí novela protikuřáckého zákona, která vstupuje 1. července v účinnost. Norma zpřísňuje sankce pro prodejce, kteří podají alkohol či tabák dětem a lidem do 18 let. Mohou dostat pokutu ve výši od 50 000 do 500 000 korun, včetně možnosti až dvouletého zákazu činnosti. Předloha zakazuje zásilkový prodej tabákových výrobků a potřeb a alkoholu, pokud nelze ověřit věk kupujícího. Nesmí se prodávat cigarety v automatech. Novela by měla zlepšit podmínky pro záchytné protialkoholní stanice. Kraj by mohl zřídit a financovat provoz "záchytky" sám nebo tuto péči zajistit smluvně u jiného zřizovatele. Ruší se povinnost zřizovat záchytky tak, aby se splnila podmínka dojezdu do 45 minut.

 

Průzkum ukázal, jak jsou na tom Češi s plněním pitného režimu

Zdroj: Deník Metro, 30.6.2010 (zkráceno)

Podle výzkumu společnosti MEDIAN u nás v průměru vypije jeden obyvatel jeden až dva litry tekutin za den. K nejoblíbenějším nealkoholickým nápojům patří minerálka. Nezávislá společnost pro výzkum trhu MEDIAN se zeptala bezmála sedmi a půl tisíce lidí, kolik tekutin denně vypijí a také jaké nealkoholické nápoje preferují. Obecně respondenti denně vypijí většinou jen jeden až dva litry tekutin. Nejoblíbenějším nealkoholickým nápojem jsou u nás minerálky. Podle průzkumu ji má v oblibě 84,3 procenta mužů a 81,1 procenta žen. Na druhém místě jsou to šťávy z citrusových plodů a jiné ovocné nebo zeleninové nápoje a dále ochucené nápoje s obsahem CO2. Čistou vodu preferuje 36,9 procenta respondentů.

 

 

Každý sedmý Němec má problémy s alkoholem

Zdroj: denik.cz, 26.6.2010 

Berlín - Zhruba každý sedmý Němec má problémy s alkoholem. Vyplývá to z údajů Spolkové centrály pro zdravotní osvětu (BZGA), podle níž celkem 9,5 milionu obyvatel Německa ve věku mezi 18 a 64 lety konzumuje alkohol v "množství ohrožujícím zdraví". Asi 1,3 milionu z nich je na alkoholu závislých. Za přiměřené považuje BZGA u mužů vypití dvou malých piv maximálně pět dní v týdnu, u žen jedné třetinky. U mužské části populace to odpovídá denní dávce 24 gramů čistého alkoholu, u žen 12 gramům. "Všechno, co to přesahuje, je už riskantní konzumace alkoholu a vede nevyhnutelně k poškození zdraví," tvrdí ředitelka centrály Elisabeth Pottová.   Náklonnost k alkoholu v Německu je podle BZGA v posledních letech stabilní. "V tomto ohledu jsme nezjistili žádné výraznější změny. Ani směrem nahoru, ani dolů," doplnila mluvčí úřadu sídlícího v Kolíně nad Rýnem Julia Jakobová.   Ročně na jeho nestřídmé popíjení v Německu podle něj zemře okolo 74.000 lidí a stát vynaloží asi 24 miliard eur (620 miliard Kč) na péči o ty, kterým podlomilo zdraví. Německá centrála pro otázky závislosti (DHS) v dubnu upozornila na to, že na daních z alkoholu přitom státní kasa vybere jen okolo 3,5 miliardy eur (90 miliard korun.) Alkoholismus obyvatel se jí tak značně nevyplácí.   V průměru každý Němec starší 15 let vypije 12 litrů čistého alkoholu ročně. To Německo v evropském srovnání podle BZGA řadí na páté místo. Nejvíce alkoholu holdují Lucemburčané s 15,6 litry na hlavu za rok následováni Iry a Maďary, kteří zkonzumují okolo 14 litrů čistého alkoholu ročně.   Češi ho podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2008 vypili 10,4 litru. Se zhruba 154 litry na osobu si Česko stále udržuje světový primát ve spotřebě piva, i když s jeho obhajováním Čechům v posledních letech stále více pomáhají zahraniční turisté.

Dovolená bez problémů - limity alkoholu

Zdroj: tyden.cz, 26.6.2010    Dát si po dobrém obědě pivo? Proč ne, vždyť jsem přece na dovolené, řekne si v duchu řidič a zadělává si tím na velké problémy. Jestliže se napije alkoholického nápoje a pak usedne za volant v "nesprávné" zemi, mohou se mu volné dny proměnit v trauma. A zpět domů pojede vlakem nebo autobusem. Alkohol za volantem, to je v současnosti velké téma, o němž se diskutuje nejen u nás. Povolit nějaký limit, nebo vyhlásit nulovou toleranci? Oba názory mají své zastánce a odpůrce. Ovšem diskuse je pouze řeč, platí to, co je uzákoněno. A tak v mnoha evropských zemích je sice povolena nějaká ta desetinka promile, ale běda, jestliže je hranice překročena. Například v Belgii je limit 0.5 promile, ovšem jeho nedodržení může být potrestáno pokutou až 11 tisíc eur (cca 290 tisíc korun). Finanční sankce ve většině zemí není konečná a může být spojena ještě s odebráním řidičského průkazu, konkrétně ve zmiňované Belgii až na pět let. Dobré je se seznámit s místními předpisy předem. Například v Chorvatsku je sice povolena půlka promile, ale netýká se řidičů mladších 24 let, řidičů vozidel nad 3,5 tuny a řidičů z povolání. Tyto kategorie musí mít nulu. V Itálii se také sklenička navíc pořádně prodraží. Nedodržení předepsané maximální hranice 0,5 promile znamená pokutu od 540 eur (cca 14 tisíc korun) až do 6527 eur (cca 170 tisíc korun). A možnost přijít o řidičské oprávnění.   Půl promile, to je jedno desetistupňové pivo. Nebo dvojka vína. Především jižní státy jsou v tomto ohledu tolerantnější, ale jen pokud se týká stanovené hranice. Nezapomeňte také, že na cizince často bývá brán jiný metr, daleko přísnější než na domorodce.   Limit alkoholu ve vybraných zemích:

země limit alkoholu (promile)
Belgie 0,5
Bosna a Hercegovina 0,3
Bulharsko 0,5
Dánsko 0,5
Finsko 0,5
Francie 0,5
Chorvatsko 0,5
Itálie 0,5
Maďarsko 0
Německo 0,5
Nizozemsko gt; 0,5
Polsko 0,2
Rakousko 0,49
Rumunsko 0
Řecko 0,5
Slovensko 0
Slovinsko 0,5
Španělsko 0,5
Švýcarsko 0,5
Turecko 0,5

 

Senátoři navrhli zrušit trestné body za malé množství alkoholu

Zdroj: novinky.cz, 24.6.2010 (výtah z článku)

Senátoři ve čtvrtek schválili změny v bodovém systému postihujícím řidiče. Návrh zrušit bodový trest pro drobnější přestupky jako je malé překročení rychlosti, naměření malého množství alkoholu nebo nezapnutí světel u auta. Některé přečiny naopak chtějí trestat tvrději. Policisté by napříště podle návrhu neodebírali řidičům body za 0,3 promile alkoholu v krvi. Návrh neznamená toleranci alkoholu za volantem a řidič by neušel pokutě.

Před střevními problémy ochrání prý i slivovice

Zdroj: tyden.cz, (CTK) 22.6.2010 (výtah z článku)

Na dovolenou do ciziny, kde jsou na jídelníčku pro Čechy neobvyklé pokrmy anebo nižší hygienický standard, je dobré přibalit do zavazadla kromě osvědčené slivovice také probiotika. Dají se koupit v kapslích v lékárnách a upraví narušenou střevní mikroflóru tak, že turistu ani nemusejí postihnout zažívací potíže či průjem. Uvedl to pro ČTK primář Petr Tláskal z Fakultní nemocnice Motol.

"Kdo užívá probiotika i během roku ve formě kysaných mléčných výrobků, je lépe obrněn, když se na dovolené s tímto problémem setká," doplnil. Jako preventivní lék na cestách Tláskal nevyloučil ani slivovici, jen by ji podle něj člověk neměl požít současně s probiotiky, protože alkohol tyto bakterie ničí. Trávení v žaludku trvá 30 až 90 minut, je proto lépe počkat asi dvě hodiny, aby se obě substance v žaludku nesetkaly.

Británie představila plán na snížení deficitu

Zdroj: E15.cz, 22.6.2010 (výtah z článku)

Nová britská koaliční vláda oznámila plán hlubokých úspor výdajů a zvýšení daní, který by měl snížit rozpočtový deficit do pěti let na jedno procento hrubého domácího produktu z letošních 10,1 procenta. Součástí úspor je i zvýšení daně z přidané hodnoty z 17,5 procenta na dvacet procent.

Spotřební daně na alkohol, tabák a pohonné hmoty naopak Osborne zvýšit nehodlá.

 

Víno probouzí u žen erotické chutě

Zdroj: novinky.cz, 25.6.2010

 

 

Smyslnost, palčivá touha po sexuálním dobrodružství, erotická fantazie vybičovaná na maximum. Jak jen toho dosáhnout, když už se nám nedostává nápadů? Odpověď hledejme ve víně. Údajně by nám mělo nabídnout rozšíření sexuálních obzorů.

Jednoduchou odpovědí na otázku, jak mít větší chuť na erotické či sexuální dobrodružství, je  - otevřít si láhev vína. Nejen léta praxe a zkušeností, ale i seriózních vědeckých zkoumání potvrdily, že lahvinka červeného vína rozjitří smyslové erotické vnímání, a to především u žen. Muži tedy podle všeho mohou zůstat věrni půllitru oroseného piva.

Které fyziognomické mechanismy jsou za vy šší sexuální apetyt po červeném vínu zodpovědné, se zatím ještě zkoumá. Ale průzkum italských lékařských a vinařských společností je zajedno v názoru: víno opravdu zvyšuje libido.

Proto se Italové pustili do hlubšího zkoumání souvislostí mezi spalováním vína v organismu zdravých, sexuálně aktivních žen. Odborníci z Turína a Florencie do zkoumání zapojili 798 žen a dívek z Toskánska, které se nechaly pozorovat minimálně tři měsíce.

Ženy byly rozděleny do tří skupin: první typ žen vypije jednu až dvě skleničky vína denně, druhý typ nepije vůbec a poslední skupina občas, což znamená méně než sklenku vína denně. Všechny ženy a dívky odpovídaly na devatenáct dotazů na sexuální témata: chuť, subjektivní rozpoložení, vlhkost, orgasmus, uspokojení nebo bolest.

Z celkového zkoumání vyplynulo, že ženy, jež popíjejí aspoň sklenku vína denně, vykazují zvýšené sexuální libido a ženy, které vypijí více než dvě sklenky, během večírku zdvojnásobí svou chuť na sex, zažijí vícekrát orgasmus i intenzivnější uspokojení, než absolutní abstinentky.

Přísný metr funguje, vyhání opilce ze silnic

Zdroj: idnes.cz, 25.6.2010

Šikana řidičů, zdržování, zahlcování aparátu na jedné straně, správný krok a nutné zlo na straně druhé. Jednotný názor na nulovou toleranci k alkoholu za volantem a přísné kontroly všech řidičů, které zastaví policejní hlídka, neexistuje.

K tak razantnímu kroku se policisté odhodlali po děsivých statistikách, v nichž kolonky patřící obětem alkoholu ukazovaly rok od roku vyšší číslo. Před třemi lety zemřelo pod koly opilých šoférů 36 lidí, v roce 2008 jich bylo 80, loni se museli blízcí rozloučit už se 123 oběťmi.

Strach z postihu, který na začátku letošního ledna náhle nabyl konkrétních obrysů, kdy si vůbec žádný motorista nemohl být jistý, zda ho zastaví hlídka a podá mu alkoholtester, nepříznivý trend otočil. Za prvních pět měsíců letošního roku policie evidovala 1 723 nehod zaviněných opilými řidiči. To je o 502 méně než za stejné období loňského roku. Ještě výraznější rozdíl je vidět u mrtvých. Letos řidiči pod vlivem alkoholu zabili sedmnáct lidí, loni to za stejné období bylo o třicet víc.

 

Pivo doplní tekutiny, nealkoholické se dává i v nemocnicích

Zdroj: pramenyzdravi.cz (ČTK), 24.6.2010

 

Češi jako národ pivařů jsou podle odbornice na zdravou výživu Tamary Starnovské zvyklí hasit žízeň tímto pěnivým nápojem. Zejména v horkých letních dnech tak rychle doplní potřebné tekutiny. Pivo má příznivé zdravotní účinky a nealkoholické se dává i pacientům v nemocnicích, když potřebují podpořit chuť k jídlu, řekla Starnovská ČTK.

Podle vedoucího analytické laboratoře Pivovarského ústavu Vladimíra Kellnera je nealkoholické pivo vhodné i pro řidiče. Test podle něj prokázal, že i když vypije člověk čtyři litry nealkoholického piva za 20 minut, v krvi alkohol nemá.

Odborníci na léčení závislostí varují, že lidé závislí na alkoholu a děti se mají pivu vyhnout, a to i nealkoholickému.

Dodržování pitného režimu je podle Starnovské důležité pro zdraví, denně by měl člověk vypít dva až 2,5 litru tekutin. Při vyšších teplotách, při sportu či při pobytu v klimatizovaných místnostech i více. Nápoje s kofeinem vhodné nejsou, tělo odvodňují. Naopak vhodná je čistá voda, bylinkové čaje, přírodní ovocné šťávy, minerálky a nealkoholické pivo.

Starnovská upozornila, že nápoje se mají střídat, v žádném případě by nemělo veškerou potřebu krýt výhradně pivo, i když nealkoholické. Na českém trhu je kolem 450 druhů piv, z nich nealkoholických asi 30. Pivo obsahuje 88 až 96 procent vody, je to zároveň vhodný iontový nápoj.

Při nedostatečném pitném režimu hrozí podle Starnovské oběhové poruchy, vznik močových či žlučových kamenů a močových infekcí, poruchy vyprazdňování, předrážděnost, nesoustředění a bolesti hlavy. Pivo s alkoholem sice uklidní, je s ním ale spojeno riziko vzniku závislosti, poškození jater, slinivky a nervového systému, varoval Kellner.

Problém s dostatečným zásobením vodou je podle něj u řidičů z povolání, žen, seniorů a dětí. Zejména ženy nechtějí podle Starnovské moc pít, aby se nepotily. Riskují tím podle

ní úpal, protože pocení reguluje teplotu těla. Podle Starnovské nestačí voda v potravinách, z melounu či okurky získá člověk jen málo vody.

Denní potřeba vody v mililitrech na jeden kilogram váhy :

kojenci

110

děti do 10 let

40

dospělí při 22 stupních Celsia

22

dospělí při 37 stupních Celsia

38

Soudní lékaři prověří ú činky alkoholu na řidiče

Zdroj: www.ct24.cz, 19.6.2010

Praha – Společnost soudního lékařství a toxikologie bude v příštích dnech zjišťovat, zda a jak výrazně ovlivňuje nízká hladina alkoholu v krvi reakce a rozhodování řidiče. O odborné stanovisko požádalo společnost ministerstvo zdravotnictví, které dostalo popud od ministerstva dopravy a policie, řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň.

Přestože se policisté s ministerstvem dopravy snaží zjistit, zda má hladina alkoholu do 0,24 promile výrazný vliv, zatím se nechystají povolit ji v zákoně, i kdyby se ukázalo, že pro řidiče není nebezpečná.

V současnosti zákon nepřipouští řízení s jakoukoli koncentrací alkoholu v krvi. Dopravní policisté proto žádný alkohol netolerují. Ministerstvo dopravy však už dříve vydalo metodický pokyn pro úřady, aby se nezabývaly alkoholem do 0,2 promile s tolerancí dalších 0,04 promile. Ve správním řízení tak úředníci netrestají přistižené řidiče a jejich přestupky odkládají.

Počet obětí nehod zaviněných pod vlivem alkoholu v posledních letech vzrostl. Zatímco v roce 2007 policie evidovala celkem 36 takových obětí, o rok později to bylo 80 lidí a loni už 123. To byl důvod, proč od začátku roku přistoupili dopravní policisté k povinným dechovým zkouškám při běžných silničních kontrolách.

 

Pokud řidič dechovou zkoušku odmítne, hrozí mu vysoké sankce - pokuta až 50 tisíc korun a zákaz řízení až na dva roky. V případě pozitivní zkoušky na alkohol policisté předávají případ správnímu orgánu. Pokud jde o podezření ze spáchání trestného činu, zahajují se úkony trestního řízení. Jízdu pod vlivem alkoholu a drog soudy mohou trestat až ročním vězením, při opakování deliktu může jít hříšník do vězení až na tři roky.

 

Británie zvažuje, že sníží limit pro alkohol za volantem

Zdroj: zakruta.cz (ČTK) 17.6.2010

 

Zpráva skupiny expertů dnes doporučila, aby Británie snížila povolenou hladinu alkoholu. Hlavní autor dokumentu Peter North dnes v televizním rozhovoru řekl, že nový limit by měl většině lidí umožnit dát si před jízdou jedno pivo nebo skleničku vína. Kdo by tuto míru překročil, automaticky by na rok přišel o řidičský průkaz.

Povolený britský limit pro alkohol za volantem patří mezi nejvyšší v Evropě. Na druhou stranu Británie patří k zemím, kde na silnicích umírá nejméně lidí. Podle Northa by se první rok po zavedení nižšího limitu mohlo ušetřit 168 životů, tedy asi sedm procent nynějšího počtu obětí dopravních nehod. Šestý rok po zákazu by tento počet mohl překročit 300.

Návrh má podporu většiny dopravních i lékařských organizací. Kritici navrhované změny tvrdí, že snížení limitu přinese řidičům nejistotu, kolik toho mohou vypít. Další skupina kritiků požaduje úplný zákaz alkoholu za volantem, který má také většinovou podporu veřejnosti.

 

 

Alkoholismus: Jak poznám, že piji přes míru?

Zdroj: kafe.cz, 18.6.201 (zkráceno)

Každý večer si musíte dát skleničku vína, jinak neusnete. A v horkých dnech si neodpustíte ani studené pivo. Bojíte se, aby se z vás nestala alkoholička?

Není pochyb o tom, že alkohol v rozumné míře je zdraví prospěšný, alespoň to dokazují vědecké výzkumy z celého světa. Sklenička kvalitního vína, anebo jedno pivo denně vám rozhodně neublíží, naopak. Prospějí vaší paměti a zvednou nízký tlak. Horší ovšem je, pokud začnete přidávat. Z jedné skleničky se záhy stanou dvě, a pak celá láhev… A tak než se nadějete, můžete spadnout do závislosti na alkoholu.

Kdy je člověk alkoholik?

Alkoholikem se stává člověk ve chvíli, kdy je na alkoholu natolik závislý, že nad pitím ztratí kontrolu a nedokáže si říct dost.

Jak se pozná alkoholik?

Podle lékařů existuje čtyřicet znaků, podle kterých poznáte, že je člověk alkoholik. Vybrali jsme pro vás dvacet nejtypičtějších z nich. Pokud na vás sedí většina znaků, měla byste s pitím přestat, nebo vyhledat pomoc…:

1. Okna - výpadky paměti na dobu v opilosti s postupnou narůstající frekvencí.
2. Tajné pití - lahve poschovávané po bytě i jinde.
3. Trvalé myšlenky na alkohol.
4. Překotné nekontrolované pití.
5. Pocity viny.
6. Vyhýbání se narážkám na alkohol.
7. Neschopnost přerušit nebo zdržet se pití.
8. Vysvětlování důvodů proč se napil – racionální.
9. Změny způsobu pití. Jsou vynalézaví, dokáží předejít odhalení.
10. Ztráta dosavadních přátel nebo rozchod s nimi.
11. Konání se točí kolem alkoholu.
12. Ztráta zájmu o vnější svět.
13. Nápadné sebelitování.
14. Vytváření tajných zásob alkoholu v domově, práci.
15. Zanedbání přiměřené výživy.
16. Pokles sexuálního pudu.
17. Pravidelné ranní doušky.
18. Výskyt prodlouženého pití - tahy.
19. Snížení rozumových schopností.
20. Nedefinovatelné úzkosti.

 

Inflace zrychluje, zdražuje tabák, alkohol a benzin

Zdroj: Deník E15, 10.6.2010

Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu zrychlil na 1,2 procenta. Meziměsíčně inflace vzrostla o jednu desetinu procenta, což ovlivnilo hlavně zvýšení cen alkoholu, tabáku a pohonných hmot. Oznámil to Český statistický úřad. Faktory, které stojí za inflací, se podle analytiků nemění. „Zvýšení spotřební daně z tabáku se do cen promítlo až se zpožděním a v květnu to bylo stále znát. Oproti dubnu se ceny zvýšily o 2,1 procenta, ve srovnání s loňským květnem jsou výše o 4,1 procenta,“ uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

 

Ceny ropy sice na začátku května začaly klesat, to se ale podle Vlka v pohonných hmotách promítá až se zpožděním. „Ceny pohonných hmot naopak ještě ovlivňoval předchozí růst ropy. Za květen vzrostly o 1,5 procenta, meziroční růst pak činí 20,5 procenta,“ konstatoval Vlk.

Tady všude si už pivo neotevřete

Zdroj: Deník Metro, 10.6.2010

Deník Metro získal seznam nových míst, kde má být zakázáno pití alkoholu na veřejnosti. Jsou to desítky náměstí a u lic v Praze.

Radní tento týden schválili novelu vyhlášky, která pití alkoholu upravuje, přesně za týden o ní budou hlasovat zastupitelé. Pokuta za pití alkoholu zdaleka nehrozí jen v centru Prahy. Do seznamu zakázaných míst navíc mají přibýt mimo jiné některé plochy u obchodních center v Praze 4,5,7 a 9. „Normální člověk se neválí s lahví rumu před supermarketem. Jde nám o to mít nástroj na tyto lidi – tlak veřejnosti na zklidnění je velký,“ řekl deníku Metro náměstek primátora Rudolf Blažek. Radní schválením novely reagovali na požadavky jednotlivých městských částí, ale i městské policie. Vyhláška v metropoli platí od července 2008, už dva roky tak lidé nesmějí popíjet alkohol na stovkách míst.

„Když se lidé chovají slušně, řeší hlídky přestupek domluvou,“ uklidňuje mluvčí strážníků Jana Přikrylová. Mezi zakázaná prostranství patří například Václavské, Staroměstské a Karlovo náměstí či Střelecký ostrov a Vrchlického sady u Hlavního nádraží.

Režim se může změnit při plánovaných akcích.

Kompletní seznam míst na www.metro.cz (odkaz „Tady za pití hrozí pokuta“)

 

Alkohol dlhodobo poškodzuje mozog dospievajúcich

Zdroj: dnes.sk, 2.6.2010

Nestriedma konzumácia alkoholu znižuje tvorbu nových neurónov v mozgovom centre, spájanom s dlhodobou pamäťou a priestorovou orientáciou. Ukázali to pokusy s dospievajúcimi opicami makak rézus. Výsledky sú zrejme aplikovateľné na ľudí.

V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences výsledky pokusov predbežne oznámil na internete šesťčlenný tím, ktorý viedla Chitra Mandyamová zo Scrippsovho výskumného strediska v La Jolle v americkom štáte Kalifornia. Nadmerné pitie alkoholu dospievajúcimi sa čoraz viac šíri v značnej časti sveta. Mládež to berie ako životné experimentovanie, čo sa pri dodržaní miery zaobíde bez vážnejších následkov. Ak sa však miera prekročí, až vyše 60 percent týchto mladých ľudí je náchylných na vznik sprievodných porúch. Pokusy na zvieratách potvrdili, že nadmerná konzumácia alkoholu počas dospievania vyvolá va viaceré neželateľné mozgové zmeny. Navyše pitie počas dospievania prispieva k alkoholizmu predmetných jedincov v dospelosti.

Chitra Mandyamová s kolegami podávala štyrom dospievajúcim makakom rézus alkohol, ochutený citrusovou šťavou. Mali ho k dispozícii hodinu denne vyše 11 mesiacov. Trom kontrolným opiciam podávali iba citrusovú šťavu. Vedci následne opiciam zamedzili prístup k alkoholu. O ďalšie dva mesiace im, ako aj kontrolným jedincom, vyšetrili mozgy. Predchádzajúce krvné testy ukazovali, že všetky štyri makaky pili alkohol, až pokým sa neopili, čo sa bežne vyskytuje pri ľudskom "žúrovaní". Vyšetrenie odhalilo zníženú tvorbu nervových kmeňových buniek a naopak zvýšenú úroveň degenerácie neurónov v hippokampe opíc, popíjajúcich alkohol. (Hippokampus sa nachádza v strede spánkového laloku mozgu. Je jednou z mála mozgových oblastí, kde prebieha tvorba nových buniek aj v dospelosti. Súvisí s pamäťou a orientáciou). Tím Chitry Mandyamovej považuje tieto výsledky, týkajúce sa ne-ľudského primáta, do veľkej miery aplikovateľné na ľudí. Nadmerné pitie a alkoholizmus môžu podľa týchto vedcov vyvolávať ničivé a potenciálne dlhodobé účinky na hippokampus dospievajúcich.

 

Kde tři piva nevadí

Zdroj: Deník Metro, 3.6.2010

Podle německého autoklubu ADAC už zbyly v Evropě pouze tři země, kde lze řídit s alkoholem v krvi do výše 0,8 promile, což odpovídá přibližně třem půllitrům piva. Jde o Maltu, Irsko a Velkou Británii.

 

Britští lékaři navrhují zavést minimální cenu za alkohol

Zdroj: ceskenoviny.cz, 2.6.2010

Londýn - Britští lékaři doporučili zavést minimální cenu za alkoholické nápoje a navrhli debatu o zákazu reklamy na alkohol. Nicméně nynější koaliční vláda, stejně jako předcházející labouristický kabinet, je proti a zvažuje zákaz prodeje alkoholu pod výrobní cenou.

S návrhem přišel Národní institut pro zdraví (NICE), který vydává doporučení pro britské státní zdravotnictví. Návrh se týká jen Anglie. Skotsko, kde je spotřeba alkoholu ještě vyšší, o zavedení minimální ceny za alkohol již usiluje. Podle NICE asi čtvrtina dospělých Britů pije příliš. Experti odhadují, že alkohol přijde britské zdravotnictví na asi 2,7 miliardy liber (asi 83 miliard k orun) ročně a v roce 2005 způsobil asi 15.000 úmrtí. Kromě minimální ceny NICE navrhuje, aby vláda zvážila úplný zákaz reklamy na alkohol, stejně jako jeho dostupnost. Alkohol by se měl prodávat v méně obchodech a měla by být omezena prodejní doba, kdy by byl dostupný.

Zavedení minimální ceny za jednotku alkoholu by vedlo k podstatnému zvýšení ceny alkoholu, který je podle jedné z autorek doporučení, profesorky Anne Ludbrookové, dostupnější než kdy předtím. "Zatímco nyní se láhev vodky prodává v samoobsluze i za méně než osm liber (asi 250 korun), po stanovení minimální ceny by přišla na 13 liber (400 korun). Alkoholický mošt by z nynějších dvou liber zdražil na sedm," uvedla. Šéf NICE Mike Kelly zdůraznil, že minimální cena by nepostihla pití v hospodách, ale "agresivní slevy alkoholu v supermarketech". Podobný návrh se objevil již před rokem, ale tehdejší labouristický premiér Gordon Brown se postavil proti, protože by prý trestal "umírněné pití". Také nynější koalice liberálních demokratů a konzervativců s minimální cenou nesouhlasí. Ministr zdravotnictví Andrew Lansley ale zdůraznil, že vláda chce zakázat prodej alkoholu v samoobsluhách za nižší než výrobní cenu. Proti minimální ceně jsou výrobci alkoholu i obchodníci. Podpořil ji jen řetězec Tesco.

 

Za pivo řidič body nedostane

Zdroj: Lidové noviny, 24.5.2010

Senátoři chtějí odpustit bodový trest řidičům s alkoholem do 0,3 promile. EU naopak limity zpřísňuje.

 

PRAHA. Česká republika hodlá vykročit proti proudu. Hledá totiž cesty k větší benevolenci malého množství alkoholu za volantem, zatímco Evropa al koholové limity postupně snižuje.

">Senátoři, kteří oprášili novelu silničního zákona, do ní chtějí prosadit zrušení bodových sankcí pro řidiče, kteří by u dechové zkoušky nadýchali do 0,3 promile. (To je asi jedno velké pivo.) Tito motoristé by tak dostali pouze pokutu. Senátoři tím chtějí řešit dnešní situaci, kdy řidiči s malým množstvím alkoholu body stejně nedostávají. Přestupkové odbory totiž případy do 0,2 promile z nařízení ministerstva dopravy neřeší. Proto o tolerování nízké hladiny alkoho lu uvažuje i policie.

Česko je s tímto postojem v Evropě naprostou výjimkou. Nynější trend v Evropě je úplně opačný. Hned tři státy Evropské unie se rozhodly své povolené limity alkoholu zpřísnit a samotný Brusel je v tom nadšeně podporuje. Nejdále jde v tomto směru Finsko. To hodlá dosavadní limit 0,5 promile snížit na 0 ,2, a to plošně pro všechny motoristy. Stejnou hodnotu chtějí prosadit do zákona i v Belgii a Irsku. Tam se bude ale limit 0,2 promile týkat pouze začínajících profesionálních šoférů. Limit pro běžné řidiče bude v obou zemích 0,5 promile. Irsko se tak zbaví své nynější benevolentní povolené míry 0,8 promile.

Odborníci, kteří u nás organizují akce proti požívání alkoholu za volantem, s českým uvolňováním otěží nesouhlasí. „Náš názor je ten, že v tuto dobu jsou takové aktivity naprosto mimo mísu. Situace na silnicích je totiž velmi špatná. Dokud nedojde k výraznému zlepšení poměrů na českých silnicích, tak to není na místě, a je zapotřebí držet nulu,“ říká David Binar, který spoluorganizuje akci Domluvme se.

Senátoři se ale brání. „Nevoláme po tom, aby se zvedl limit alkoholu na 0,3 promile. Pro mnoho řidičů by to byl signál, že mohou před jízdou pít. Naší úpravou se jen snažíme vyřešit nynější patovou situaci. Pokuta pro řidiče stále zůstane. Odpadne jen zbytečné papírování. Policisté totiž nebudou muset tyto případy předávat dál, vše vyřeší na místě,“ vysvětluje senátor za ODS Jiří Žák.

Podle Binara ale senátoři i zdánlivě drobnou změnou v zákoně dávají lidem signál, že legislativa vůči alkoholu povolila. „Je to taková česká cesta. Říkat, že máme nulu, ale chovat se tak, že máme 0,3 promile, je špatně. Ilustruje to český přístup k zákonům. Je také samozřejmě otázka, jestli je nula opravdu reálně dodržitelná,“ řík á Binar.

Evropská unie bojuje za snižování tolerance alkoholu už několik let. Letos v dubnu vyšly například výsledky unijního průzkumu, který se snažil odhalit postoj Evropanů k alkoholu za volantem. Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že jen 27 procent Evropanů zná přesně nejvyšší dovolenou hladinu alkoholu ve svém státě. Češi se ovšem ukázali jako dobří znalci zákona. O platném nulovém limitu vědělo 75 procent dotázaných. Bezradní byli naopak Malťané, Řekové a Belgičané. Povolenou toleranci alkoholu ve své zemi neznalo v těchto státech více než osmdesát procent respondentů. Jen 15 procent Evropanů je přesvědčeno, že alkohol

za volant nepatří. Myslí si to například jen jedno procento oslovených Francouzů.

V dubnu letošního roku udělala EU velký výzkum o postoji Evropanů k alkoholu

za volantem:

 

  • Pouze 27 procent Evropanů zná přesně nejvyšší limit alkoholu ve svém státě. Češi se ukázali jako největší znalci zákona z celé unie. Nulový limit znalo 75 procent Čechů. Největší vědomostní mezery prokázali Belgičané, Řekové a Malťané. Tamní limity alkoholu neznalo více než 80 procent dotázaných.
  • 15 procent Evropanů je přesvědčeno, že alkohol za volant vůbec nepatří. Myslí si to především Poláci (48 %). V Česku souhlasilo s touto tezí 36 procent respondentů. Nejvíce mají alkohol s řízením spojený Francouzi. Že alkohol za volant nepatří, si ve Francii myslelo jen jedno procento dotázaných.
  • Nulový limit jako Česko mají v Evropě ještě další tři postkomunistické státy. Slovensko, Rumunsko a Maďarsko. Limit 0,2 promile mají Estonsko, Polsko a Švédsko. Toleranci 0,4 promile má jen Litva. V 16 státech platí limit 0,5 promile. (jde například o jihoevropské státy, Benelux či Německo). Tři státy (Velká Británie, Malta, Irsko) mají limit 0,8

WHO přijala globální strategii boje proti alkoholismu

Zdroj: zdn.cz (Zdravotnické noviny), 21.5.2010

Světová zdravotnická organizace (WHO) přijala globální strategii pro boj proti alkoholismu. Všech 193 členských zemí organizace souhlasilo s přijetím řady nezávazných opatření od snížení přípustných limitů alkoholu v krvi u řidičů až po omezení otvíracích hodin barů a dalších podniků prodávajících alkoholické nápoje.

Země WHO tak prolomily desítky let mlčení o jedné z hlavních příčin úmrtí, tvrdí AP. WHO doporučuje proti alkoholismu bojovat například prostřednictvím daňové politiky a zvýšenou kontrolou reklamy na alkohol v rozvojových zemích. „Alkohol je rizikový faktor pro mnoho dalších věcí," řekl ředitel oddělení WHO pro duševní zdraví Shekhar Saxena. „Většinou nebývá vnímán jako zabiják, ale je jím," zdůraznil. Rezoluce není právně závaznou smlouvou. Obdobná „tabáková dohoda" z roku 2005 vyžaduje po zemích, které ji ratifikují, aby bojovaly proti kouření. Nadměrné pití alkoholických nápojů je třetí nejdůležitější příčinou invalidity nebo předčasného úmrtí na světě. Ročně kvůli neobezřetnému požívání alkoholu přijde o život 2,5 milionu lidí, z toho 320.000 ve věku 15 až 29 let, uvedla WHO. Organizace zároveň upozornila, že u mnoha dalších lidí bývá nadměrná konzumace alkoholu spolupříčinou smrtelných onemocnění srdce či jater, ale také rakoviny nebo AIDS.       

Lidé utrácí za tabák a alkohol víc, než za své zdraví, zlobí se Šnajdr

Zdroj: parlamentnilisty.cz, 19.5.2010 (výtah z článku)

 

Celé čtyři roky vydržel na rozbouřeném ministerstvu zdravotnictví náměstek Šnajdr, který si

v rozhovoru pro týdeník EURO navzdory krizi pochvaluje svůj resort jako finančně stabilní.

 

Domácnosti vydají za alkohol a tabák více než za zdraví

Podle něj je pro udržitelný vývoj zdravotnictví klíčové jasně stanovit takzvané standardy lékařské péče, zákroky plně hrazené zdravotním pojištěním. „Jiná věc je připlatit si nadstandard, dražší alternativu, když se pro ni pacient dobrovolně rozhodne. Třetina lidí si vybrat chce. Tento princip je spravedlivý, přináší systému další prostředky a současně je sociálně vstřícný," myslí si náměstek.

 

Šnajdr je přesvědčen, že zdravotnictví zůstane sociálně vstřícné a dokládá to na skutečnosti, že podíl veřejných zdrojů na financování zdravotnictví je v Česku stále nejvyšší z vyspělých zemí a dosahuje 84 procent, zatímco průměr EU je kolem 75 procent. „Domácnosti vydají více na alkohol a tabák než na zdraví," argumentuje.

 

Brno zakázalo pití alkoholu a žebrání na ulici

Zdroj: tyden.cz, 18.5.2010 (zkráceno)

 

V brněnských ulicích bude zakázáno pití alkoholu a žebrání. Počítají s tím vyhlášky, které schválili zastupitelé. Konzumace alkoholu zůstane povolená v restauračních zahrádkách a na vybraných akcích.

Patří mezi ně například slavnosti vína a vánoční trhy, kde se podává svařené víno a punč. Zastupitelé naopak odmítli podávání alkoholu na politických mítincích. Vyhlášky vstoupí v platnost zhruba do měsíce a vztahují se na vybraná prostranství v Brně. Například městská část Brno-střed však do seznamu napsala téměř všechny ulice. Podobné vyhlášky má například i Praha.

Zastupitelé o protialkoholní vyhlášce dlouho diskutovali. Nakonec odmítli výjimku, která povolovala pití alkoholu na akcích, jichž se účastní primátor, jeho náměstci nebo starostové městských částí. Zvítězil názor, že by to zkomplikovalo práci strážníků. Než někoho napomenou, museli by zjišťovat, zda nedaleko nestojí se sklenkou alkoholu radniční funkcionář.

Naopak neprošel návrh zastupitele za Stranu zelených a ekologa Mojmíra Vlašína zakázat pití alkoholu z jednorázových papírových nebo plastových kelímků. Nařizování, z čeho by měl člověk alkohol pít, by podle magistrátních právníků zasáhlo do lidských práv.

 

Rusko zavede minimální cenu pro všechny lihoviny

Zdroj: Deník, 18.5.2010

Moskva – Po novoročním zavedení minimální ceny na vodku ve výši 89 rublů (přibližně

60,-- Kč) se Rusko chystá k podobnému kroku i u dalších lihovin.

Z nařízení federální agentury pro regulaci trhu s alkoholem má od 1. června půllitrová láhev lihoviny silnější než 28 stupňů stát nejméně 65 rublů (skoro 44,-- Kč). Oznámil to v úterý ruský tisk. Opatření má podle deníků postihnout především výrobce, kteří se snažili obejít minimální cenu na čtyřicetistupňovou vodku tím, že nabízeli obdobné lihoviny s mírně nižším obsahem alkoholu. Nové nařízení vypočítává minimální cenu podle vzorečku odvozeného z ceny vodky, tedy přibližně 2,23 rublu za každý stupeň alkoholu.

Zavedení minimální ceny na půllitrovou láhev vodky vedlo k tomu, že z pultů obchodů zmizely nejlevnějších druhy nejpopulárnější lihoviny, prodávaných do 1. ledna za 40 až 50 rublů (asi 27,-- až 34,-- Kč), protože prodavači se obávali kontrol. V prvním čtvrtletí podle statistik maloobchodní prodeje silných lihovin klesly o osm procent. Současně stoupla výroba legální – a tedy zdaněné – vodky skoro o desetinu. Podle expertů to svědčí o tom, že legální výroba vytěsňuje nelegální produkci, na kterou podle dřívějších odhadů připadalo 30 až 50 procent trhu. „Podle mých odhadů se prodej falešné vodky za první čtvrtletí snížil skoro o třetinu,“ uvedl Vadim Drobiz. Nicméně připustil, že až 95 procent lahví vodky o minimální ceně nejspíše pochází z nelegální produkce. Reálně by v obchodech půllitrovka vodky měla stát nejméně sto rublů.

List Izvestija se současně pozastavil nad tím, že vláda dosud nestačila spustit „těžké dělostřelectvo“ proti nelegálním producentům v podobě novel zákonů, které by umožnily zavést licence na přepravu lihu či omezit noční prodej alkoholu na celostátní úrovni.

Stávající minimální ceny na alkohol mají platit do konce roku, pak lze nejspíše očekávat další zdražení. Mezitím, nejspíše během léta, mají být na alkohol zavedeny minimální ceny i ve velkoobchodu, což by mělo dále zúžit pole pro manévrování producentů nelegální vodky, kteří dosud mohou nabízet prodejcům větší marže. Mezitím sněmovnou v prvním čtení prošel návrh postihovat nelegální produkci alkoholu až šestiletým vězením.

„Je možné, že tlak na všech frontách povede ke snížení nezákonné výroby a prodeje. Experti však předpokládají, že utahování kohoutků na alkoholovém trhu dovede nejzávislejší pijáky na trh náhražek. Místo nelegálních, ale kvali tních výrobků začnou pít tekutiny určené k změkčování kopyt, umývání oken či rozmrazování zámků,“ varoval vládní list Rossijskaja gazeta.

Nové tažení proti přílišnému holdování alkoholu spustil krátce po příchodu do Kremlu prezident Dmitrij Medveděv, který alkoholismus označil za „národní pohromu“. Podle odhadů – oficiální data totiž nepřihlížejí k produkci nelegální vodky a načerno pálené „samohonky“ – proteče každým ruským hrdlem ročně skoro až 18 litrů lihu, a zřejmě i proto mají muži v Rusku vyhlídky dožít se kratšího věku než obyvatelé mnoha rozvojových zemí.