Aktuální podoba navrhované regulace prodeje sudového vína dle jednání na MZe konaném dne 11.2.2015

hrozinek.jpg Na základě jednání dne 11. 2. 2015 na MZe a v rámci dementi různých interpretací zde sdělujeme, s jakými tezemi pracuje ministersvto zemědělství v rámci úpravy zákona o vinohradnictví a vinařství v oblasti sudového vína.

Teze podmínek pro prodej sudového vína :

  • víno vyrobeno vinařem v ČR registrovaným u příslušných orgánů
  • vyrobeno z hroznů sklizených na území ČR
  • prodej vína ve vinařově stálé, vedlejší i dočasné provozovně
  • v provozovně prodejce (vinotéky, vinárny apod., s definovaným stupněm odborné péče), která bude s výrobcem vína ve smluvním vztahu (kvázi franšíza, apod.) a oba dva tyto subjekty budou společně ručit a odpovídat za čistotu a kvalitu sudového vína
  • vinař, který bude sudová vína vyrábět a nabízet a i jeho smluvní partneři budou povinni tuto skutečnost nahlásit na SZPI a budou tím pod jasným dohledem správních orgánů

Samozřejmě se tato novelizovaná teze bude dále precizovat, ale každopádně tím bude vytvořen prostor pro vinotéky. Tedy ty slušné a prověřené. Zdá se, že vzájemný vztah vinař-prodejce a jejich společná odpovědnost i případná ztráta jména, potažmo oprávnění by byla největším trestem.  Umožní všem malým a středním vinařům mít možnost budovat odběratelskou síť i prodávat u sebe “pod víchou", či na dočasných stáncích ( vinobraní a pod.) a stejně tak ve vinotékách, gastrozařízení a pod. Sám producent uzavře příslušnou smlouvu pouze se subjektem, kterému bude důvěřovat, u kterého nebude hrozit dodatečná manipulace s vínem i potřebna úroveň péče a nabídky sudového vína.