9.6.zahájení podávání žádostí o podporu z PRV

Zahájení podávání žádostí o podporu z PRV na SZIF I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.4. Pozemkové úpravy III.1.3. Podpora cestovního ruchu