26.6. ukončení podávání žádostí o podporu z PRV

Ukončení podávání žádostí o podporu z PRV na SZIF -  I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům,  I.1.4. Pozemkové úpravy,  III.1.3. Podpora cestovního ruchu.